Home

ABU cao FNV

Cao ABU of NBBU? - FN

Cao ABU of cao NBBU? Er is alleen nog een (klein) verschil in de hoogte van de premie die je als uitzendkracht moet betalen voor loon bij arbeidsongeschiktheid (artikel 25 Lid 5 en Bijlage 1, Punt 9). Deze premie staat op je loonstrook 6 Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV Gevolgen einde ABU-cao voor intercedenten. De onderhandelingen over de ABU-cao voor vaste medewerkers van uitzendorganisaties zijn stukgelopen. Dit betekent dat er voor jou geen cao meer geldt. Wat voor gevolgen heeft dit en waar moet je voortaan op letten als het om jouw salaris en andere arbeidsvoorwaarden gaat FNV Flex zet zich in voor de belangen van flexwerkers, zoals uitzendkrachten. FNV Flex is onderdeel van de FNV, die met ruim 1 miljoen leden de grootste bevat als de ABU-CAO. **n de cao worden personen te allen tijde aangeduid in de mannelijke vorm. Dit is slechts I een stilistische keuze Download de CAO voor Uitzendkrachten 2021 NL: CAO voor Uitzendkrachten (pdf, versie juni 2021) EN: Collective Labour Agreement for Temporary Workers 2021 (version June 2021, pdf) PL: Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2021 (pdf) Download de app. De CAO voor Uitzendkrachten is ook te downloaden als app. Je leest er de complete cao-tekst in het Nederlands, Engels en Pools.

FNV en ABU geen voorstander Een extra cao, met een andere vorm van een vast contract is onwenselijk, vinden Mariëtte Patijn van FNV en Jurriën Koops van ABU. Het probleem is dat AVV en NVUB toestemming - dispensatie - nodig hebben van het ministerie, omdat de Continuflex-cao naast de wettelijke ABU-cao komt te staan. NVUB in gesprek met. De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te. Naar boven ^ Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU en LBV;. c. de cao: de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief alle bijlagen en. Bonden stappen uit overleg CAO voor Uitzendkrachten. Drie van de vier vakbonden die onderhandelden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten stappen uit dat overleg. FNV, CNV en De Unie willen de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten zo veel mogelijk gelijk trekken met die van vast personeel

Erik Pentenga, FNV Flex. Visie van FNV Ook Erik Pentenga, FNV-cao-onderhandelaar voor de uitzendsector, en vanuit die rol betrokken bij de CAO voor Uitzendkrachten ABU, denkt niet dat het verkrijgen van dispensatie nu makkelijker is geworden d.cao-partijen : partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV; e. compensatie-uren: ingevolge artikel 49 van de cao toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen 29-08-2012 CAO ABU Uitzendkrachten, normtabel per 3 september 2012 20-07-2012 FNV Henk van der Kolk: Doorbraak in uitzendcao 24-06-2012 Onderhandelingen CAO voor Uitzendkrachten - FNV eist inlenersbelonin

De huidige CAO voor Uitzendkrachten loopt af op 31 mei 2021. Vanaf donderdag 9 september 2020 zijn de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten begonnen. De onderhandelingspartijen hopen zo spoedig mogelijk een akkoord te bereiken zodat een nieuw cao kan ingaan op 1 juni 2021. De ABU, de NBBU, de FNV [ Deze cao's zijn veelal van toepassing omdat zij Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) zijn. Deze cao's zijn echter vanaf 1 juni 2021 niet langer AVV, omdat de werkgeversverenigingen ABU en NBBU niet met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV tot een akkoord zijn gekomen

Download CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021. > CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021 (22-08-19) De complete tekst van CAO Uitzendkrachten ABU 2019-2021 (code loonheffing 633) looptijd 30-12-2019 -01-06-2021 is geplaatst op CAOWijzer. Bron: SZW, 22 augustus 2019 Een maand na het sociaal akkoord is er alweer ruzie over flexwerk. Uitzendsector In een nieuwe cao eisen de vakbonden concrete afspraken om uitzendkrachten zo snel mogelijk meer rechten te geven.

PREAMBULE CAO FNV HORECABOND Leidend hierbij zijn de bepalingen uit de ABU cao hieromtrent. 4. Voor vakantiewerkers gelden uitsluitend de artikelen 5, 7 (indiensttreding etc.), 9, (ontslag), 12 tot en met 17 en 19 tot en met 21 (algemene verplichtingen), 24 (salaris), 26, 2 Onderhandelingen CAO voor uitzendkrachten (ABU) Vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV zijn sinds 9 september aan het onderhandelen over een nieuwe cao voor de uitzendbranche met de uitzendbonden ABU en NBBU. De uitgangspunten liggen volgens de FNV mijlenver uit elkaar. Tot op heden is er nog geen resultaat geboekt Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU mogelijk bereid om de contractflexibiliteit in de ABU en NBBU cao's in te korten van 5,5 naar 4 jaar. Daarnaast wordt in de cao onderhandelingen besproken dat het gebruik van het uitzendbeding mogelijk wordt ingeperkt tot 52 gewerkte weken, in plaats van nu 78 gewerkte weken Onderhandelingen Uitzendsector sluit cao met eenzame minibond; FNV en CNV willen dat minister ingrijpt Waar vakbonden FNV en CNV - in respectievelijk rood en paars - vaak samen optrekken, is de. ABU en NBBU: werk- en inkomenszekerheid uitzendkrachten én gelijk speelveld. De uitzendkoepels ABU en NBBU zetten in op meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten én een gelijk speelveld bij de start van de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. De onderhandelingen starten vandaag, 9 september 2020

Gevolgen einde ABU-cao voor intercedenten - FN

d.cao-partijen : partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV; e. compensatie-uren: ingevolge artikel 49 van de cao toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen ABU en bonden akkoord over vernieuwde CAO voor Uitzendkrachten 07-10-2014 | Algemeen De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV he.. Vakbond FNV formuleert een dreigement richting de ABU in haar commentaar op het principeakkoord dat onlangs werd gesloten tussen de vakbonden en de ABU voor de wijzigingen in de ABU-CAO voor Uitzendkrachten.. FNV: De uitzendbranche krijgt van ons het voordeel van de twijfel maar moet wel serieus werk maken van het opruimen van slechte contracten die de arbeidsmarkt verstoren en het oplossen. De cao-afspraken met de ABU verschillen nauwelijks met die van de NBBU, maar die weigerde de FNV te tekenen. Blijkbaar heeft de FNV haar eisen bijgesteld of is hier sprake van draaiing van het vakbondsbeleid. Het gaat dan vooral om de afspraken over korte contracten, ook wel 0-uren contracten genoemd De vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben aangegeven dat ze willen dat het cao-akkoord tussen LBV en de uitzendkoepels ABU en NBBU nietig wordt verklaard. Afgelopen dinsdag kwam dit cao-akkoord tot stand tussen de ABU, NBBU en de alternatieve vakbond Landelijke Belangen Vereniging (LBV). De FNV, CNV en De Unie waren eerder uit.

FNV, CNV en De Unie willen dat het ministerie van SZW het akkoord om de lopende cao voor de uitzendbranche te verlengen niet in behandeling neemt. Dat akkoord sloten de brancheorganisaties ABU en NBBU vorige week met met de kleinere vakbond Landelijke Belangenvereniging LBV. FNV, CNV en De Unie willen dat uitzendkrachten zo veel mogelijk [ Om uitzendkrachten meer zekerheid te bieden zijn de ABU en NBBU bereid in de nieuwe CAO de contractflexibiliteit te verkorten van 5,5 naar 4 jaar en het gebruik van het uitzendbeding te beperken tot 52 gewerkte weken. De FNV wil dat dit wordt verkort tot 26 weken en roept de politiek op om een eind te maken aan de praktijk van het 'rondpompen. Deze cao's zijn echter vanaf 1 juni 2021 niet langer AVV, omdat de werkgeversverenigingen ABU en NBBU niet met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV tot een akkoord zijn gekomen FNV start vervolgens een procedure tegen Ardagh en vordert; - betaling van achterstallig loon aan de voormalige werknemers van A Groep, omdat ze te weinig loon hebben ontvangen van A Groep. Deze vordering baseert FNV op de niet-nakoming van de zogenoemde vergewisplicht van Ardagh uit artikel 9.2 Cao Metalektro In de cao's voor uitzendkrachten van de ABU en de NBBU zijn aparte afspraken gemaakt voor vakkrachten die werken op een bouwplaats. In de ABU-cao geldt echter geen loondoorbetalingsverplichting bij vorst. De uitzendonderneming moet wel de werkloosheidsuitkering aanvullen tot 100 procent van het geldende periodeloon in de schaal

Cao-onderhandelaar Westerhof begrijpt niet hoe de ABU durft te spreken over een onbetrouwbare onderhandelaar, terwijl de koepel zelf achter de rug van FNV Bondgenoten om en zonder te wachten op het advies van de commissie in zee gaat met De Unie. De ABU heeft haast om een cao voor de 800.000 uitzendkrachten af te sluiten Download. CAO ODV Maritiem 2020-2021 (23-07-20) CAO ODV Maritiem 2018-2019 (23-03-18) CAO ODV Maritiem 2016-2017; CAO Swetsodv 2014-2015; CAO Swetsodv 2011-201 CAO voor uitzendkrachten: alleen akkoord met LBV. Nadat eerder deze week de drie grootste vakbonden uit de CAO-onderhandelingen zijn gestapt, maken de ABU en NBBU bekend dat zij wel een principeakkoord hebben bereikt met vakbond LBV over een ongewijzigde verlenging van de huidige CAO voor Uitzendkrachten, tot 1 oktober 2021 Principeakkoord ABU-cao voor uitzendkrachten. Door redactieflexmarkt op 13 oktober 2017 Algemeen, Flexwerkers. De ABU en de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor uitzendkrachten. De komende weken legt de ABU het onderhandelingsresultaat voor aan de leden

Video: De CAO voor Uitzendkrachten - AB

Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) in de uitzendbranche hebben voor de cao's een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit resulteert per 1 september 2019 in een nieuwe cao voor de ABU en de NBBU met daarin een aantal wijzigingen ten opzichte van de huidige cao's De ABU-CAO stelt SEU certificering verplicht voor intercedenten van aangesloten uitzendorganisaties. Uitgegeven door Hoofdbedrijfschap Ambachten, februari 2009. Bekrachtigd door ANBOS, CNV Bedrijvenbond en FNV Mooi. Van de allround schoonheidsspecialist wordt verwacht dat zij handelt overeenkomstig bovengenoemde richtlijn De ABU heeft samen met de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie een akkoord bereikt over de nieuwe ABU CAO voor 770.000 werknemers Gedoe met uitzend-cao. De twee grote werkgeversverenigingen in de uitzendbranche ABU en NBBU hebben onlangs een kortlopende cao afgesproken met vakbond LBV. Dit heeft tot grote verontwaardiging geleid bij de grootste vakbonden in Nederland. FNV, CNV en de Unie vinden dat collega-vakbond LBV niet bevoegd is om een cao af te sluiten

Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) in de uitzendbranche hebben voor de cao's een onderhandelingsresultaat bereikt. Met de intrede van deze cao's worden gaan voor alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Tussentijdse wijzigingen per 2 september 201 De cao loopt af op 1 juni 2021. De cao voor uitzendkrachten wordt sinds jaar en dag met FNV, CNV Vakmensen.nl en De Unie afgesloten. Dit akkoord tussen LBV en ABU en NBBU kwam tot stand nadat de drie andere vakbonden de dag ervoor uit het overleg voor een nieuwe cao voor de uitzendbranche waren gestapt

ABU en FNV: De Continuflex-cao is onduidelijk - FlexNieuw

Nieuw ABU + NBBU cao 13 december 2019 Juridisch Uitzenden Werknemersorganisaties (FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV) en werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao's. Er moeten gelijke cao afspraken komen voor de gehele uitzendsector gesloten was tussen ABU respectievelijk NBBU enerzijds en FNV, CNV, De Unie en LBV anderzijds, door opzegging geëindigd per 1 juni. ABU en NBBU hebben vervolgens met LBV een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten gesloten voor de periode 1 juni 2021 30 september 2021. Deze CAO is - inhoudelijk (vrijwel) ongewijzigd CNV Vakmensen heeft besloten te stoppen met het onderhandelen over een nieuwe Uitzend cao. Wij willen jullie positie stevig verbeteren maar werkgevers van ABU en NBBU komen met hun aanbod niet in de buurt van de wijzigingen die wij voorstellen Het bovenstaande had heel goed een rijtje afspraken uit een nieuwe uitzend-cao kunnen zijn. Maar dat is het niet: de onderhandelingen tussen vakbonden FNV, CNV en De Unie en uitzendkoepels Abu en.

Drie van de vier vakbonden die onderhandelden over een nieuwe cao voor uitzendwerk stappen uit dat overleg. FNV, CNV en De Unie willen de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten zo veel mogelijk. Attachments: File. File size. CAO Maersk Line feb 2019 tm jan 2020.pdf. 1380 kB ABU cao ongewijzigd verlengd tot 1 oktober 2021. Vorige week hebben de ABU en NBBU samen met vakbond LBV een akkoord bereikt over het ongewijzigd verlengen van de CAO voor Uitzendkrachten. De verlengde cao loopt tot 1 oktober en biedt de ABU en de NBBU de mogelijkheid de onderhandelingen voor een nieuwe cao te hervatten Werkgeversbonden ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 een nieuwe en volledig geharmoniseerde cao voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU bereikte samen met NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat. Deze nieuwe cao is vooral eenvoudiger in opzet en beter te begrijpen voor uitzendkrachten en inleners c. CAO-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV; d.compensatie-uren : ingevolge artikel 27 van de CAO toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantieda

- Fn

  1. ABU en FNV Bondgenoten hebben nu afgesproken dat als een bedrijf meer dan 50 procent van de loonsom verdient met uitzenden in een bepaalde sector, in principe de cao van de desbetreffende sector van toepassing is. Volgens ABU-voorzitter H. Kamps zijn de uitzendwerkgevers de vakbonden hiermee flink tegemoetgekomen
  2. Evenwichtig onderhandelingsresultaat. De ABU heeft eind september een akkoord met alle vakbonden bereikt over de tussentijdse wijziging van de lopende CAO voor Uitzendkrachten.Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU-CAO-delegatie, zegt gezien de sociaaleconomische omstandigheden tevreden te zijn met het bereikte compromis
  3. De NBBU en de ABU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over nieuwe gelijkluidende cao's voor de uitzendsector. Deze zijn sterk vereenvoudigd en creëren een gelijk speelveld. Voor uitzendkrachten bieden de cao's veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer werkzekerheid. Een aantal wijzigingen treedt per 1 september in werking, de geheel.

CAO voor Uitzendkrachten 2021 - AB

  1. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV; e. compensatie-uren: ingevolge artikel 49 van de cao toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantiedagen
  2. Vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV waren sinds september aan het onderhandelen voor een nieuwe cao met uitzendbonden ABU en NBBU. Zoals in het vorige artikel over de cao-onderhandelingen te lezen valt, verliepen de onderhandelingen zeer stroef. De standpunten liggen mijlenver uit elkaar. Eind mei zijn de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De [
  3. g een eigen cao had weten af te sluiten met veelal betere condities dan de ABU cao
  4. De uitzend-cao. Na fikse onderhandelingen is het er dan toch van gekomen: Eén uitzend-cao per 30 december 2019, door ABU en NBBU gezamenlijk afgesloten met werknemerspartijen FNV, CNV, LBV en de Unie. Een belangrijk moment voor de uitzendbranche. Uiteraard moet jij je uitzendkrachten, gedetacheerden en je opdrachtgevers op een professionele manier kunnen informeren over deze cao
  5. ibond; FNV en CNV willen dat
  6. De NBBU en de ABU hebben in 2019 met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over DE ABU-NBBU-cao's voor de uitzendsector. Voor uitzendkrachten bieden de cao's veel verbeteringen, zoals een betere rechtspositie en meer werkzekerheid. Algemeen verbindend verklaring cao
Nieuwe CAO › DutchDaysBouw Cao Vrije Dagen 2021

c. CAO-partijen : partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten , te weten de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV; d. compensatie-uren : ingevolge artikel 27 van de CAO toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor Akkoord ABU CAO Gepubliceerd op 7 oktober 2014. De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten.De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de 'inlenersbeloning' (loon uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt per.

Bonden stappen uit overleg CAO voor Uitzendkrachten

De ABU en NBBU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehele uitzendbranche. Dit betekent een betere rechtspositie en meer werkzekerheid voor de flexwerkers. Dat biedt de nieuwe CAO die een looptijd heeft van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. Lees de belangrijkste punten Nu blijkt echter dat er geen algemene uitzendcao komt, maar voor de ABU en de NBBU elk een aparte cao. De onderhandelingen tussen ABU en FNV Bondgenoten verlopen moeizaam, NBBU en OVB verwachten. De cao's hebben een looptijd van 4 maanden en lopen van 1 juni tot en met 30 september 2021. Dit akkoord is gesloten nadat FNV, CNV Vakmensen en De Unie - de partijen die, samen met LBV, de vorige cao voor Uitzendkrachten hadden afgesloten - de cao-onderhandelingen hadden verlaten. Kennisgeving van ontvangst. Partijen die een cao hebben. CAO is, regelmatig algemeen verbindend wordt verklaard. De huidige ABU-CAO voor uitzendkrachten is afgesloten voor de periode van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021. Een verzoek tot algemeenverbindendverklaring is nog in behandeling. In 2019 was de ABU-CAO voor uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard voor de period De ABU wacht tot een 'commissie van twee' die de ruzie tussen de ABU en FNV Bondgenoten onderzoekt, over twee weken uitspraak heeft gedaan. De uitzend-CAO, waar 800 duizend flexwerkers onder vallen, zou de derde CAO zijn die De Unie op eigen houtje met werkgevers overeenkomt

AVV-dispensatie van de CAO voor Uitzendkrachten ABU, hoe

Inroepen nietigheid cao akkoord LBV, ABU en NBBU en aansprakelijkstelling Doorkiesnummer 088-3681248 Email contactpersoon Erik.pentenga@fnv.nl Bijlage(n) - AANGETEKEND ABU t.a.v. de heer M. Poort Singaporestraat 74 1175 RA LIJNDEN Tevens per e-mail: mark.poort@randstadgroep.nl / Koops@abu.n De ABU is dan ook zeer tevreden over de resultaten van de onderhandelingen met vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, LBV en De Unie. Zoals ABU-voorzitter Jurriën Koops zei in het persbericht: De ABU hecht groot belang aan een kwalitatief goede cao met een lange looptijd De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de 'inlenersbeloning' (gelijk loon voor uitzendkrachten dat is gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener) wordt niet per 1 januari, maar per 30 maart 2015 ingevoerd De CAO voor Uitzendkrachten is afgesloten door de ABU en NBBU enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de LBV anderzijds. Bij of na inschrijving bij het uitzendbureau krijgt iedere uitzendkracht de tekst van deze cao ter beschikking gesteld. De cao heeft een looptijd van 1 juni 2021 tot en met 30 september 2021 CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds. 8. Opdrachtgeverstarief: het door de kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld. 9

Salaris en Arbeidsvoorwaarden Uitzendkrachten ABU 2019

Volgens FNV, CNV en De Unie is de relatief kleine LBV ook niet onafhankelijk. Die laatste opmerking schiet cao-onderhandelaar Marco Stavinga van LBV in het verkeerde keelgat Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie halen alles uit de kast om een nieuw cao-akkoord voor uitzendkrachten tegen te houden. Eén kleine vakbond heeft als enige nieuwe afspraken gemaakt met. Een ultieme poging van drie vakbonden (CNV Vakmensen, FNV Flex en De Unie) om de werkgevers in de uitzendbranche alsnog te bewegen om positie van uitzendkrachten via de uitzend-cao te verbeteren, is gisteren gestrand. Een goede cao voor uitzendkrachten blijft daardoor voorlopig buiten bereik. De bonden oordelen hard over de uitzendwerkgevers en noemen hen een regelrechte bedreiging voor de.

Met de verlenging van de huidige uitzend-cao met vier maanden tot 1 oktober wilde vakbond LBV voorkomen dat uitzendkrachten helemaal zonder cao zouden komen te zitten. Beter iets dan helemaal. FNV: bedrijven omzeilen uitzend-cao met creatieve constructies. De FNV maakt zich grote zorgen over de toenemende ontduiking van de uitzendcao. Bedrijven verdienen volgens de vakbond miljoenen via.

Onderhandelingen nieuwe CAO voor uitzendkrachten zijn

Aan de werkgeverszijde is dat de ABU en de NBBU en aan de werknemerszijde FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, LBV en De Unie. Downloads ABU Uitzendkrachten - CAO 2019-2021 Overzichten cao en avv. UAW biedt verschillende overzichten met betrekking tot cao en avv. - Lopende avv-procedures . Wanneer u zich in een overzicht bevindt kunt u de zoek- en selectiefunctie openen door op de roze balk te klikken. U ziet daar verschillende selectiemogelijkheden zoals de naam of het nummer van een cao, het type, of datum besluit Vakbonden lopen weg bij cao-overleg uitzendwerk. UTRECHT (ANP) - Drie van de vier vakbonden die onderhandelden over een nieuwe cao voor uitzendwerk stappen uit dat overleg. FNV, CNV en De Unie. De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe Cao voor uitzendkrachten zijn gestart. De ABU en de NBBU willen uitzendwerk verder verbeteren en zetten in op meer perspectief voor uitzendkrachten via de cao. Vakbond FNV pleit juist voor verandering van wetgeving. De afgelopen jaren zijn werk- en inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeterd. Ook zijn de arbeidsvoorwaarden [

ABU en bonden akkoord over vernieuwde CAO voor Uitzendkrachten . 8 oktober 2014 - De ABU en de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV hebben na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de 'inlenersbeloning' (loon uitzendkrachten dat is gebaseerd op de. om twee gelijkluidende cao's, één tussen de ABU en LBV en één tussen de NBBU en LBV. De cao's hebben een looptijd van 4 maanden en lopen van 1 juni tot en met 30 september 2021. Dit akkoord is gesloten nadat FNV, CNV Vakmensen en De Unie - de partijen die, samen met LBV, de vorige cao voor Uitzendkrachte

De onvermijdelijke tweedeling in de uitzendbranche

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao's voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU, NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV bereikten gezamenlijk een onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao's zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd FNV, CNV Vakmensen.nl, partijen ter andere zijde, verder ook te noemen 'werknemersorganisaties', Partijen bij de cao Bouw & Infra, de ABU CAO voor Uitzendkrachten en de NBBU CAO voor Uitzendkrachten hebben gezamenlijke afspraken over de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten in de bouw & infra sector ABU cao Algemeen Verbindend verklaard 25 maart 2016 Juridisch Uitzenden De cao voor Uitzendkrachten (2012 - 2017) is op 25 maart Algemeen Verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat alle in Nederland werkzame uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden DEN HAAG (ANP) - Met de verlenging van de huidige uitzend-cao met vier maanden tot 1 oktober wilde vakbond LBV voorkomen dat uitzendkrachten helemaal zonder cao zouden komen te zitten. Beter iets. Cao Nouryon. Looptijd: 1 juli 2018 tot en met 31 december 2020. In 2018 zijn AkzoNobel Paints en Coatings gescheiden van Chemicals. AkzoNobel Chemicals is verder gegaan onder de naam Nouryon

Deel II: De betekenis van de Hilton Foods-uitspraak van deStakingsacties in het primair onderwijs (PO) en voortgezet

FlexNieuws - Nieuwe tekst CAO Uitzendkrachten ABU 2019-202

Principeakkoord ABU-CAO voor uitzendkrachten vr 13 okt 2017 | Bron: Flexmarkt | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: CAO, Uitzendarbeid, Fusie, ABU, NBBU De ABU en FNV Flex hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe CAO voor uitzendkrachten. Nieuws: Uitzendkrachten krijgen er 1 vakantiedag bij en ABU en NBBU gaan fuseren De CAO wordt afgesloten door de werkgeversorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen en de werknemerspartijen FNV, CNV, de Unie en LBV. De uitzendorganisaties die zijn aangesloten bij deze branchevereniging volgen deze CAO. Als je de ABU-CAO goed leert kennen is dit een groot voordeel in de praktische toepassing ervan Het Ministerie bekijkt de CAO volgens eigen criteria en andere partijen kunnen bezwaren indienen. Naar nu blijkt hebben OSB, FNV en CNV gezamenlijk besloten een aantal, in onze ogen niet onbelangrijke artikelen, niet voor te dragen voor AVV. Dit na overleg met (en enige druk van) uitzendbonden ABU en NBBU

ContinuFlex 2013 - 2017 Nieuws. 27-02-2014 Continuflex krijgt geen dispensatie CAO Uitzendkrachten; 19-09-2013 Continuflex en AVV willen dispensatie van ABU CAO voor Uitzendkrachten 2013-2015; 01-06-2013 Continuflex wil Nationale Hypotheekgarantie; 27-02-2013 ABU en FNV: De Continuflex-cao is onduidelijk; 21-02-2013 ContinuFlex-CAO: doorbraak in flex-vast-discussi c. CAO-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV; d. compensatie-uren: ingevolge artikel 27 van de CAO toegekende vrije uren of delen van uren, niet zijnde vakantie-uren. Over compensatie-uren worden geen (reserveringen voor) vakantieda Overleg cao uitzendwerk vastgelopen: positie flexwerkers heet hangijzer. Drie van de vier vakbonden die onderhandelden over een nieuwe cao voor uitzendwerk stappen uit dat overleg. FNV, CNV en De.

Uitzendkrachten NVUB 2013 Nieuws. 19-09-2013 Continuflex en AVV willen dispensatie van ABU CAO voor Uitzendkrachten 2013-2015; 01-06-2013 Continuflex wil Nationale Hypotheekgarantie; 27-02-2013 ABU en FNV: De Continuflex-cao is onduidelijk; 21-02-2013 ContinuFlex-CAO: doorbraak in flex-vast-discussie; 05-12-2012 Principeakkoord CAO NVUB 2013; 04-07-2012 Doorstart NVUB met nieuwe uitzend. Vanaf eind dit jaar gelden voor alle uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden. De ABU- en NBBU-cao hebben dan dezelfde inhoud gekregen. Let op! Heb je een payroll-contract met een payrollwerkgever, dan geldt de cao voor uitzendkrachten vanaf 1 januari 2020 niet meer voor jou. Waarom dat zo is lees je in het hiervoor al genoemde artikel over.

Stipp pensioen uitzendkrachten - hoe zit dat ook weerArbeid ~ GroentenFruit HuisFases uitzendbeding terug naar 26 weken - Emwerk

Doel van het werk van dit FNV-team is het tegengaan van concurrentie op loonkosten door cao-ontduiking en het gebruik van schijnconstructies en, in het verlengde daarvan, het bevorderen van een gelijk speelveld. In dat kader heeft het FNV-team een reeks verzoeken ex art. 10 Wet AVV en art. 8 Waadi bij de Inspectie SZW ingediend ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao's voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU bereikte samen met NBBU, FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV een onderhandelingsresultaat. De nieuwe cao's zorgen voor een gelijk speelveld en zijn sterk vereenvoudigd Per 1 juli 2021. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt FNV vindt dat dit rondpompen van uitzendkrachten moet stoppen. Vanaf september 2020 onderhandelen we weer met de ABU en NBBU werkgevers over de cao voor uitzendkrachten. Die nieuwe cao moet ingaan op 1 juni 2021. En we willen dan ook afspraken hebben over een nieuwe pensioenregeling voor uitzendkrachten