Home

Economie Wikikids

Open economie - Wikikid

Gezin leeft op het kleinste bewoonde eilandje – Wel

De economie van de Verenigde Staten is de grootste nationale economie ter wereld. Het bruto nationaal product van de Verenigde Staten in 2015 bedroeg 17.947.000 miljoen Amerikaanse dollars tegen de nummer twee van de wereld 10.982.829 miljoen Amerikaanse dollars. Voor een overzicht van alle landen, zie Lijst van landen naar bn Lionel Robbins was de eerste die neoklassieke economie definiëerde als 'de economische benadering' ( Backhouse & Medema, 2009; Fine & Milonakis, 2009a ). Hij schreef: Economie is de wetenschap die menselijk gedrag bestudeert als een relatie tussen doelen en schaarse middelen, die verschillend kunnen worden ingezet Het aandeel van Japan in de wereldhandel was in 1950 circa 1,5%, ongeveer de helft van het niveau van 3,5% in 1938. De Japanse overheid heeft altijd een actieve rol gespeeld in de economie. Het belangrijkste middel om de herbouw te sturen was geld beschikbaar te stellen, tegen aantrekkelijke rentetarieven, aan het bedrijfsleven Economische geschiedenis na 1991 Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie stortte de economie van Rusland volledig in. De communistische partij gaf de politieke macht uit handen, en mede hierdoor kwam de economie in een vrije val. Per 1 januari 1992 liet president Boris Jeltsin de prijzen vrij in de hoop daarmee de lege winkels te vullen. [1 Economische groei. In het jaar 2000 kon desondanks een economische groei van 4,8 procent worden gerealiseerd. In 2001 bedroeg de economische groei ruim 3,3 procent en in 2002 zelfs nog 3,66 procent, dit ondanks de desastreuse gevolgen voor het toerisme voor de bomaanslag in Bali in dat jaar

Categorie:Economie - Wikikid

Hoe ontwikkelt de Nederlandse economie zich? Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2021 met 0,8 procent gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 De Amerikaanse economie ontwikkeld zich vrij gunstig met een groei van rond de 2% per jaar, 2,2% in 2017). De werkloosheid bedraagt 4,4% en de prijzen zijn stabiel. Landbouw, veehouderij, bosbouw en visserij. De Amerikaanse landbouwsector draagt voor slecht 0,9% (2017) bij in het bnp van de Verenigde Staten In het midden van de 19e eeuw was de economie van Zweden nog grotendeels gebaseerd op landbouw. Zweden, dat in de 17e eeuw een dominante rol gespeeld had, was destijds een van de armste landen van Europa. Hierdoor kwam er een grote emigratie opgang van Zweden die een beter bestaan zochten in andere landen zoals de Verenigde Staten Brazilië is in de 21e eeuw een economische macht van betekenis geworden. Per hoofd van de bevolking bedraagt het BBP 15.600 Dollar (2017). Het groeipercentage ligt rond de 1% (2017) Economie in beeld. Bekijk ook eens. 16-18 . 13-15 . 06:20 Globalisering en ongelijkheid in India Tegenlicht in de klas 16-18 . 13-15 . 08:58 Een nieuwe wereldorde Tegenlicht in de klas 16-18 jaar. 02:44 Geld De wiskunde die van waarde is.

Economie. 1) Academische faculteit 2) Bedrijfshuishoudkunde 3) Beoefening van de staatshuishoudkunde 4) Boerenbedrijf 5) Economiestudie 6) Huishoudkunde 7) Landhuishoudkunde 8) Leer van de staathuishouding 9) Leer van de staathuishoudkunde 10) Leervak op school 11) Maatschappijwetenschap 12) Regeringsstelsel De wereld verandert snel. Er is behoefte aan doeners met een neus voor commerciële kansen. Jij bent klantgericht, communicatief, ondernemend en analytisch ingesteld. Je vindt het interessant om het gedrag van consumenten te onderzoeken, bent gek op data en resultaatgericht. Je ziet het als een uitdaging om samen met je team de klanten te overtuigen.

Tenzin Gyatso - Wikikids

Italiaanse economie. De economie van Italië zit, net als de politiek en cultuur van het land, vol met tegenstrijdigheden. Italië is de derde economie van eurozone - na Duitsland en Frankrijk - en de zevende van de wereld. Het land produceert auto's, mode, design en delicatessen, die Made in Italy wereldwijd tot een sterk merk maken en. Toerisme, industrie en financiële diensten zijn de belangrijkste onderdelen van de economie van Hawaï. Omdat het land hier heel vruchtbaar is, wordt er veel verbouwd. Er zijn kolossale suiker-plantages en koffie-plantages. Macadamia-nootjes en ananassen worden hier ook veel verbouwd De economie van Dubai kent een hoge jaarlijkse economische groei, hoofdzakelijk door de geringe overheidsbemoeienis en zeer lage belastingdruk. Het emiraat wordt gezien als het Hongkong van het Midden-Oosten en is niet meer afhankelijk van aardolie en aardgas. Slechts 6% van het bruto binnenlands product (bbp) wordt geleverd door deze grondstoffen Daarnaast zijn de economische verschillen in 45 jaar heerschappij van de partij alleen maar vergroot. Zo is er een groot verschil tussen de produktiviteit van de verschillende republieken Economie Algemeen. Tot de tweede Wereldoorlog was de landbouw veruit de belangrijkste economische activiteit in Frankrijk. Pas daarna kwam de industriële ontwikkeling pas goed op gang door het instellen van een planbureau, waardoor de overheid meer grip kreeg op de economische ontwikkeling van Frankrijk

De economie van Nieuw-Zeeland is in het tweede kwartaal in de diepste recessie beland die daar ooit gemeten is. De economie kromp met 12,2 procent door de strenge maatregelen die de overheid nam. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten

Open economie. is en economie (model) met een sector buitenland. Met open economie kan ook bedoeld worden dat het land intensieve handelsrelaties heeft met het buitenland. Bron: ondernemersunited.nl Inspiratie nodig voor je profielwerkstuk economie? Heel de wereld heeft dagelijks te maken met economie, het vak economie kan een leuk en leerzaam vak zijn om je profielwerkstuk voor te maken. Op deze pagina kun je 50 verschillende onderwerpen bekijken die je zou kunnen gebruiken voor je profielwerkstuk Volgens Bank of America zijn de Verenigde Staten in een economische recessie beland, schrijft econoom Michelle Meyer donderdag in een brief aan klanten die CNBC heeft ingezien

In de periode van 2003 tot en met 2013 groeit de economie van Chili flink met gemiddeld 5 %. In 2017 is de groei afgezwakt tot 1,5 %. De kloof tussen rijk en arm blijft onveranderlijk breed. Volgens officiële cijfers leefde in 2017 14% van de bevolking beneden de armoedegrens. advertentie Sociale - Economische veranderingen. De Belle Epoque tijd was een tijd waarbij welvaart erg voorop stond. Welvaart betekent het groeien van middelen voor de steeds grotere behoeften van de mens. Welvaart betekent dus rijk zijn aan middelen. Een mens kan dan een huis of voertuig kopen of zelfs op vakantie gaan Economische crisis, ecologische crisis, doemdenken. Wat is er toch mis met onze huidige maatschappij? Volgens Kees Klomp zitten we in een collectieve identiteitscrisis. We zijn vastgelopen in ons destructieve gedrag dat voortkomt uit onze illusionaire gedachten en..

De Nederlandse economie. De Nederlandse economie is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen Economie, Hoofdstuk 1. Schaarste ontstaat doordat je niet genoeg middelen hebt om in je behoefte te voorzien.Het dwingt je daarom om keuzes te maken. De economie bestudeert hoe mensen met deze keuzes omgaan. Omdat de middelen dus beperkt zijn, moet je kiezen hoe je ze inzet Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier De economie bestudeert de verschijnselen die voortkomen uit het feit dat vrijwel alle goederen schaars zijn, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. De behoeftens van de mens zijn oneindig en onbeperkt, terwijl aan de andere kant de middelen om in de behoeften te voorzien, beperkt zijn. Hierdoor moet de mens constant keuzes maken

Planeconomie - Wikikid

Economie - Wikipedi

Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van 'fossil based' naar 'bio based'. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen Zoeken in Wikipedia Nederlands; Frysk; English; Sranantongo (Surinaams) Nedersaksisch; Limburgs; Papiament Infobron.nl Wetenschap economie. economie. De Nieuwste Artikelen. Wat is marketing?Bij professionele marketing komt veel meer kijken dan men in eerste instantie zou verwachten. De verwacht... De Meest Gelezen Artikelen. Wat is marketing? Bij.

Frankrijk - Wikikid

 1. Zoeken. Zoeken op deze websit
 2. De economie begon te groeien en men zag zich al boven de andere Aziatische landen als China en Korea uitgroeien. Niet veel later durfde Japan het aan om zijn krachten te meten met een westers land (Rusland) in de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905) die door Japan werd gewonnen, hetgeen hun gevoel voor eigenwaarde enorm deed toenemen
 3. economie Volgen. Laatste nieuws. 00:50. Premium Vaccinatiebereidheid loopt nog iets achter. 00:29. Eén dode en enkele gewonden tijdens protesten in Cuba. 14 jul

De Sociaal-Economische Raad (SER) is de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen Blijvende economische schade van de coronacrisis De kans is groot dat als gevolg van de coronacrisis het bbp langdurig of zelfs permanent lager blijft dan verwacht op basis van trends van voor de recessie. Dit komt met name door een vertraging in de productiviteitsgroei

Economie van de Verenigde Staten - Wikipedi

 1. Kenmerkend voor het proces van economische globalisering zijn de groeiende internationale handel en buitenlandse directe investeringen en toegenomen betekenis van multinationals. Centraal in het CBS-onderzoek staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële kapitaalstromen en de internationalisering van het bedrijfsleven
 2. De economisch sterkst ontwikkelde gebieden bevinden zich in en rond Gauteng, waar in de 19e eeuw goud en diamanten werden gevonden, en rond de zeehavens in Durban, Port Elizabeth en Kaapstad. Groei. Voor de Eerste Wereldoorlog kende Zuid-Afrika voornamelijk de mijnbouw als economische motor. Daarna werd de economie sterk gestimuleerd door de.
 3. isterraad aan
 4. Het land australiË. Australië is een land in Oceanië. Australië werd onafhankelijk op 1 januari 1901 en heeft meer dan 20 miljoen inwoners. Het land ligt op het Zuiderlijke halfrond. Ze spreken Australische, dat lijkt erg op Engels alleen dan met een accent. En ze gebruiken ook nog wat andere woorden. Inhoud
 5. Economische en Monetaire Unie (EMU) - Hoofdinhoud. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is in 1991 opgericht door de toenmalige Europese regeringsleiders. Het doel was een gezamenlijk economische politiek op te zetten, de prijsstabiliteit te bevorderen en de werking van de interne markt te verbeteren. Het plan van de EMU bestond uit drie.
 6. De Amerikaanse economie krijgt harde klappen door het coronavirus. Het gaat om een krimp van 9,5 procent in het tweede kwartaal. Dat is de grootste krimp ooit. De Amerikaanse overheid spreekt zelf.
Rijnland-Palts - Wikikids

Wat is economie? — Economie Onderwij

 1. Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland
 2. gen zijn de Macro Economische Verkenning (MEV), die we publiceren op Prinsjesdag, en het Centraal Economisch Plan (CEP), dat verschijnt in het voorjaar. Daarnaast brengen we ra
 3. Statistieken. Aan de hand van analyses en kerncijfers kunt u zich een beeld vormen van de economische activiteit in België. Uiteraard moet u die ook in een ruimer Europees en mondiaal economisch kader bekijken. Veel gegevens over de economische activiteit zijn afkomstig van internationale organisaties zoals de Oeso. (link is external) (en.
 4. imaal 27% zijn. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang, vanwege het tegengaan van klimaatverandering.
 5. ister president is het hoofd van India. Uit alle 25 deelstaten wordt een afgevaardigde naar Delhi gestuurd om zitting te nemen in het parlement. Elke staat heeft zijn eigen gouverneur en kiest zijn eigen belangenbehartigers

Economie van Japan - Wikipedi

Toon meer nieuws. Landbouwexport blijft op de been. 22-1-2021 00:00. Geen bedrijfsopvolger voor meer dan 16 duizend boerderijen. 13-1-2021 00:00. 22 000. Boeren vinden steeds vaker aanvullende inkomstenbron. 11-12-2020 00:00. Opnieuw stijging van het aantal melkgeiten in Nederland Gaswinning in Groningen. Door het besluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen, wordt het snel veiliger in de regio. Ook de omvang van de noodzakelijke versterking wordt kleiner. Dat leidt tot een nieuwe, snellere versterkingsaanpak waarbij de meest risicovolle huizen met voorrang worden aangepakt

autarkie de autarkie zelfst.naamw. (v.) Verbuigingen: autarkieën (economische) zelfvoorziening Bron: WikiWoordenboek. 22 definities op Encyclo Absolute economische onafhankelijkheid Autarkie of gesloten staatshuishouding (in de economische wetenschap ook een gesloten economie g.. De SER adviseert een nieuw kabinet fors te investeren in brede welvaart: in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat. Downloads bij deze publicatie: Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving. SER-advies, Nieuwsbericht - 5/21/2021

De wereldwijde economische crisis slaat hard toe in Europa. De EU helpt tal van landen hun problemen te boven te komen. De Bankenunie gaat van start om het bankenstelsel robuuster en betrouwbaarder te maken. In december 2012 krijgt de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede Van 1998 tot 2002 zat Argentinië in een economische crisis. Inmiddels is de waarde van de peso stabiel en neemt de werkloosheid snel af. Vooral de handel in textiel en landbouwchemicaliën, de bouw en de cement-, glas, - en metaalsector bloeien op. Ook de farmaceutische en cosmetische industrie doen goede zaken Landschap. In Oostenrijk ligt een heel hoog gebergte. Dit zijn de Alpen. Onder aan de bergen groeien bossen. Hoger op de bergen is het kouder. Er groeit daar alleen nog maar gras. Nog hoger kunnen zelfs helemaal geen planten meer groeien. Er ligt daar altijd sneeuw, zelfs in de zomer! In Oostenrijk liggen veel kleine stadjes

Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog - Wikikids

Economie van Rusland - Wikipedi

 1. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontving woensdag 9 juli. 8 jul 2021 - 12:48. Praktijkverhalen. Jonge boer blij met de elektrische shovel: 'hij gaat niet meer weg' Video uitgelicht. AgroEnergiek Nieuws
 2. Definitie van Bevolkingsgroei: De gemiddelde jaarlijkse procentuele verandering in de bevolking, als gevolg van een overschot (of tekort) van geboorten boven sterfgevallen en het saldo van migranten die een land binnenkomen en verlaten. De snelheid kan positief of negatief zijn. De groeisnelheid is een factor om te bepalen hoe groot een last zou zijn voor een land door de veranderende.
 3. Goede economische vooruitzichten ABN: huizenprijzen stijgen dit jaar met 12,5 procent Grootste prijsstijging sinds 1995 Huizenprijzen door het dak.
 4. Het Nederlandse familiebedrijf AFAS Software ontwikkelt moderne bedrijfssoftware om bedrijven en organisaties te automatiseren uit alle branches
 5. Welkom op de website van provincie Flevoland. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:00 en 17:00 uur via 0320 - 265 265. Zoekt u toeristische informatie? Bezoek dan de website van Visit Flevoland
 6. gen, waarvan vele in familiebezit zijn. 2017 was een topjaar voor de wereldberoemde 4A van de Made in Italy , specialisaties waarin Italië uitblinkt en exportreus is
 7. over de werkgroep. Caraïbisch uitzicht is de blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren, een zelfstandige Werkgroep binnen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De Werkgroep stelt zich ten doel om de literatuur van Suriname, de Nederlands-Caraïbische eilanden te ondersteunen en de studie ervan te bevorderen

Economie - Indonesie

1TIS biedt met 1TIS software de IT oplossing voor voor reisorganisaties aan. Complete touroperator software voor de reisbranche Kerstman op bezoek in Noord-Holland of Zuid-Holland. In December is ook De Kerstman weer te boeken. Voorgaande jaren heel veel met Sinterklaas bezig geweest als huis en bedrijf bezoeken En het was economisch niet goed voor het land om elke keer alles op te bouwen om vervolgens weer verwoest te worden. In Hawaii was hazard management al ontstaan in de 20eeeuw, terwijl het in Indonesië pas echt op gang kwam na de tsunami van 26 december 2004 Verslag etrusken taal. Vak: Latijn (3e jaar 2e graad) De Etr us ken: ta al. Inleiding. De Et rusk en hebben al altijd (ook tijdens de Oudheid) vee l mensen gef a scineerd. Die. f ascinatie is er omda t er tot o p de dag van v andaag een sf eer van g eheimzinningheid de. Etrusk en omgev en heeft

Wat zijn de economische gevolgen van corona

Luxemburg (land) - Wikikids

Commerciële Economie Fonty

Rusland - WikikidsDuurzaamheid - WikikidsUnivers: Il y aurait une 9e planète dans le système