Home

Het rijk van Alexander de Grote

Zijn Rijk Alexander de Grot

Dit stukje gaat over het rijk van Alexander de Grote, maar vooral over de veroveringen. Het is 335 voor Chr. de volken aan de grenzen van Macedonië beginnen eenbeetje in opstand te komen, maar Alexander verjaagt ze naar het buitenland. Om een of 't andere reden komt er toch een gerucht in de wereld datdoo Hij had een rijk gemaakt de helft van het Romeinse Rijk maar hij deed het allemaal zelf. Niet zoals Rome het deed in zo'n 1000 jaar. de jeugd van Alexander de grote. Alexander de Grote werd geboren in ''Pella'' als zoon van de Macedonische koning Philipus II en konigin Olympias

Ptolemaeus, een van de belangrijkste generaals van Alexander en stichter van de dynastie van de Ptolemaeën, heeft zijn werk gewijd aan de militaire gebeurtenissen rond de veroveringen; Aristobulos heeft de geografische en wetenschappelijke aspecten van de reis voor zijn rekening genomen; Nearchus, de verkenner van de kusten van de Indische Oceaan, heeft een dagboek bijgehouden; Onesicritus, een cynische filosoof en onderbevelhebber van Nearchus, heeft in zijn werk de zeden en. Microsoft Word - Kaart van het rijk van Alexander de Grote.doc Author: cruise Created Date: 7/9/2009 1:07:19 P Hierdoor viel het rijk van Alexander de Grote uiteen. Het rijk waar hij zo veel moeite en passie in heeft gestoken en zelfs zijn leven aan verloren heeft, was weg. 1.2 De invloeden en kenmerken van Alexander de Grote Alexander heeft op politiek, economisch en sociaal vlak veel invloed gehad

Het Rijk van Alexander de grote - De Grieken en de Romeine

Puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Perzische bronnen - waaronder pas ontcijferde kleitabletten uit het Midden-Oosten - wordt een andere Alexander belicht en worden sprookjes de wereld uit geholpen, bv. dat hij wraak nam voor de Perzische aanval op Griekenland 150 jaar eerder. Toen vocht Macedonië echter aan Perzische kant De diadochen (enkelvoud: diadoch of diadooch; Grieks: διάδοχοι/ diádochi (enkelvoud διάδοχος/ diádochos), opvolgers) waren de Macedonische generaals van het leger van Alexander de Grote, die na zijn dood streden om de macht in zijn gigantische rijk dat uiteindelijk uiteenviel in een aantal zogenaamde diadochenrijken Philippus III van Macedonië bestijgt de troon, Perdiccas wordt als regent aangewezen. Het Macedonische Rijk wordt verdeeld onder de generaals (diadochen) van Alexander de Grote: Antipater, Craterus en Perdiccas vormen een driemanschap over Macedonië en Griekenland. Antigonus I, bijnaam (de Eénoog) - wordt gouverneur van Lycië en Pamphylië o Ptolemaios maakte zichzelf heerser van Egypte, al vlak na de dood van Alexander in 323 v. Chr. Hiervoor vermoordde hij Cleomenes van Nakratis, de gouverneur die Alexander daar had aangesteld. In 305 v. Chr. riep hij zichzelf uit tot koning en nam de titels 'Farao' en 'Soter' aan Alexander de Grote is verantwoordelijk voor het hellenisme. Alexander de Grote had in 336 v.Chr. een van de grootste rijken in de geschiedenis. Zijn invloed reikte van Egypte tot aan het westgrens van India. Alexander de Grote zag zichzelf als een godenzoon en noemde zichzelf Zeus Ammon, een Egyptische-Griekse godenmix

Het land van de Perzen was een veel groter doel dan Philippus en Alexander zich ooit gesteld hadden. Het was tot dan toe het grootste rijk dat de aarde ooit had gekend en telde maar liefst 50 miljoen inwoners. Het centrum lag in het huidige Iran en het rijk strekte zich uit over het gebied waar nu Turkije, Egypte, Irak en Afghanistan liggen Cyrenaica, het oostelijk deel van het huidige Libië, was in 331 ook door Alexander de Grote veroverd en viel vanaf 323 doorgaans onder het Ptolemeïsche Rijk.. De Ptolemaeën waren na Ptolemeus een koninklijke dynastie, die net zoals Alexander de Grote uit Macedonië kwam. Zij waren in de Griekse periode farao van Egypte. Alexandrië. Alexandrië groeide uit tot de belangrijkste stad van de hellenistische wereld, een wereld waari Alexander sterft te snel om het rijk te kunnen organiseren. ↪️Zijn generaals, de Diadochen bestrijden elkaar en het rijk valt uiteen in verschillende kleinere koninkrijken : de hellenistische rijken. ↪️Die rijken maken een economische& culturele bloei mee. ⬇️. Na de dood van Alexander valt het rijk uit elkaar De tocht van Alexander de Grote. Groen. = Het oorspronkelijke Macedonische Rijk. Lichtgroen. = Het Perzische Rijk. Gekruiste Zwaarden. = Plaatsen waar Alexander slag heeft geleverd Alexander de Grote nam het bevel over het leger van Filippus II (zijn vader) over toen die stierf en begon als koning met de verovering van Griekenland in 336 v.Chr. Daarna leidde hij aan het hoofd van een Grieks-Macedonisch leger de invasie op het Perzische rijk, één van de grootste rijken aller tijden en in die tijd het grootste

8 januari 2018. A lexander de Grote was een beroemde Griekse legeraanvoerder en vorst. Op 30-jarige leeftijd heerste hij over een van de grootste rijken uit de wereldgeschiedenis. Dat rijk strekte zich uit van de rivier de Donau tot het Himalayagebergte bij India en Tibet Alexander de Grote: Veroveraar van het Oosten Alexander de Grote was de Grieks-Macedonische koning en generaal die het Perzische Rijk onderwierp en regeerde over een van de grootste rijken uit de oudheid. Alexander de Grote werd geboren op 20 of 21 juli van het jaar 356 voor Christus

Alexander de Grote - Wikipedi

De opmerkelijke prestaties van Alexander de Grote Zijn imperium uitgebreid tot 5.200.000 km 2 , waardoor het de grootste staat van zijn tijd is Opgericht een Hellenistische periode, waarin het rijk dat hij uitbreidde honderden jaren onder Griekse invloeden bleef, waardoor Griekse cultuur, taal en bevolking werden verspreid naar het voormalige Perzische rijk Alexander de Grote. 1. Situering in de ruimte. Alexander De Grote was een Macedonische heerser die in ongeveer 11 jaar tijd geheel de Griekse wereld heeft kunnen veroveren. Naast dat gebied slaagde hij er ook in om het Perzische rijk in te palmen. Klik hier om een kaart te bekijken van het rijk van Alexander

Van weinig boeken heb ik zoveel geleerd als van dat over Alexander de Grote. Dat ik het zou schrijven, was het logische gevolg van het feit dat ik al een website had gebouwd rond het Achaimenidische Rijk, dat door Alexander omver werd geworpen. Het boek werd mogelijk door een legaat, waarmee ik de veroveraar tot in Pakistan kon nareizen Koning Alexander III van Macedonië ging de geschiedenis in als Alexander de Grote. De benaming 'de Grote' is volledig terecht, want Alexander slaagde erin om op dertigjarige leeftijd een van de grootste rijken uit de oudheid te stichten, een rijk dat zich uitstrekte van Macedonië tot aan de Himalaya. Ongetwijfeld behoort hij tot de meest succesvolle veroveraars uit de klassieke oudheid Toen Alexander de Grote in 323 v.Chr. jong stierf, werd zijn rijk verdeeld over zijn generaals en satrapen. Bij de Rijksdeling van Triparadisus werd Kassander adjunct van Antigonos I Monophthalmos, die het opperbevel over het leger had gekregen naast zijn satrapieën in het zuiden van Anatolië

De komst van Alexander €9,99 In De komst van Alexander beschrijft Henk Singor de beroemde tocht van Alexander de Grote. Het Perzische rijk was het eerste wereldrijk in de geschiedenis Men noemde hem Megas Alexandros, Alexander de Grote, en zei dat hij werd voortgedreven door pothos, een verlangen naar het onmogelijke, het onbereikbare. Dat verlangen had hem onwaarschijnlijk ver gebracht. Het was mei, 326 v.Chr., en Alexander stond met een legermacht aan de oever van de rivier de Hydaspes, een eind ten oosten van de Indus, zo. Nu de jonge Alexander koning was van heel Macedonië had hij niet alleen de macht over een groot rijk, hij kreeg ook nog eens de macht over een groot, zeer goed getraind leger! Voordat koning Phillipus werd vermoord, was hij van plan geweest om een zeer gewaagde, maar zeer goed doordachte, aanval te doen op niemand minder dan het grote Perzische rijk Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen Over Alexander de Grote zijn sinds zijn dood al heel wat boeken geschreven. Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser

 1. Een razend interessante podcast en nog veel meer informatie over Alexander de Grote en het oude Griekenland en Perzië
 2. De wonderlijke avonturen van Alexander De gROTE podcast. Hier vind je alle afleveringen in de vorm van een blog. Je kan op de titel telkens doorklikken om iets meer uitleg te krijgen. Helemaal onderaan vind je de Apple en Captivate-player waar je alle afleveringen kan afspelen of downloaden. Aflevering 11-12
 3. Het rijk van Alexander de Grote bij zijn dood. Begin van het Hellenisme. Het was Alexanders plan om Macedonië en Perzië niet alleen militair, maar ook cultureel te verenigen. Hij introduceerde aan zijn hof in de voormalige Perzische hoofdsteden Babylon, Persepolis en Susa Perzische kledij en gewoonten
 4. Het is onduidelijk wie het enorme rijk van Alexander erft. Zijn generaals hadden het hem op zijn sterfbed wel gevraagd, maar de vorst had heel filosofisch opgemerkt dat zijn rijk naar 'de meest waardige' moest gaan. Maar zoals te voorzien was, was de opvolger niet het grootste probleem van Alexanders nabestaanden
 5. Over Alexander de Grote zijn sinds zijn dood al heel wat boeken geschreven. Maar Alexander de Grote.De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen

1. In hoeverre heeft Alexander de Grote de Romeinen ..

De dood van Alexander de Grote: Nu hij zijn rijk niet verder naar het oosten kon uitbreiden, had hij plannen om Carthago aan te vallen. maar op 11 juni 323 voor christus stierf hij op 32-jarige leeftijd in het paleis van Nebukadnezar II in Babylon aan een plotselinge koorts Over Alexander de Grote zijn sinds zijn dood al heel wat boeken geschreven. Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen

Kort na de dood van Alexander breken grote onlusten uit. Het enorme rijk van Alexander valt uiteen. Troonopvolgers zullen jarenlang strijden om de macht. Voor een wettige opvolger heeft Alexander veel te laat gezorgd, het jonge kind van zichzelf en Roxane heeft nog veel te weinig aandacht gehad ook De groei van het Grieks-Macedonische rijk, waardoor de Griekse cultuur zich in het Middenoosten verspreidde. Toen Alexander de troon van Philippus erfde, ging hij verder met veroveren. Door veel macht en zijn grote leger was dit niet moeilijk. In 334 v.C. viel hij Perzië binnen. De aartsvijanden van Griekenland Besluit van 21 december 2016, houdende vaststelling van een nieuw besluit voor de sectoren Rijk, Politie en Defensie inzake het melden van vermoedens van misstanden in verband met de Wet Huis voor klokkenluiders (Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie

Alexander de Grote. De Ondergang van het Perzische Rijk ..

Alexander de Grote werd in 356 voor Christus geboren in Macedonië. Hij was de zoon van koning Philippus II, die vermoord werd op de bruiloft van Alexanders zus. Zo kwam het dat Alexander in 336 v. Chr., toen hij 20 jaar was, zijn vader opvolgde. Philippus II had zijn land al uit gebreid met de rest van de Griekenland, een paar koningen kwamen. Alexander de Grote en de 'Gordiaanse Knoop'. D e knoop doorhakken, dat doe je als je een beslissing forceert of iets oplost. Dit gezegde is al eeuwenoud. Het gaat terug op een handeling van de Macedonische generaal en vorst Alexander de Grote. Vroeger luidde het gezegde 'de Gordiaanse knoop doorhakken', maar tegenwoordig laten we dat. Het Macedonische en Griekse rijk van Filip de Grote Gepubliceerd op 18 april 2021 om 13:43 Wat hij heeft uitgespookt, lijkt minder exotisch dan de exploten van zijn zoon, en dat is het waarschijnlijk ook Alexander de Grote had samen met het land wel 70 steden gesticht. Deze steden werden in toom gehouden door groepen soldaten en bestuurders die hij bij elke stad achterliet. Deze steden waren bijna zelfstandig, eigenlijk was het enige wat hen verbond aan het rijk van Alexander de Grote, de cultuur, het onderwijs en de belasting Hoe kwam het rijk van Alexander de Grote ten val? Wij hopen dat we met onze drie deelvragen een duidelijk antwoord op deze vraag hebben kunnen geven. Alexander de Grote was een groot man en veroverde wel 70 steden. Hij is waarschijnlijk ook de man die een groot verschil maakte tussen het Oosten en het Westen (Europa en Azië)

De Griekse archeologe had veertien jaar lang Shallalat Gardens, een openbaar park in het hartje van de Egyptische stad Alexandrië, uitgekamd op zoek naar sporen van Alexander de Grote, de voormalige veroveraar die farao werd en de stad zijn naam gaf. Het was tijd om te vertrekken. Met lege handen. Toen schoof er wat aarde weg in de kuil Alexander de Grote (336 tot 323 voor Christus) kent in de geschiedschrijving doorgaans de reputatie als één van de grootste leiders ooit. Nadat Alexander III, die later van de Romeinen de naam Alexander de Grote kreeg, in 336 voor Christus de Macedonische troon betrad onderging Macedonië een ongekende expansie richting read more het Oosten Hellenisme. Alexander heeft in zijn regeerperiode een nieuwe soort cultuur in het leven gebracht: Het hellenisme. Vlak nadat Alexander Perzië had overwonnen, was hij van plan om Perzië en Griekenland te verenigen. Dit was echter niet alleen op militair gebied, maar ook cultureel. Zijn droom was om van Griekenland en Perzië een hofcultuur te. Op de dag van het huwelijk tussen Alexander en de Bactrische prinses Roxane zijn in het hele rijk nog talloze andere Macedonische edelen getrouwd met Perzische bruiden. Dat gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van de koning, die ook hiermee de grotere eenheid tussen de volkeren in zijn rijk wil bevorderen Alexander III (de Grote) Koning van Macedonië is geboren in het jaar 356 BC in Pella, Centraal-Macedonië, Griekenland, zoon van Philips II Koning van Macedonië en Olympia van Epirus. Hij is getrouwd in het jaar 327 BC met Roxanne Prinses van Bactrië, ze kregen 2 kinderen. Hij is getrouwd met Hephaestion Amyntoros. Hij is getrouwd in het jaar 324 BC met Parysatis II Prinses van Perzië

Diadochen - Wikipedi

323 v.Chr. - Wikipedi

Alexander de Grote stierf in 323 voor Christus. 33 jaar oud en eigenaar van de halve wereld. De koning van Macedonië veroverde in zijn korte leven onder meer grote delen van Perzië. Hij is de geschiedenis ingegaan als de grote winnaar. Maar stel nu eens dat deze man ooit ergens verslagen zou zijn. Stel dat de grote winnaar verloren had Een kaarsrechte neus, grote ogen en haren als leeuwenmanen. Alexander de Grote staat op banieren bij de ingang van De Onsterfelijke Alexander de Grote in de Hermitage in Amsterdam. 'Mythe' is het thema van het eerste deel van de expositie. Hier zijn zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderijen en houten panelen te zien die Alexanders grootheid tonen. [ Alexander de Grote. Er was eens een jonge kroonprins die Alexander heette. Zijn vader, Philippus, was koning van Macedonië en hij was zo machtig dat heel Griekenland ook aan zijn macht was onderworpen. Philippus wilde heel graag alle Griekse soldaten gebruiken om zijn grootste vijand, de koning van Perzië, te overwinnen Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen. Aan de hand van talloze vertalingen uit aut

Alexander de Grote: Wat gebeurde er met zijn rijk na zijn

Antigonos I, bijnaam Monophtalmus, de Eénoog was de stichter van het Macedonische koningshuis. Hij was de satraap van Phrygië en een generaal van Alexander de Grote. Hij werd in 333 v. Chr. aangesteld door Alexander. Antigonos probeerde samen met zijn zoon Demetrius Poliorcetes het rijk van Alexander te herenigen Vraagstelling. Vraagstelling. Onderzoeksvraag: Wat kunnen we met de huidige kennis zeggen over Alexander de Grote wat betreft zijn doodsoorzaak, zijn goddelijke afkomst en het einde van zijn rijk? Deelvragen: 1. Wat kunnen we met de huidige kennis zeggen over de doodsoorzaak van Alexander de Grote? a De vele gezichten van Alexander de Grote. V andaag is het 2338 jaar geleden dat in Babylon Alexander de Grote overleed, de jonge koning van Macedonië die het machtige Perzische Rijk had onderworpen: door wat nu Turkije heet was hij opgerukt naar Syrië en Egypte, en daarvandaan dwars door Irak, Iran en Afghanistan tot in Oezbekistan en Pakistan Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen. Aan de hand van talloze vertalingen uit authentieke verslagen.

Alexander de Grote is verantwoordelijk voor het hellenisme

 1. Tijdens deze aflevering maken we een uitstapje naar de andere kant van de Adriatische zee: Griekenland. We zien de groei van het Macedonische Rijk onder Alexander's vader Koning Philip II van M... - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Afl. 29 - Alexander de Grote: Deel I - Macedonië van De Geschiedenis van het Romeinse Rijk - geen downloads nodig
 2. Tijdens deze aflevering zien we de legendarische belegering van Tyre en maken we het lugubere eind van Batis van Gaza mee, om vervolgens Alexander te zien worden uitgeroepen tot een half god. (332 - 3... - Luister direct op jouw tablet, telefoon of browser naar Afl. 32 - Alexander de Grote: Deel IV - Zoon van Amun van De Geschiedenis van het Romeinse Rijk - geen downloads nodig
 3. Alexander de Grote stierf in 323 v. Chr. te Babylon, 2 jaar na de start van de Grote Samnitische oorlog. De jonge generaal had in de tien jaar voor zijn dood zijn Macedonische koninkrijk spectaculair uitgebreid door eerst Griekenland te veroveren, om daarna de Perzen uit Turkije, de Levant, Egypte en Mesopotamië te verdrijven om vervolgens het Perzische thuisland te veroveren en zelfs tot in.
 4. Dit is een antieke kaart reproductie druk van Alexander de grote rijk oorspronkelijk geproduceerd in 1901. De kaart bevat verschillende geografische aspecten, waaronder veroverde gebieden, reisroutes van het leger en het rijk, bergketens, steden, eilanden, rivieren, zeeën, meren en nog veel meer! De
 5. Alexander de Grote De leerlingen onderzoeken tijdens deze les de Hellenistische Rijken in de tijd en de opkomst van Alexander de Grote en zijn verwezenlijkingen. Hellas wordt bestudeerd binnen de periode van Philippos en de leerlingen richten zich op het leven van Alexander de Grote en zijn wereldrijk
galerij home

Alexander de Grote: de beste militair strateeg in de

Macedonisch Egypte en het Ptolemeïsche Rijk - Wikipedi

‎Eén man. Eén verhaal. Eén held. Deze podcast zal het leven vertellen van Alexander de Grote, een levende legende voor zijn dood. Alle afleveringen zijn beschikbaar op alexanderdegrote.info. Alexander III van Macedonië, afstammeling van Zeus, Hercules én Achilles zal duizenden kilometers door 3 con Verhalen uit het Rijk van Alexander de Grote - Arend van Dam (2017) Alternatieve titel: Het Rijk van Alexander Verhalen over de Oude Grieken . mijn stem. geen stemmen. Nederlands Jeugdboek / Verhalenbundel Historisch . 48 pagina's Eerste druk: Van Holkema. Nadat de rust grondig was hersteld kon Alexander zich weer bezig houden met het oorspronkelijke plan van zijn vader: in aanval op het Perzische Rijk. Het Macedonische leger dat al in 338 aan de westkust van Klein-Azië bezig was met veroveringen had belangrijke successen geboekt

Het rijk van de Ptolemaeën omvatte Egypte, Palestina, Cyprus en gedeelten van Klein-Azië en de Egeïsche zee. Toen Ptolemaeus Cyprus en Cyrene veroverde dacht Perdiccas, de rechterhand van Alexander de Grote, dat Ptolemaeus ongehoorzaam was en gestraft moest worden. Daarom trok hij met een groot leger naar Egypte Seleukos I Nicator was een veldheer van Alexander de Grote. Hij werd na de machtsstrijd om het rijk opperbevelhebber van de ruiterij. Bovendien werd hij in 321 v. Chr. satraap van Babylon. Terwijl hij daar satraap was kreeg hij, door de diadochenstrijd, een groot stuk van het oostelijk deel van Alexander's rijk in zijn macht De Romeinen hebben dan ook veel Griekse kunst en cultuur overgenomen. In de 4e eeuw voor Christus veroverde Alexander de Grote, de koning van Macedonië, met zijn Griekse legers grote delen van het Midden-Oosten, zoals Syrië, Perzië, Israël en Egypte. Daardoor is Grieks later nog steeds de internationale taal in het oosten van het Romeinse rijk De ondergang van het Perzische rijk - Bryn Mawr Classical Review. Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk. Jona Lendering , Alexander de grote : de ondergang van het Perzische rijk . Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2004. 407 p.. ISBN 9025331440 €22.95 Hij maakte van Armenië weer een provincie van zijn rijk, het Macedonische Rijk. Na de dood van Alexander de Grote viel zijn rijk uiteen. Armenië werd onderdeel van het nieuwe Seleucidische Rijk. In 190 v.Chr. stichtte Artaxias uiteindelijk het onafhankelijke koninkrijk Armenië. Koning Tigranes II bracht het rijk tot bloei en welvaart. Het.

Het rijk van Alexander de Grote zal slechts overtroffen worden door dat van de toen net republikeins geworden stadstaat Rome. Diadochenrijken . Rome . De stad Rome ontstond op de verschillende heuvels waarvan de Palatijn, het Capitool en de Quirinaal als eerste bewoond werden. De. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister van Veiligheid en Justitie en Onze Minister van Defensie, van 10 oktober 2016, nr. 2016-0000635876, Directie Constitutionele Zaken Wetgeving

Alexander de Grote : het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk / vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorziendoor Simone Mooij-Valk. Andere titel: Anabasis ISBN: 9063037988 Auteur (persoon): Arrianus, Flavius, 95?-175 viaf Mooij-Valk, Simone (Vertaling) viaf Uitgever: Amsterdam : Ambo, 1999. Beschrijving: 446 p. : krtn. Reeks. Tijdens de allereerste Olympische spelen wordt de sterke worstelaar Milo de eerste kampioen. Alexander de Grote volgt zijn vader op en breidt het rijk uit tot het grootste van de wereld. Perikles geeft opdracht tot de bouw van de grote tempel op de Akropolis. De democratie wordt uitgedacht. Enkele bekende filosofen denken na over het bestaan

Verslag Geschiedenis Alexander de Grote Scholieren

 1. De laatste machtige farao van het Nieuwe Rijk was Ramses III. Hij wist in zijn regeerperiode van ruim 30 jaar heel wat tegenslagen te overleven. Alexander de Grote en Ptolemaeus Nadat het Nieuwe Rijk met de laatste farao's verdwenen was en daarmee eigenlijk een hele wereld was weggevaagd, werd 700 jaar lang om de macht in Egypte gevochten
 2. Hoe groot was het rijk van Alexander? Alexander voerde het plan van zijn vader om Perzië aan te vallen uit. Het Perzische rijk was veruit het grootste rijk van die dagen in West-Azië en Europa. Het was het Amerika van de oudheid. Het liep van Egypte en Turkije in het westen tot Pakistan in het oosten. In de loop van 12 jaar wist hij dat te.
 3. Het rijk van Alexander de Grote had in 323 v.C. een omvang van `slechts` 5,2 miljoen km2. Het Romeinse rijk kwam nooit verder dan 4,4 miljoen km2, hoewel het beduidend langer bestond dan de rijken.
 4. Ook het rijk van Alexander de Grote zorgde voor meer handel. Verval. De handel langs de zijderoute stopte aan het einde van de Middeleeuwen. Hoe kwam dat? Het enorme Mongoolse Rijk viel uiteen. De nieuwe landen die er ontstonden hadden enorme verschillen met elkaar. Ook was er dan geen veilige landroute die er was tijdens het Mongoolse rijk
 5. Opdracht: Op zoek naar de grote Alexander! Werkwijze. Infobronnen. Beoordeling. Site-eigenaren. Edith Huysmans; Infobronnen. Opdrachtenblad: Hieronder vind je de pagina. Het leger: Philippus II en het Macedonische leger Kaarten: van het rijk van Philippus II en het Perzische rijk (350 vC
 6. In Alexander de Grote: Stichter van een Wereldrijk volgen de spelers de weg van de jonge Macedonische koning en zijn kleine, maar doeltreffende leger op hun lange veroveringstocht in het Oosten. Zij marcheren met hem mee door het Midden-Oosten en Perzië en dan tot aan de Indus en de voet van de Himalaya, diep in het Indiase Rijk
 7. Alexander de Grote, zoon van Phillipus van Macedonië, was een Macedoniër die op jonge leeftijd Perzische rijk veroverde en daarmee een wereldrijk tot stand bracht dat zich uitstrekte van de Nijl tot aan de Indus. Hij was alleenheerser van een rijk dat Griekenland en het oosten verenigde, daardoor ontstond een mengcultuur van Griekse en oosterse beschavingen, het hellenisme genoemd
20150917 Het rijk van Alexander de GroteDe wereld van de oude Grieken - Geschiedenis Vandaag

De tocht van Alexander de Grote - Stilu

 1. De rijke geschiedenis. De stad is vernoemd naar Alexander de Grote, die een wereldrijk vestigde waar ook Egypte onderdeel van was. Uiteindelijk bouwde de Griekse Architect Dinocrates de stad Alexandrië. Het is een van de vele steden die vernoemd zijn naar Alexander de Grote, en voor bijna 1.000 jaar was het zelfs de hoofdstad van Egypte
 2. Alexander de Grote/De val van Perzië. Alexander had inmiddels de Perzische gebieden rondom de Middellandse Zee veroverd. Nu kon hij het binnenland intrekken, omdat er voor Griekenland geen gevaar vanuit de zee meer was. Hij trok met zijn leger richting Babylon, de eerste hoofdstad op zijn weg. Darius had ondertussen een nieuw leger gevormd
 3. Hij veroverde Jeruzalem en de Romeinse senaat zette in ong. 40 v.C Herodes de Grote op de troon, als koning van de Joden. Het is natuurlijk heel erg kort door de bocht om te zeggen dat door Alexander de Romeinen uiteindelijk de overheersing over Israël namen, maar het speelde wel mee. Het leven van Alexander heeft Israël beïnvloed, m.n. Door.
 4. Maar Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische rijk biedt ons een nieuw beeld van de Macedonische heerser. Als geen ander weet Jona Lendering door de traditionele Griekse propaganda heen te prikken, puttend uit de verrassende rijkdom van Babylonische en Iraanse bronnen. Aan de hand van talloze vertalingen uit authentieke verslagen.
 5. Dit begrip is in het algemeen ontstaan in de hellenistische periode die start in 336 v.C. bij het aantreden van Alexander de Grote als koning van Macedonië en weer ophoud in 30 v.C. wanneer de romeinen het grootste deel van het Macedonische rijk innamen

Alexander de Grote - Wikikid

 1. Op 19-jarige leeftijd volgt Alexander zijn vader Phillipus II van Macedonië op en werd zo heerser over Hellas. De volgende dertien jaar zou hij in een geweldige campagne een rijk veroveren wiens gelijke de wereld nog nooit gezien had. Een campagne die hem de bijnaam de Grote bezorgde. Het rijk van Alexander de Grote aan het einde van zijn leven
 2. From De Geschiedenis van het Romeinse Rijk. Tijdens deze aflevering maken we een uitstapje naar de andere kant van de Adriatische zee: Griekenland. We zien de groei van het Macedonische Rijk onder Alexander's vader Koning Philip II van Macedonië en we maken kennis met de jonge jaren van Alexander. Hier vind je een link naar de website
 3. De Joden die niet terug willen, mogen zich van koning Cyrus in het Perzische Rijk vestigen en ze krijgen burgerrechten. Veel Joden doen dat en zo ontstaan er Joodse gemeenschappen in het hele Perzische Rijk. 323 voor Christus: Alexander de Grote sterft. Twee eeuwen later gaat het Perzische Rijk over in het Griekse Rijk van Alexander de Grote
 4. De Nederlandse historicus Jona Lendering is de auteur van een bejubeld Alexander-boek (Jona Lendering, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk, Athenaeum - Polak & Van Gennep,2004, 404 blz.)
 5. Macedonië doet afstand van de naam Alexander de Grote voor zijn luchthaven in Skopje. Premier Zoran Zaev zei op het Wereld Economisch Forum in Davos dat het een gebaar van goede wil is tegenover.

De uitleg van de droom 15 Ik was erg geschokt door alles wat ik zag. Het maakte mij bang. 16 In mijn droom liep ik naar één van de personen die daar waren. Ik vroeg hem wat dit allemaal betekende. Hij legde me alles uit. 17 Hij zei: De vier grote beesten zijn vier aardse koninkrijken. 18 Maar het volk van Veel mensen vertrokken naar de eilanden en later ook naar andere delen van het Middellandse Zee-gebied. Hierdoor verspreidde de Griekse cultuur zich in rap tempo over een groot grondgebied. Uiteindelijk maakten zij, door de veroveringen van Alexander de Grote, zelfs kennis met de oosterse cultuur 4e eeuw BCE . 334 BCE - Alexander de Grote begint een Perzische campagne.Hij voltooit zijn verovering van Perzië en Mesopotamië in 330 vGT. 323 vGT - De dood van Alexander leidt tot de verdeling van het rijk onder generaals.Seleuciden komen naar voren als belangrijkste erfgenamen in Iran Demosthenes, Athene, Thebe, Sparta, allemaal moeten ze de duimen leggen voor Alexander zijn voortbrenger. Hij stuurt zijn naar Aristoteles om hem wat manieren te leren, maar helaas (of gelukkig) valt de appel niet ver van de boom. 10. Het Griekse rijk van Filip de Grote

Het Rijk Van Alexander De Grote Stock IllustratieHellenisme: geschiedenis (ca

Alexander de Grote (356-323 v chr.) is mogelijk de bekendste en meest invloedrijke persoon uit de Griekse oudheid. Hij is geboren in Macedonië en was op zijn 30ste de heerser over het grootste rijk dat de oudheid ooit heeft gekend. Het strekte zich uit van Griekenland tot aan de Donau en van Egypte tot helemaal Indi alexander de grote hellenistische tijd 330 30 chr. olympias komt uit epirus. vrouwke van philippus hierdoor kan hij dit gebied toevoegen aan zijn gebied From De Geschiedenis van het Romeinse Rijk. In het laatste deel in de reeks over Alexander de Grote beleven we de slag bij Gaugamela en de strijd om het oostelijke deel van het Perzische Rijk. Hoogte- en dieptepunten lossen elkaar af. Alexander behaalt in deze aflevering zijn grootste overwinningen en komt voor het eerst in contact met de Indiase koninkrijken ‎Salve! Leuk dat je geïnteresseerd bent in de Geschiedenis van het Romeinse Rijk. Deze Nederlandstalige podcast beschrijft de glorieuze geschiedenis van de Romeinen vanaf het allereerste begin tot aan de val van het West-Romeinse Rijk. Romulus, Superbus, Hannibal Barca, Julius Caesar, Brutus, August

Alexander de Grote - HistoriënHistoriën