Home

Paard keuren op locatie

Een aankoopkeuring bestaat uit een klinische keuring, plus indien gewenst een röntgenologische keuring en een bloedonderzoek. Wanneer u uw nieuwe paard wilt laten verzekeren, kunt u het door ons afgegeven keuringsrapport als referentie gebruiken bij de verzekeraar. Een aankoopkeuring is zowel bij ons op de praktijk als op uw eigen locatie mogelijk Mobiele röntgenologie. Het is ook mogelijk om röntgenologie op locatie te gebruiken. De apparatuur is veel kleiner en lichter en daardoor handzamer geworden en kan makkelijk vervoerd worden. Vooral bij de diagnostiek van beenbreuken of keuring van paarden is dat erg handig Rond het paard hebben we minstens 2 meter ruimte nodig om opnames te maken. Een breed gangpad, garage of kapschuur is geschikt, mits de vloer vlak is. Voor een goede identificatie hebben we graag het stamboekbewijs, kopie of paspoort. Er moet iemand aanwezig zijn die het paard kent en vast kan houden tijdens de keuring

Erkend paardendierenarts- Erkend Keuringsdierenarts Paard; Dit alles mobiel bij u aan huis, op locatie voor röntgenonderzoek, keuringen, klinische en röntgenologische keuringen, PROK-en nakomelingen onderzoek KWPN en hengstenkeuring. Röntgen aan huis. Röntgenfoto's worden vooral gemaakt bij aandoeningen van het skelet Hierdoor kunnen wij uw paard/pony zowel klinisch als röntgenologisch keuren op de door uw gewenste locatie. Overige onderzoeken Indien gewenst kan er tijdens een aankoopkeuring aanvullend onderzoek worden gedaan zoals bijvoorbeeld endoscopie van de bovenste luchtwegen, echografie van de pezen en keuring onder het zadel

Uw paard laten keuren door een ervaren dierenart

Locatie keuring. De klinische keuring kan bij u op stal plaats vinden. De locatie moet echter wel aan een aantal eisen voldoen om een goede klinische keuring uit te kunnen voeren. Zo moet er een bak, paddock of longeer cirkel aanwezig zijn met een goede bodem waar het paard een voldoende ruime volte (minimaal 15 meter doorsnee) kan stappen, draven en galopperen Voor een keuring kan keuze gemaakt worden tussen klinische keuring, een rontgen keuring of een uitgebreidere keuring van het paard. De keuring van het paard kan plaatsvinden op de stal van het paard of op onze praktijk in Zwaanshoek. Voor een keuring op locatie is onze werkregio ruwweg het zuidelijke deel van Noord-Holland en het noordelijk deel van Zuid-Holland. Een keuring vindt normaal plaats via het Nederlandse standaardprotocol Naast de klinische keuring kun je ervoor kiezen het paard röntgenologisch te laten keuren. Bij aankoop van duurdere paarden of aanmelding bij een verzekeringsmaatschappij maakt dit vaak deel uit van de standaardprocedure. Daarom is op het keuringsprotocol standaard ruimte gereserveerd voor de röntgenologische keuring. Bij het röntgenologisch keuren worden röntgenfoto's gemaakt van de benen van het paard (18-20 röntgenfoto's)

Re: Paard laten keuren in omgeving Zwolle. Geplaatst door de TopicStarter: 11-05-12 11:03 Daar ben ik inderdaad van op de hoogte Vulina, ik wil hem uiteraard ook verzekeren dus dan is het sowieso verplicht. Maar afgezien daarvan wil ik hem sowieso klinisch laten keuren, ookal ken ik het paard zo goed Keuringen. Zowel op locatie als in onze kliniek kunt u uw paard klinisch en röntgenologisch laten keuren. Binnen alle takken van sport worden paarden door ons gekeurd voor uiteenlopende doeleinden. Denk aan aan- en verkoopkeuringen, de screening van jonge paarden, exportkeuringen en sportkeuringen Indien u kiest voor een eigen locatie is het van belang dat er voldoende ruimte op zowel harde als zachte ondergrond aanwezig is. Overleg hierover kan het eenvoudigst tijdens het telefonisch spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur via 010-5920696. Het klinisch onderzoek begint met de controle van het paspoort van het paard Let op: een goede aankoopkeuring kan enkel plaatsvinden als de omstandigheden op de locatie van verkoop geschikt zijn voor het monsteren van het paard. Er dient minimaal ruimte te zijn voor monsteren op een harde en zachte volte met 15m doorsnede

Röntgenonderzoek bij paarden Wanneer, hoe en waaro

Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid om zowel de klinische als röntgenologische keuring op locatie te kunnen uitvoeren. Dit is met name ideaal voor het röntgenologisch screenen van meerdere paarden ( jaarlingen en tweejarigen) omdat u dan niet met deze onervaren dieren op pad hoeft Zowel voor de klinische als röntgenologische keuring kunt u bij ons terecht. We kunnen dit zowel op de kliniek als op locatie doen. Wilt u dit op locatie laten doen; zorg dat er in elk geval een harde en zachte bodem is waarop we het paard kunnen onderzoeken Op locatie Echografie. Vroeger werden alleen röntgenfoto's gemaakt van het skelet om een diagnose te kunnen stellen bij een kreupel paard. De echografie werd daarbij alleen toegepast voor paarden met peesproblemen Bij een klinische keuring bekijken we het gehele paard van neus tot staart. De keuring begint met het stationaire gedeelte waarbij we eerst het signalement en chipnummer opnemen. Daarna volgt een standaard lichamelijk onderzoek. Vervolgens gaan we kijken hoe het paard loopt en beweegt, zowel op een harde ondergrond als op een zachte ondergrond

Röntgenscreening bij u aan huis - DAP Moergestel

  1. Onderstaand kunt u de startlijsten van de verschillende keuringen inkijken. Voor aanvangstijden en adresgegevens van de keuring kunt u kijken in de agenda. Indien van toepassing worden de uitslagen zo snel mogelijk na de keuring ingevoerd en online gezet. De uitslagen van de IBOP kunt u via deze link bekijken. Nakeuring HK 2021 2e Bez
  2. Daarnaast zijn op locatie in Tolbert de ingestuurde keuringsopnames van de reeds goedgekeurde hengsten uit rubriek C beoordeeld door de inspecteur en juryleden. Deze zijn allemaal correct gepresenteerd en de jury maakt hierbij complimenten aan de hengstenhouders, voor de professionele opnames
  3. De paarden, die tijdens de keuring op locatie gepremieerd worden en in aanmerking komen voor graadverhoging, presteren volgens Hellinga op locatie veel beter dan tijdens een traditionele keuring, waar het veel onrustiger is voor de dieren. De paarden zijn meer ontspannen en voor de juryleden is een kleinschalige keuring veel overzichtelijker
  4. Om paarden vanuit Nederland naar een ander land binnen Europa of daarbuiten te (laten) vervoeren, is het noodzakelijk dat uw paard gekeurd of gecertificeerd wordt. Deze keuringen vinden plaats bij ons op locatie, waardoor u van een gunstiger tarief mee profiteert
  5. Er bestaat een mogelijkheid om paarden te laten keuren bij trainingsstallen op hun locatie, maar dan zonder de eigenaren erbij. Het bestuur van het KFPS is nog in overleg om evt deze keuringen dezelfde status te geven als een buitenlandse keuring, wat inhoud dat een paard met een 1e premie, dan ook op die dag bekeken word of ze in aanmerking komt voor het kroon of model predicaat
  6. Op verzoek kan er ook een radiologische keuring gedaan worden. Hierbij wordt er een set van 20 foto's gemaakt van alle 4 de benen. Dit is eventueel uit te breiden met foto's van rug en hals. Wij beschikken over mobiele röntgenapparatuur en kunnen je paard dus op locatie keuren. Je hoeft hiervoor het paard niet te vervoeren
  7. Keuring. Dierenhospitaal Visdonk heeft ruime ervaring met het verrichten van aan- en verkoopkeuringen van paarden.Daarnaast is het ook mogelijk om PROK keuringen te verrichten voor respectievelijk opname in het stamboek of voor diverse verzekeringsmaatschappijen.. De keuring kan bestaan uit een klinische keuring, wat inhoudt dat de belangrijkste orgaansystemen (oa hart, longen, huid, gebit.

Paard keuren aan huis - Dierenkliniek Den Ha

De keuring op locatie. Een klinische keuring is een moment opname. Er wordt gekeken naar de algehele gezondheidstoestand van het paard. Een klinische keuring wordt veelal uitgevoerd bij aankoop of verkoop van een paard. De meeste verzekeraars eisen bovendien dat een paard klinisch gekeurd is voor opname in de verzekering Aangepaste Hengstenkeuring 2021. Zaterdag 27 februari is de jaarlijkse Hengstenkeuring van Stamboek het Groninger Paard. Vanwege de maatregelen omtrent het Corona virus zal deze keuring helaas in aangepaste vorm, zonder publiek plaatsvinden. Hoe deze vorm er precies uit zal zien, is te lezen hieronder KFPS doet stamboekkeuring op locatie. De maatregelen rondom het coronavirus betekenen dat er voorlopig geen KFPS stamboekkeuringen plaatsvinden. Het KFPS biedt de mogelijkheid om paarden die reeds in training staan op locatie van de trainingsstallen te laten keuren. Het gaat voornamelijk om paarden die werden voorbereid op de afgelaste. Het KFPS gaat voor de paarden die reeds in training staan (voor de afgelaste stamboekkeuringen die vanaf eind april gepland stonden), de mogelijkheid bieden om deze op locatie van de trainingsstallen te laten keuren. Deze keuringen op locatie zullen ingepland worden in de laatste week van april en de eerste week van mei Gezellige stamboek keuring op nieuwe locatie te Boxtel. Op zaterdag 5 oktober vond in de ochtend een stamboekkeuring en veulenboek hengsten keuring plaats op Manege de Langspier te Boxtel. Voorafgaand aan de keuring werd, vanwege het natte weer in de dagen voorafgaand aan de keuring, besloten om alle veulens en paarden in de binnenmanege te keuren

Keuringen worden meestal uitgevoerd in het kader van aan- of verkoop van paarden. Tijdens een keuring wordt ingeschat of het paard geschikt is voor het gebruiksdoel dat de toekomstige eigenaar voor ogen heeft. Zowel de klinische als de röntgenologische keuring kan op de kliniek maar ook op locatie uitgevoerd worden Laat het paard altijd klinisch keuren, ook als de verkoper een recent keuringsrapport kan overleggen. Je hebt als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat je als koper de plicht hebt om te onderzoeken of het paard wel aan jouw eisen voldoet. De verkoper heeft een meldingsplicht. De verkoper heeft dus de plicht om jou die informatie te verstrekken die voor jou als koper belangrijk is Röntgenologische keuring: voor sportpaarden is het raadzaam een röntgenologisch onderzoek te laten doen. Het standaard en minimaal aantal röntgenfoto's is 20 opnamen, uitsluitend van de benen. Uiteraard kunnen er ook nog andere opnamen worden gemaakt van het paard. Dat wordt aangeraden als het klinische onderzoek afwijkend is of op aanvraag Als houder van paarden, pony's, ezels en zebra's (paardachtigen) moet u een melding doorgeven in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). Dit geldt vanaf 21 april 2021.Bij dierziektes met gevaar voor de volksgezondheid moeten we snel actie ondernemen. Het is belangrijk om te weten waar welk paard is. Daarom zijn er regels voor de identificatie en registratie van dieren

Keuringen - Dierenartsenpraktijk Suylighe

Klinische Keuring Dierenkliniek Gooilan

  1. istratie verwerken. Vanaf 30 dagen moet de aanpassing ook digitaal in de database zijn verwerkt. Omdat u niet weet waar het paard heen is, vult u in locatie onbekend
  2. Indien een paard op een locatie staat met volledige zelfzorg en alleen de stal en weide wordt gebruikt. Wie is dan de houder van de locatie? Het bedrijf is de houder van de locatie. 2.3 Voorbeeldcasussen. Ik heb de stallen op eigen grond staan. Wel lopen mijn paarden op de grond van de buurman. Dit gebeurt het hele jaar
  3. het paard. Er is volop ruimte en geen aflei-ding van buitenaf. Indien zo'n keuring bij mensen thuis moet gebeuren, wat natuur-lijk wel kan, zijn er vaak factoren die een degelijk onderzoek in de weg staan. Vooral het longeren op een verharde ondergrond is op locatie vaak een probleem. Op de kliniek is deze cirkel normaliter met ee

Klinische keuring of röntgen keuring paar

Er is een Erkend Keuringsdierenarts voor Paarden aanwezig op de kliniek. Mogelijkheden: - klinische keuringen - röntgenologische keuringen (ook op locatie) - PROK keuringen - hengstonderzoek (KWPN, FPS, NRPS) - jaarlingenonderzoek KWPN Kreupelheden: Kreupelheden zijn een van de meest voorkomende aandoeningen van het paard Soms komt het voor, dat u niet in de mogelijkheid bent om met u paard naar de kliniek te komen. U heeft bijvoorbeeld een paard die geen trailerervaring heeft of u heeft meer dan 2 paarden om te laten keuren, maar geen vrachtwagen. Wij beschikken over een mobiele kliniek zodat we ook op locatie keuringen kunnen uitvoeren

5. Was of desinfecteer uw handen bij aankomst op de locatie. 6. Schud geen handen met uw collega's. 7. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot alle personen op de locatie. 8. Loop niet samen om het te keuren dier heen, maar na elkaar. 9. Verlaat na uw werkzaamheden direct de locatie, blijf niet langer dan noodzakelijk op het terrein. 10 Vraag dan uw keuring aan op de manier zoals u gewend bent. Kennismaking met CoVo. In de video ziet u een korte uitleg van de wijzigingen in het toezicht en de PM-keuring op slachthuizen vanwege nieuwe Europese wetgeving. Ook leggen we u uit hoe u als bedrijf de mate van toezicht kunt beïnvloeden De keuring vindt bij voorkeur op de kliniek plaats. Hier is de beschikking over een harde + zachte volte en een monsterbaan. Tevens is er een overdekte onderzoeksruimte met digitale röntgenopstelling. Sinds enige tijd heeft de praktijk ook een mobiel röntgenapparaat. Hiermee kunnen we op locatie kwalitatief hoogwaardige foto's maken Protocol keuring paarden- en ponystamboeken. Pre-corona: In het zomerseizoen vinden jaarlijks merrie- en veulenkeuringen plaats, veelal in de regio's. Elk stamboek hanteert in normale situatie een eigen manier om de keuringen in te richten. Vaak worden de dieren voorgeselecteerd op de regionale keuringen en worden op een centrale keuring. Naast onze gerichte specialistische zorg voor uw huisdieren kunt u bij ons ook terecht voor diergeneeskundige zorg betreffende uw paard(en). Onze vijf dierenartsen zijn allen gespecialiseerd op het gebied geneeskunde van het paard. Zo kunt u bij ons terecht voor routinematige handelingen zoals vaccinaties, worm-eitellingen, gebitsbehandelingen en klinische keuringen. Ook beschikken wij over.

Aankoopkeuring - KNH

Paard laten keuren in omgeving Zwolle • Bokt

Mocht het toch voorkomen dat een aandoening niet op locatie te behandelen is, dan kunt u doorverwezen worden naar onze kliniek. Als u een afspraak voor diezelfde dag wenst, heeft het de voorkeur dat u 's ochtends tussen 8.00-8.30 contact met ons opneemt zodat we u en uw paard zo goed mogelijk kunnen inplannen Verblijftijd locatie. Op het moment dat een paard meer dan 30 dagen op de locatie van de paardenhouderij is, dan wordt je geacht de houder van het paard te zijn en dient deze dus geregistreerd te worden. Paarden die minder dan 30 dagen op je bedrijf staan, hoef je niet te registreren bij RVO

Wellensiek Dierenartsen / Keuring paar

Keuringen. Heeft u de beslissing genomen om een paard aan te schaffen, dan is het verstandig om dit paard door de kliniek te laten keuren. Het doel van een aankoopkeuring is het opsporen van gezondheidsproblemen bij het paard en de koper hiervan op de hoogte te stellen. Meer over keuringe Het röntgenonderzoek richt zich met name op het in beeld brengen van die lichaamsdelen waar regelmatig afwijkingen worden aangetroffen. We richten ons op de afwijkingen die bij de klinische keuring nog niet of nog niet duidelijk tot uiting zijn gekomen, maar bij gebruik van het paard in de sport aanleiding kunnen geven tot problemen De keuringen op locatie worden gehouden vanaf de laatste week van april en in de eerste week van mei. Bij de keuring zal er geen publiek aanwezig zijn en dit betekent dat de keuring ook niet toegankelijk is voor eigenaren van de paarden. Stamboekkeuring in St. Nicolaasga. De eerstvolgende stamboekkeuring staat gepland op 10 juni in St. Nicolaasga De medische keuring van een paard Bij aankoop van een paard raadt men aan om het paard vooraf te laten keuren.Er kan een klinische keuring plaatsvinden, of een röntgenologische keuring. Een paard koop je niet zomaar. Het gaat om een levend wezen dat jammergenoeg gebreken kan hebben die niet op het eerste zicht waar te nemen zijn

Keuringen - Dierenkliniek de Delt

Paarden. Onze praktijk biedt uitsluitend eerstelijns zorg aan paarden. Het onderzoek en de behandeling van paarden door onze dierenartsen gebeurt vrijwel altijd op de locatie waar uw paard gestald staat omdat wij op de praktijk geen ruimte hebben om paarden te ontvangen. Voor spoedgevallen zijn wij 24 uur per dag, alle dagen van de week bereikbaar Voeding kan droog beenwerk op de korte termijn niet direct beïnvloeden. 4. Te dik of te dun Een paard die op de keuring wordt voorgesteld, mag niet te mager zijn, maar al helemaal niet te dik. Bekijk in de Body Conditie Score de ideale conditie van een paard. Of lees hoe je een paard kunt laten aankomen of laten afvallen FEIF Keuring 28 tot en met 30 mei 2021 Hazerswoude-Dorp Vanwege het grote aantal paarden, het grootste aantal ooit op een Nederlandse keuring, begon de keuring in plaats zaterdag al op vrijdagmiddag De paarden staan bij ons op stro en krijgen 3x per dag goed kuilgras. Daarnaast voeren we onze paarden 2 x per dag basisbrok. Wanneer jouw paard in training komt werk ik jouw paard minimaal 4 dagen per week in de vorm van rijden en/of longeren. Hierbij houden wij rekening met de leeftijd en trainingsniveau van het paard

Op basis van de kenmerken van die server ben je vervolgens herkenbaar op internet voor bijvoorbeeld streamingdiensten of andere internetgebruikers. Eén van de belangrijke kenmerken van een server is het IP-adres. Met behulp van dat IP-adres bepalen streamingdiensten namelijk jouw locatie grond waarvan dierenartsen worden beoordeeld op het leveren van een constante, zeer hoge en uniforme kwaliteit bij het keuren van paarden. Dit Reglement voorziet erin dat dierenartsen die deze hoge standaard kunnen garanderen, worden getoetst en op basis daarvan in het register Keuringsdierenarts voor Paarden worden opgenomen Passie voor Paard en Pony, een breed paardenevenement op locatie 'Grandorse' in Kronenberg. Naast de traditionele keuringen van de stamboeken Welsh en Fjorden is deze dag bedoeld om de recreatieve paardenliefhebber in contact te brengen met de wedstrijdsport en fokkerij De keuring is op een zandbaan en u kunt voor een hapje en een drankje terrecht bij de plaatselijk horeca gelegenheid. Fokdag Vanaf 9 uur bent u welkom op het terrein van de Weelruiters en wordt er begonnen met het keuren van de veulens, gevolgd door enters, driejaren en paarden voor graadverhoging

Klinische Keuring | Dierenkliniek Gooiland

Aankoopkeuring paard - Dierenkliniek Benschop Oudewate

Keuringen Dierenartsenpraktijk de Meieri

Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest. • Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen) Gepubliceerd op 19 december 2019. Met behulp van röntgenstraling kan het skelet van mens en dier worden afgebeeld, waardoor een veel betere diagnose kan worden gesteld dan met het blote oog. Röntgenologie is tegenwoordig digitaal en kan ook op locatie plaatsvinden. Dat is doeltreffend, snel en levert weinig stress op voor het paard Paarden. U kunt bij ons terecht voor de gezondheidszorg van uw paard, dit kan zowel op locatie als bij ons op de praktijk. Dit bestaat zowel uit preventieve gezondheidszorg zoals chippen en vaccineren, als zorg voor het zieke of kreupele paard. Ook voor kleine chirurgische ingrepen bij het paard en merriebegeleiding voor de dracht kunt U bij. De dieren die langer dan 30 dagen op deze locatie blijven, moet u ook aanmelden. Ook hobbyhouders moeten paarden gehouden op eigen locatie aanmelden bij RVO. U kunt uw paard aanmelden bij RVO. Uniek Bedrijfsnummer (UBN) Een UBN is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten gegeven voor paarden die op meerdaagse wedstrijden gaan en daarmee tijdelijk op een andere locatie verblijven. Casus: Ik heb twee paarden aan huis staan. Moet ik mij ergens registreren als paardenhouder hobbymatig? Ja, ook als private eigenaar van paarden aan huis dien je jouw locatie en paarden te registreren

De Rijdende Röntgen - Dierenkliniek de Piekenhoef

De Paarden. Vanuit de praktijk rijden dagelijks minimaal 2 paardendierenartsen visites in een ruim gebied rondom Berghem. Daarnaast beschikt de praktijk ook over een rijdende röntgen waarmee met name Maarten Simonse dagelijks op locatie rontgenfoto's komt maken voor onder andere diagnostiek en keuringen. Andere werkzaamheden die onze. Headshaking. Headshaking of hoofdschudden is een vervelende aandoening, waarbij een paard herhaaldelijk heftige hoofdbewegingen maakt, meestal van boven naar beneden. Het gebeurt vaker tijdens inspanning, maar soms ook op stal of in het land. Wat opmerkelijk is, is dat headshaking vooral in het voorjaar en de zomer voorkomt Keuren op locatie De afgelopen 10 jaar heeft EWN het keuren op locatie geïntroduceerd bij meerdere grote producenten en/of distributiecentra in Nederland en Duitsland. Dit biedt zowel voordelen voor de klant als voor EWN. Doordat we in-huis zitten kan er snel geschakeld worden. De levertijden kunnen worden verkort, er is geen kostbaar transport nodig en [

Tophengsten - Stamboek detailpagina: Lusitano Vrienden

Posts tagged with Locatie keuring Friese paarden Locatie keuring Friese paarden Succesvolle locatie Fokkerij; sep 22, 2020. 0 33. Het was een kleine, maar succesvolle locatie keuring bij Stal fan de Kadyk afgelopen maandag. Susanne (v. Norbert 444) verdiende het Modelpredicaat als ze op het punt van bevallen staat. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8:00 en 9:30 is er een inloop spreekuur, waar we gratis het gebit van jouw paard beoordelen. Mocht het nodig zijn, dan is er direct de mogelijkheid het gebit te laten behandelen. Indien nodig is er direct de mogelijkheid om het gebit van uw paard/ pony te behandelen Voor de uitslag van de regionale keuring Noord gehouden op de bekende locatie in Tolbert, klik hier:.. Kreupelheidsonderzoek. Kreupelheid wordt vaak gedefinieerd als een onregelmatigheid in de beenzetting van het paard. Hierbij zijn eindeloos veel variaties mogelijk. Voor- en/ of achterbeen, één of meerdere benen, de gang (stap, draf, galop) waar het zichtbaar is, is het gedurende de belastingsfase of bewegingsfase van het been Würth verzorgt gereedschap keuringen voor u op locatie. Dit scheelt u tijd en kostenl. Daarnaast kunnen er op afspraak ook keuringen plaatsvinden in een Würth Shop bij u in de buurt

Uw paard kan in onze groepshuisvesting op deskundige wijze van veulen tot handzaam volwassen paard opgroeien, Bij ons is het mogelijk om uw jonge paard te laten keuren. Neemt u met ons op of kom langs op locatie. Tot ziens bij Veldhuisen Stables! Neem contact op voor meer info Keuringen op locatie Voor elk product gelden andere keuringseisen, welke allemaal ten doel hebben om de veiligheid van de werknemers te bevorderen. De keuringen kunnen op locatie plaatsvinden en kunnen desgewenst ook in de weekenden plaatsvinden in de omgeving van Delft, zodat de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf niet in het geding komen

Op onze accommodatie biedt hij een breed aanbod van diensten aan, waaronder ook het zadelmak maken, keuringsklaar maken en betuigen van paarden. Als dienst biedt Siebe ook enkele paardenboxen aan voor pensionstalling. Daarbij wordt een all inclusive concept geboden vanuit een optimaal verzorg aanbod voor je paard Veeningen - De centrale keuring van de KWPN paarden vindt dinsdag 23 juli wederom plaats op de terreinen van CH De Wolden. Een prachtige locatie waar sport en fokkerij bij elkaar komen. Naast de diverse keuringsrubrieken is er de voorselectie van de PAVO Cup en de finale van De Wolden Cup, de competitie voor 4- en 5-jarige springpaarden Koopcontract Paard. €32.50. Een koopcontract is essentieel wanneer je een paard of pony gaat kopen of verkopen. Dit contract kun je zelf binnen ons systeem op maat maken en is bedoeld voor situaties waarbij de koper een paard koopt exclusief de toebehoren. Categorie: Contracten

Als u een afspraak wilt maken voor de behandeling van uw paarden, belt u dan naar 0413-472650. Voor veelgestelde vragen verwijzen wij u graag naar onze hiervoor ingerichte pagina. Op alle (behandelings)overeenkomsten van Dierenartsenpraktijk de Meierij zijn de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde van. Lesaanbod. Hulp bij jou op locatie. Aanvullende ondersteuning via whatsapp. Keuze uit alle les mogelijkheden. Paard bepaald duur van de les (ong een uur) Combinatie van praktijk, theorie en inzichten. Prijzen incl BTW. Betaling zowel contant als digitaal (bijv. tikkie) Excl reiskosten

Dat kan. Neem hiervoor contact op met ArboNed op telefoonnummer (030) 299 66 55 of stuur ons een bericht. Wij stellen een offerte op maat op en organiseren de keuring geheel naar uw wens. Daarom ArboNed keuringen. Gecertificeerde keuringsartsen. Eigen keuringslocaties door heel Nederland. Keuren op locatie van de klant Opzet van de Paddock Paradise. Op de vorige locatie heeft HHP sinds 2014 een Paddock Paradise gehad. Op zich is dat systeem goed bevallen en gaan we ook op onze nieuwe locatie in Emst, aan de Oranjeweg 111, weer een PP realiseren. Ook deze keer hebben we de samenwerking gezocht met Paddock Paradise Nederland en Veluwe Groen Op 25 juli 2019 heeft de Nederlandse overheid namens de Europese Unie het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) erkend als moederstamboek voor het ras Klassiek Gelderlander paard. Naar aanleiding daarvan heeft het Klassiek Paarden Stamboek de stamboeknaam aangevuld tot Klassiek Gelderlander Paarden Stamboek (KGPS). Het KGPS is een moederstamboek ☆ All Stars rubriek = paarden met opmerkingen: vb. op keuring, stalgebreken, gedrag... + voeg een beschrijving/reden toe in de onderstaande presentatie tekst. Weergegeven locatie voor afhaling - Provincie - Land Info voor presentatie tekst: (bondig, aansprekend, eerlijk en volledig - wij kunnen verbeteren en vertalen) Ophaal locatie Persoonlijke aanpak. Onze chauffeur is een ervaren rot in het vak, een echt paardenmens met geduld en aandacht voor het paard. De wagen is is u kunt ons benaderen via telefoon of e-mail, of via het contactformulier op onze website, ook kunt u direct ritten boeken. Adres. Wakkerendijk 250.

Met onze landelijke dekking, zorgen wij dat wij binnen 24 uur op locatie zijn voor jouw aankoopkeuring. Zo voorkom je dat je droomauto voor je neus verkocht wordt. Uniek: je hoeft bij onze keuring niet aanwezig te zijn Onze faciliteiten voor de paarden. 5 ruime paardenboxen. 2 boxen van 4 x 4 meter, 2 boxen van 3,5 x 3 meter, en 1 box van 3 x 3 meter. Warm water in de stal. Keuze uit stro of houtsnippers in de stal. Er kan een open stal gecreëerd worden. Onbeperkt gebruik maken van de rijbak (20 x 40 meter) met een droge en stabiele bodem Wij hebben op onze locatie in Nieuwer ter Aa (regio utrecht) weer plek om uw paard of pony te trainen. Wie zijn wij? Wij zijn twee proffessionals die samenwerken in het opleiden van paarden en pony's. Wij geloven dat niet alleen paarden en pony's coaching nodig hebben, maar ook de ruiters