Home

Observeren en interpreteren

Samenvatting observeren en interpreteren. Hoofdstuk 1 Observeren, eenvoudig... of toch niet? 1.1 Observeren in het dagelijkse leven Observeren doe je om het eigen gedrag en dat van anderen te begrijpen. De informatie die je opdoet uit het observeren, gebruik je om de interacties met je omgeving te sturen Observeren en interpreteren stof. Hoofdstuk 1: Verbaal gedrag omvat alles wat de persoon in woorden uitdrukt. Ongemerkt observeer je echter tegelijk non-verbale gedrag van de persoon. Non-verbaal gedrag omvat alle signalen die je niet in woorden uitdrukt, zoals gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, lichaamshouding De heuristiek van de observatie helpt om je waarnemingen in het dagelijkse leven snel en automatisch te interpreteren. Hoe kun je primacy- en recency-efecten inperken in professionele observatie? Primacy- en recency-effecten kun je beperken door systematisch te observeren, omdat je dan tijdens de hele observatie blijft registreren

Observeren en interpreteren. Dit leermiddel omvat een lesplan met oefeningen over (goed) observeren en interpreteren. De doelen die hiermee worden nagestreefd zijn: het verschil uitleggen tussen observeren en interpreteren; het verschil herkennen tussen een observatie en een interpretatie in concrete situaties; het belang verduidelijken van goed. Samenvatting Observeren en Interpreteren, tentamen 1 Uitwerking van de begrippen van hoofdstuk 4,5 en 6 van het boek observeren en rapporteren. Begrippenlijst Observeren & Rapporteren hoofdsuk 4 t/m 6 Uitwerking Open Vragen Hoofdstuk 4 Tot 6 Observeren en Interpreteren Samenvatting Observeren en interpreteren: H1 Gedragsobservatie t/m H5 Betrouwbaarheid Samenvatting Observeren&Rapporteren H 1 tm Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren 1e druk is een boek van Petra de Bil uitgegeven bij Uitgeverij Boom/Nelissen. ISBN 9789024403332. In de beroepspraktijk van de sociaal werker zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden, vaak door. In onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpre-teren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpreta-ties worden begeleidings- en hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld. Op grond van rapportages worden beslissingen genomen over het al dan nie

Met de methode beschreven in het boek Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren van Petra de Bil verwerf je inzicht in sociaal-agogische handelingssituaties door met observatiemethoden en interpretatiewijzen op deze situaties te reflecteren. Je gebruikt deze website samen met het boek In de beroepspraktijk van de sociaal werker zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden, vaak door begeleiders, hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld Observeren en interpreteren van objectieve en subjectieve gegevens A. Oriënteren. Bestudeer de relevante theorie over meten. B. Oefenen. Het volgende korte verhaal zit vol gegevens. Wanneer we een verhaal lezen, of luisteren naar een zorgvrager... C. Toepassen. Observeer onder leiding van je.

Het betekent namelijk een verruiming op communicatief vlak en komt ten goede aan zowel de professionele als persoonlijke levenssfeer. Observeren en interpreteren Voorbeeld Je wilt gaan studeren in de bibliotheek, maar tegelijk komt iemand met een MP3-speler achter jou zitten en begint onrustig met zijn voeten op de grond te tikken Waarnemen, observeren en interpreteren. 1) Wat verstaat men onder waarnemen? Verzamelnaam voor zien, horen, voelen, ruiken en proeven Met elk van onze vijf zintuigen kunnen we vernemen, gewaarworden wat er rondom ons in de wereld gebeurt Voortdurend proces, zonder er bij stil te staan en zonder er moeite voor te doen Dit is een samenvatting van het boek Observeren registreren rapporteren en interpreteren van Petra de Bil. Na het lezen van deze samenvatting weet je hoe je kunt gaan observeren en daar uiteindelijk een rapportage over kunt schrijven. Dit proces wordt in een aantal stappen beschreven en kun je hier allemaal terugvinden&excl

Handige samenvatting van de leerstof uit het boek Observeren rapporteren registreren en interpreteren van Petra de Bil. Hoofdstukken 123456789 zijn duidelijk en compleet samengevat! IBSN: 333 Door te observeren proberen we af te lezen of er tekorten zijn op het gebied van energie, eiwit, vitamines, mineralen en spoorelem... Koeien kunnen niet praten Samenvatting Waarnemen, observeren en interpreteren. Dit is een samenvatting van het boek Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren van Petra de Bil. Na het lezen van deze samenvatting, weet je hoe je kunt gaan observeren en daar uiteindelijk een rapportage over kunt schrijven. Dit proces wordt in een aantal stappen beschreven en.

Samenvatting Observeren en interpreteren: Observeren en

Met deze werkvormen laat je mensen speels, energiek en interactief iets -meestal méér- over zichzelf delen. Okay, je hebt kennisgemaakt, nu wil je de inhoud in, maar wel laagdrempelig en speels. Starters gebruik je aan het begin van de dag, óf vooraan in een leerblokje, óf om een nieuw onderwerp aan te snijden Login. Log hier in om toegang te krijgen tot alle informatie op deze site. Wachtwoord vergeten Observeren en Rapporteren (Interpreteren) en andere samenvattingen voor Observeren en interpreteren, Toegepaste Psychologie. Ik heb met behulp van mijn samenvatting een 8,2 gehaald voor mijn allereerste tentamen (in eind oktober 2017). Hij bevat 15 paginas Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren en andere samenvattingen voor Methodisch handelen, Social work. Nette, uitgebreide samenvatting met alle belangrijke onderwerpen van het boek Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren hoofdstuk 1 t/m 9 Observeren is bewust en doelgericht waarnemen. Er zijn verschillende soorten observaties; gedragsobservatie (menselijke gedrag observeren).; dagelijkse observaties (bij dagelijkse observaties is er niets speciaals afgesproken over waarop gelet gaat worden en er zijn geen observatieformulier gemaakt).; systematische observaties (bewust en doelgericht waarnemen, waarbij duidelijk is gemaakt wie.

Observeren en interpreteren stof - StudeerSne

  1. Datgene wat we observeren en interpreteren werken we uit in een advies dat gebaseerd is op natuurlijke inzichten en therapieën. * Meebrengen van een eigen hond is, voor een beperkt aantal deelnemers, mogelijk
  2. Observeren registreren rapporteren en interpreteren - StudeerSnel. Aanmelden Registreren. Instellingen. Rijksuniversiteit Groningen. Erasmus Universiteit Rotterdam. Universiteit Utrecht. Universiteit van Amsterdam. Universiteit Leiden. Vrije Universiteit Amsterdam
  3. 1 Opdrachtformulier Observeren en interpreteren Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent. Kijk in de bronnen welke informatie je kunt gebruiken bij het oefenen van deze vaardigheid. Beantwoord onderstaande vragen. a Waarom is correct observeren en interpreteren belangrijk als verzorgende
  4. Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Observeren en Interpreteren op de Hogeschool van Amsterdam. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar
  5. Waarnemen, observeren en interpreteren. 1 Inleiding. Waarnemen: het leren kennen van de omgeving via de zintuigen. Observeren: - bewust, nauwkeurig, objectief en doelgericht waarnemen - belangrijke basisvaardigheid als verzorgende! Interpreteren: we geven betekenis aan onze observaties

Uitwerking Open Vragen Hoofdstuk 4 Tot 6 Observeren en

observeren en interpreteren - Toegepaste Psychologie. Below are summaries, lecture notes, study guides and practice exams for observeren en interpreteren of Toegepaste Psychologie at Hogeschool van Amsterdam. When you have documents yourself that can be shared among students, please upload them to aid other students with studying Datgene wat we observeren en interpreteren werken we uit in een advies dat gebaseerd is op natuurlijke inzichten en therapieën. * Meebrengen van een eigen hond is, voor een beperkt aantal deelnemers, mogelijk. Graag even contact opnemen als je overweegt je hond mee te nemen. Datum: zaterdag 28 augustus 2021 Study Waarnemen, observeren en interpreteren flashcards from ilona van der mast's universiteit antwerpen class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Observeren en interpreteren - Downloadbaar lesmateriaal

Samenvatting Observeren en Interpreteren, tentamen 2

bol.com Observeren, registreren, rapporteren en ..

observeren, registreren, rapporteren en interpreteren en andere samenvattingen voor Methodisch handelen, observeren en rapporteren, Social work. Uitgebreide samenvatting van het boek observeren registreren rapporteren en interpreteren. Schrijver: Petra de Bil Druk: 5 Koop Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren van Bil, P. de met ISBN 9789024403332. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n

3. In een nabespreking op klasniveau stelt een woordvoerder van elke groep de globale bevindingen voor van de groep. De docent gaat na of de studenten de opdracht goed hebben begrepen en of de deelantwoorden binnen elke groep een logisch samenhangend geheel vormen. Opdracht 1: observeren & interpreteren. Lees de casus van Amira Observeren en interpreteren. Bij breed observeren stel je je interpretaties uit. Daarbij is het niettemin belangrijk dat je je bewust bent van je onbewuste vooronderstellingen omtrent de kinderen of jongeren en hun achtergrond. Onze kijk op de lerenden, hun achtergrond en ouders beïnvloedt namelijk onze verwachtingen

Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren - Hom

bol.com Observeren Rapporteren Interpreteren ..

Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren van Petra de Bil, 9789024403332 voor € 33,95 bij Businezz. Geen verzendkosten vanaf € 20,- Samenvatting Observeren & Rapporteren en andere samenvattingen voor Observeren & Rapporteren, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. volledige uittreksel van het boek observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. ISBN: 9024417880 Auteur: De Bil En het Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren boek is dit jaar al 46 keer verkocht. Wil je dit boek kopen? Je kunt direct de vraagprijs betalen. Of je doet een bod en gaat in onderhandeling met een van de verkopers van Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. Details. Best buy. Nieuwprijs € 33.95 Tweedehands €.

bol

Traject V&V - Observeren en interpretere

4 6 3.6 Validiteit 42 Opdracht online 45 OBSERVEREN, REGISTREREN, RAPPORTEREN EN INTERPRETEREN 4 Registreren 49 Praktijkfragment 49 Opdracht online Inleiding Registratiesystemen Ongestructureerde registratie Gestructureerde registratie Kiezen voor een registratiesysteem 53 Opdracht online 55 5 Observatiesystemen 57 Praktijkfragment 57 Opdracht online Inleiding Event-sampling en time-sampling. Methodisch handelen, observeren en rapporteren - Social work. Hieronder worden samenvattingen, aantekeningen en oefententamens weergegeven voor het vak Methodisch handelen, observeren en rapporteren aan de opleiding Social work te Saxion. Alle Social work documenten ›. Resultaten verfijnen 9789024403332 observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. Dit boek is geschreven door petra de bil en het betreft druk. Zo goed als nieuw Verzenden. € 23,89 4 jul. '21. Bezoek website 4 jul. '21

Observeren & Interpreteren van de kat / EHBO voor de kat. In de middag: Theorie en praktijk omtrent Observeren en Interpreteren van de kat. EHBO voor uw kat. Een interactieve workshop EHBO, waarin u leert eerste hulp te bieden aan een zieke of gewonde kat in acute situaties, waarbij direct ingrijpen noodzakelijk is Inhoud Hoofdstuk 1: Observeren: het menselijk perspectief Hoofdstuk 2: Oriëntering in het gebied Hoofdstuk 3: Observeren is interpreteren Hoofdstuk 4: Observeren is waarnemen Hoofdstuk 5: Gedragsduiding Hoofdstuk 6: Observeren en ervaringsordening Hoofdstuk 7: De focus van observeren en rapporteren Hoofdstuk 8: Betrouwbaar observeren en rapporteren Hoofdstuk 9: Observatie en registratie van. Summary. (1) Observeren en rapporteren - H1 t/m H9 Last document update: ago. Hierbij mijn gestructureerde samenvatting van het boek observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. De samenvatting gaat over hoofdstuk 1 t/m hoofdstuk 9. Ik heb deze gemaakt toen ik in het 1e leerjaar van Social Work zat Specificaties. In onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden begeleidings- en hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld. Op grond van rapportages worden beslissingen genomen over het al dan niet doorverwijzen van leerlingen. 2.1. Inleiding en les Observeren, interpreteren en actief luisteren. Stammodule begeleiden en communiceren. Tijdens deze Stammodule Begeleiden en communiceren werk je aan onderstaand werkproces: B1 K1-W6 Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (communicator) Communiceren is een belangrijk onderdeel van je werk

Observeren en rapporteren, 3e editie met MyLab

Feedback geven: observatie versus interpretatie Mens en

  1. Training Observeren En Interpreteren Nederland Maatwerk en Praktijkgericht: Masterclass Observeren En Interpreteren. MT Kader Trainingen: Communicatievaardigheden. ZZP of Freelance Vacature voor: training communicatie. Maatwerk door professionsl, kies ook eens voor een masterclass of workshop
  2. Interpreteren, onderzoeken e n theorie vormen deel 1. College 8: HS9. Schetsing HS9. - HS6: nood aan onderd ompeling / immersi on. - HS8: Garfinkel: als onderzoeker moe t je een membersh ip verwerven. o Want geen mentale presentaties, o Maar dagelijkse dingen di e mensen do en => Lid worden van de pra ktijken
  3. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren 1e druk is een boek van Petra de Bil uitgegeven bij Uitgeverij Boom/Nelissen. ISBN 9789024403332 In de beroepspraktijk van de sociaal werker zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden
  4. Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren - Petra de Bil - 5e herziene druk en andere samenvattingen voor Methodisch handelen, Social work. Een zelfgemaakte samenvatting waar alle belangrijke informatie instaat, inclusief voorbeelden waar nodig. Geschreven door een eerstejaarsstudent in he..

Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Observeren, registreren rapporteren en interpreteren + CD-ROM, geschreven door Petra de Bil. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over observeren, rapporteren, interpreteren, saxion, samenvatting, registreren, methodisch handelen & observeren en. Goed kunnen observeren, interpreteren; Communicatief, organisatorisch en assertief vaardig binnen het hele netwerk van de cliënt; Zelfstandig kunnen werken; Affiniteit met Horeca en voedingsindustrie; Draagt de visie rondom arbeidsmatige dagbesteding; In het bezit van kennis rondom HACCP of bereid een cursus te volge

Waarnemen en interpreteren

Verpleegkunde Waarnemen, observeren - StuDoc

231 aanbiedingen in juli - Bekijk alles met observeren en rapporteren! Koop en Verkoop Boeken op Marktplaats. Romans, Thrillers, Studieboeken en meer kopen en verkopen tegen een aantrekkelijke prijs! Ga ervoor. Het begint op Marktplaat Samenvatting Observeren en rapporteren, ISBN: 9789043033817 Gesprekstechnieken, Observatie En Rapportage (23736) Laatste update van het document: geleden. Samenvatting observeren en rapporteren. 3e editie. €2,99. In winkelwagen Tijdens het observeren moet je zo objectief mogelijk zijn, je mag niet interpreteren, maar je moet proberen de werkelijkheid te registreren zoals hij werkelijk plaatsvindt. **6.1.2 Eisen voor en meer systematische en meer waardevolle observatie en registratie. Validiteit** = datgene observeren dat je vooropstelde te observeren Observeren, registreren, rapporteren en 9789024403332. Isbn: 9789024403332 in onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardighe

Verpleegkundig proces rapporteren observeren 1

observeren en interpreteren het hoeft niet te zijn wat het lijkt dr Rob Visser forensisch patholoog . 29 januari 201 Observeren en interpreteren van objectieve en subjectieve gegevens 2 a Leg de begrippen objectief, subjectief en valide in je eigen woorden uit. Objectief: door iedereen geobserveerd en/of gemeten en door iedereen hetzelfde beoordeeld. Subjectief: niet observeerbaar of meetbaar, maar een beleving of een ervaring Geweldloze communicatie : Observeren en interpreteren. In de dagelijkse realiteit is het niet altijd even makkelijk om bewust om te gaan met het verschil tussen een observatie en een interpretatie. In dit document wordt beknopt uitgelegd wat het verschil is tussen observeren en interpreteren a.d.h.v. de volgende achtergrondinformatie Conclusies. Interpreteren houdt in dat je een bepaalde betekenis geeft aan gedrag. Je probeert met het interpreteren van de gegevens tot een conclusie te komen. Die conclusie mag natuurlijk alleen betrekking hebben op het gedrag dat je door middel van je observatie hebt onderzocht. Bij het interpreteren maak je gebruik van verschillende bronnen 4 Observeren, rapporteren, interpreteren voor OA Beoordeling Je oefent tijdens de training veel. In welke mate je vooruit bent gegaan en hoe je meer inzicht hebt verworven in de theorie en de praktijk, wordt als volgt beoordeeld

Samenvatting waarnemen observeren en interpreteren

Interpreteren van de observatiegegevens. Conclusie. Welke rapportage methode. Wat ik geleerd heb. Wie ga ik observeren? Wat is mijn onderzoeksvraag? Op welk gedrag ga ik letten? 2x 15 minuten geobserveerd. Donderdag 15 januari 09:00 tot 09:15 uur Lesuur 1 en 2 (blokuren): Introductie waarnemen, observeren en interpreteren Lesdoelen: De leerlingen durven hun mening uiten in de klas (affectief/sociaal). De leerlingen kunnen het onderscheid tussen waarnemen, observeren en interpreteren via voorbeelden aangeven Door te luisteren en te observeren kan zijn denkproces en zijn oplossingsstrategie duidelijk worden. Een nadeel van deze vorm van observatie is dat de observator invloed kan uitoefenen op het gedrag van de leerling. 4.2 Niet-participerende observatie 8 De Bil P., Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren, Nelissen, Soest, 2005 blz. 2

Samenvatting observeren rapporteren registreren en

Waarnemen, observeren : Mindmappen. Je vindt vijf uitgebreide mindmappen over waarneming, observeren, interpreteren en rapporteren. Oorspronkelijk werden ze gemaakt in het programma eMindMap (.emm) dat je gratis kan downloaden, maar ze werden ook als pdf toegevoegd Observeren en helder instrueren. Hoe. Maak drietallen. A en B zitten met de ruggen naar elkaar, C ziet beiden. A neemt een bepaalde houding aan (of hij herhaalt steeds een simpele handeling). Aan C de taak om B zo te instrueren dat hij precies hetzelfde zit (of doet) als A Observeren Opdracht 2 Nu ga je zelf aan het observeren. - Bedenk wie je wilt observeren en in welke situatie. - Vraag aan degene die je wilt observeren of hij/zij dat goed vindt. - Bedenk of je toestemming moet vragen om in de gekozen situatie te observeren. - Wat is je observatiedoel? - Kies er een passende methode bij. - Kies een. Tenslotte is de Geneeskunst een geliefd en veel gekozen thema bij kunstenaars. In deze Honours Class zal het aspect van leren kijken naar beeldende kunst centraal staan. Als leidraad zijn de thema's observeren, interpreteren en responderen gekozen Vier stappen in observatie en inventarisatie, met aanwijzingen en hulpvragen: 1. Waardenbewust observeren. Vaak ben je je onvoldoende bewust van de waarden die voor jou zelf van belang zijn. Als professional heb je in je opleiding een bepaald waardenpatroon meegekregen dat inmiddels voor jou en je directe vakgenoten vanzelfsprekend is

Samenvatting Schoolpsychologie: boek "Observeren enSchema ontwikkeling - LP1A - HAN - StudeerSnel

6 De Bil P., Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren, Nelissen, Soest, 2005, blz. 14 Algemeen Diagnostisch Protocol - 22 januari 2015 6 te knikken zonder onmiddellijk te interpreteren of reageren OBSERVEREN EN INTERPRETEREN Annemieke Bakker Arkema Docent verpleegkunde Aandachtsgebieden: Psychologie vakken, Communicatie trainingen, intervisor DOELEN WORKSHOP: • In begeleidingssituatie herkennen wanneer er sprake is van observeren en wanneer er sprake is van interpreteren. • Dit benoemen en via feedback teruggeven aan student Waarnemen en observeren zijn twee begrippen die vaak met elkaar worden verward. Men denkt dan dat het voldoende is om 'gewoon' waar te nemen tijdens de observatie. Als je echter 'gewoon' waarneemt, zul je onbewust enkel letten op de aspecten die voor jou belangrijk zijn Inhoud observeren: Waarnemen (zintuigen, objectief, subjectief) Aandacht voor cliënt, aandacht voor jezelf, aandacht voor de omgeving Eigen waarden en normen Doelgericht observeren Interpreteren gegevens Observatie- en rapportagetechnieken Conclusies trekken Inhoud rapporteren Schriftelijke rapporteren Observatieplan, wie, wanneer, waar, wat, waarom Interpreteren Hoofd- en bijzaken Feiten- en.

Observeren en interpreteren zijn een wezenlijk bestanddeel van de werkprocessen B1-K1-W1 / W5 en B1-K2-W2 (MZ) en de werkprocessen B1-K1-W1 & W8 (SW). Aan de hand van theorie, (eigen) praktijk en oefeningen wordt duidelijk wat nodig is om goed te kunnen observeren en hoe je de gegevens interpreteert Alledaags observeren - Voortdurend en ongemerkt waarnemen, verwerken en interpreteren van zintuiglijke prikkels. - Het aalledaags observeren gebeurt onbewust. Men selecteert dan onbewust een deel dat we bewust gaan waarnemen Methodiek PW periode 4 Signaleren, observeren en rapporteren. Deze periode ga je je verdiepen in hoe je kijkt naar kinderen, wat je opvalt, hoe je het uitlegt en wat je ervan rapporteert: Observeren, signaleren en rapporteren. Bij deze periode hoort thema 3 van je boek Methodiek PW. Dat is bladzijde 77 tm 115

Observeren is een bijzondere vorm van waarnemen. Waarnemen overkomt ons, observeren is altijd gepland en altijd doelgericht. Je observeert omdat je iets te weten wilt komen. Observeren onderscheidt zich nog op een andere manier van gewoon waarnemen. Bij observeren stel je namelijk de interpretatie uit Samenvatting over Observeren voor het vak nederlands. Dit verslag is op 28 januari 2002 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie Het is zowel een mooie als een ontzettend moeilijke bezigheid: het observeren van kinderen en het interpreteren van deze observaties. Vaak zijn we met dat laatste veel te snel. Wat mij betreft is observeren de belangrijkste taak als pedagogisch medewerker en leerkracht. Wanneer je kijkt naar kinderen, echt kijkt en nog eens kijkt...en opschrijft wat j

Hoe kijkt de kunstenaar? Zijn geheim

Dan gaat de integratieopdracht verder met deel 2 en ga je eerst zelf aan de slag met de verschillende computermodellen om de PK te simuleren en beter te begrijpen (observeren). Vervolgens ga je de PK van het farmacon dat je eerder zelf hebt gemeten met behulp van een geschikt PK model analyseren en interpreteren Methodiek Observeren. Observeren Wat is een observatie? Observeren is een doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen en uitingen van één of meerdere personen of van een gebeurtenis met de bedoeling de waarneming te beschrijven en samen te vatten Thieme. Meulenhoff (2016), Methodiek MZ, Pag. 134. Observatie Kijken naar gedrag 1 Oefening 2: Waarnemen versus interpreteren. Beschrijf één korte situatie die je vandaag hebt meegemaakt. Beschrijf deze situatie enkel en alleen vanuit wat je hebt waargenomen (dus wat je hebt gezien, geroken, geproefd, ). Probeer elke interpretatie uit je verhaal weg te laten Observeren en rapporteren : Cursus. Deze cursus bevat drie hoofdstukken: Observeren en interpreteren. Registreren. Elke luik is opgebouwd uit leerinhoud en oefeningen. De cursus sluit aan bij Teamwork : Cursus. Opgelet: de cursus is het laatst geactualiseerd in 2009. De leerinhoud stemt mogelijk niet meer helemaal overeen met de actuele. In onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden begeleidings- en hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld. Op grond van rapportages worden beslissingen genomen over het al dan niet doorverwijzen van leerlingen of cliënten naar specialistische hulpverlening. De observaties.