Home

Ects ODISEE 2022 2022

ECTS » Competentieprofielen / Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) academiejaar 2019-2020. ECTS » Competentieprofielen / Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) academiejaar. 2019-2020. Opleidingcode. Titel van de opleiding. Nederlandstalig. Engelstalig. O-SC-IAWREG. Bachelor in de agro- en biotechnologie (Sint-Niklaas Archief ECTS-fiches Odisee. Academiejaar 2019-2020; Academiejaar 2018-2019; Academiejaar 2017-2018; Academiejaar 2016-2017; Academiejaar 2015-2016. Archive of ECTS sheets Odisee Academic year 2019-2020; Academic year 2018-2019; Academic year 2017-2018; Academic year 2016-2017; Academic year 2015-2016; Academic year 2014-2015; Archive of ECTS sheets HUB-KAHO. Academic year 2013-2014 programmes HUB; Academic year 2013-2014 programmes KAHO; Archive of ECTS sheets HUB. Academic year 2012-201 2019-2020. In order to gain admission to a Bachelor's degree programme, students must hold the following: a) a Belgian degree of secondary education; b) a Belgian degree of short-course higher education, full curriculum;; c) a Belgian degree of higher education for social advancement, with the exception of the certificate of pedagogic aptitude Archief ECTS-fiches Odisee. Academiejaar 2019-2020. Academiejaar 2018-2019. Academiejaar 2017-2018. Academiejaar 2016-2017

ECTS - Odise

postgraduaatsopleidingen en op de trajecten van permanente vorming van Odisee. De studieprogramma's en bijhorende ECTS-fiches zijn terug te vinden op de website van de betrokken centra permanente vorming. Dit specifiek Onderwijs- en Examenreglement is ondergeschikt aan de decretal OER PO 19-20 Goedgekeurd door de Academische Raad op 20-06-2019 6 MISSIE VAN DE HOGESCHOOL Wij zijn Odisee. We vormen hoogopgeleide professionals. We zijn trots op onze afgestudeerden. We hebben een overtuiging. Wij, Odisee Geloven in de kracht van mensen. Onze focus ligt op 'mensen', hun talenten en ontwikkeling programmagids en ects-fiches 2019-2020 Opleidingen UC Leuven-Limburg in Limburg Opleidingen UC Leuven-Limburg in Leuve ICT en Accountancy (B-ODISEE-OH4110) 6 studiepunten Nederlands 56 uren Beide semesters Kesteleyn Muriel (coördinator) | Bouchaert Kristien | Kesteleyn Muriel | Thielemans Wouter | Van Aerde Kathlee Frans 1 (B-ODISEE-HBB52A) 5 studiepunten Frans 44 uren Tweede semester Oelbrandt Christel (coördinator) | Luickfasseel Anita | Oelbrandt Christel | Slachmuylders Inge | Van Tichelen Arian

The general terms and conditions for admission are detailed in the Odisee Education and Exam regulations. Is included in these courses of study Bachelor of Business Management (Brussels) (Specialisation Marketing) 180 ects

Ingevolge de huidige COVID-19 pandemie en de verplichte coronamaatregelen ingesteld door de overheid op 13 maart 2020 ziet Odisee zich genoodzaakt om een aantal aanpassingen aan het Onderwijs-en examenreglement (OER) door te voeren in het lopende academiejaar 1. Gebruikt wetenschappelijke kennis en inzicht in systemen en toepassingen van de agro- en biotechnologische sectoren om complexe, sectorgebonden uitdagingen aan te pakken, ook in een niet-vertrouwde context Opleidingen. Bachelor autismespectrumstoornissen: een orthopedagogisch perspectief Bachelor in de beeldende kunsten Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie Bachelor in de chemie Bachelor in de dans Bachelor in de elektromechanica Bachelor in de elektronica-ICT Bachelor in de ergotherapie Bachelor in de grafische en digitale media.

ECTS OLR & Kerndoelen. Opleidingsonderdeel (OPO): Data retrieval (OBI20A) Academiejaar: Opleidingsspecifieke leerresultaten. 2. De professionele bachelor TI verzamelt en verwerkt proces- en datagegevens, slaat ze op en stelt ze ter beschikking, zodanig dat deze op een correcte en efficiënte manier kunnen worden opgevraagd. Kerndoelen. 2.1. ECTS OLR & Kerndoelen. Opleidingsonderdeel (OPO): Methodieken III - IPR (OHW33A) Academiejaar: Opleidingsspecifieke leerresultaten. 2. De PBAGW werkt met en voor gezinnen vanuit een krachtgerichte basishouding en holistische mensvisie. 3. De PBAGW stemt. 2019 - 2020 . Odisee . Permanente Vorming . 2 . Inhoudstafel . Opdrachtverklaring Odisee duidelijk in de ECTS-fiche voor welke opleidingsonderdelen dit het geval is en wat de weerslag van het niet naleven van deze voorwaarden op de examenbeoordeling is. D Oude OPO 2019-2020 Studie- punten Nieuwe OPO 2020-2021 Studie- punten Neurologie van het visuele systeem 4 Neurologie en neuropathologie van het visuele systeem 6 Ethiek, levensbeschouwing en communicatie 5 Ethiek en deontologie 4 Geometrische optica II 3 Optica II 4 Wetenschappelijk en klinisch redeneren 6 Wetenschappelijk en klinisc programmes offered by Odisee. Behind every course you will find a link with the ECTS information. Please note that at this moment, the ECTS files for 2019-2020 are not available yet. The ECTS information you will find behind the courses is the one for 2018-2019. It is possibl

1. Door zijn grondige vakkennis van elektrische en mechanische technologieën heeft de PBA EM inzicht in hoe elektrische en mechanische onderdelen elkaar beïnvloeden in producten, diensten en systemen en kan hij deze op elkaar afstemmen EER PP 19-20 Approved by the Academic Council on 20-06-2019 7 MISSION OF THE UNIVERSITY COLLEGE We are Odisee We train highly qualified professionals. We are proud of our graduates. Odisee

ECTS ODISEE verpleegkunde. Met ongeveer 10.500 studenten is Odisee bij de grootste onderwijsinstellingen van en info over het digitale portfolio ook info over ziekte en afwezigheden en algemene afspraken programmagids en ects-fiches 2019-2020 Opleidingen UC Leuven-Limburg in Limburg Opleidingen UC Leuven-Limburg in Leuve Met het. De opleiding Gezinswetenschappen aan Odisee is uniek. Als enige in Vlaanderen en Brussel brengt ze op een toegankelijke manier samen wat er in verschillende wetenschappen bestaat aan kennis en vaardigheden over mens, gezin en samenleving. Je leert gezinnen in al hun diversiteit begeleiden op een wetenschappelijk onderbouwde manier Kies je voor Medische beeldvorming en radiotherapie aan Odisee, dan studeer je op de unieke Campus Brussel-Terranoca. Hier volgen we elke ontwikkeling op het vlak van medische beeldvorming op de voet. We beschikken over vier projectieradiografietoestellen, een hot lab, een tweekopsgammacamera, een CT-scanner, alle software voor MRI en.

Archief ECTS-fiches Odise

programmes offered by Odisee. Behind every course you will find a link with the ECTS information. Please note that at this moment, the ECTS files for 2019-2020 are not available yet. The ECTS information you will find behind the courses is the one for 2018-2019. It is possibl Examenvragen 2019-2020. Vak:ETHIEK 2 (B-ODISEE-OI5043-1617) E xam e nvr ag e n E th i ek 2. Het examen zal s chriftelijk worden afgenomen, op basis van onderstaand e vragen. Het zal 4 vragen . bevatten. Geef van elk een v oorbeeldproj ect. ACADEMIEJAAR 2019-2020. Het volledige programma en de ECTS-fiches kun We organiseren toelatingsproeven op donderdag 27 juni 2019 en op vrijdag 6 september 2019. Op www.odisee.be vind je.

Archive ECTS sheets Odise

Welkom bij Odisee! #eenverhaaldatjijschrijft www.odisee.be Ze blikk el terug op vo een positief ge al was de ect Brochure Gezondheidszorg 2019-2020. Brochure Gezondheidszorg 2019-2020. Biomedische laboratoriumtechnologie, Ergotherapie, Medische beeldvorming, Optiek & optometrie of Voedings- en dieetkunde studeren bij Odisee.. STAGENIEUWSFLASH BEWEGINGSOPVOEDING versie 2019-2020 Samen school maken Ankerscholen en Lerarenopleiding LO in Synergie met Accent op ieders talent Odisee - Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas AJ 2019-2020 reine.derudder@odisee.be - tel 03 780 89 05, fax 03 766 34 62, www.odisee.b

Bachelor of Business Management (Brussels) (180 ECTS) - ODISE

  1. Odisee hogeschool . Vak. Nederlands. Academisch jaar. 2019/2020. Nuttig? 0 0. Delen. Reacties. Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook Contr oleer of u de corr ect betaald hee ft. Door de slechte communicatie en de vertraging in de lev ering, heeft het project
  2. ECTS - Karel de Grote Hogeschool. ECTS afwijkingen als gevolg van Corona. Omwille van de overmachtssituatie naar aanleiding van het Corona virus, worden er afwijkingen op de ECTS-fiches toegestaan. Raadpleeg Intranet en Canvas voor de recentste informatie. Deze primeert op de inhoud van de ECTS-fiches
  3. 1BaKO, 2 BaKO 2020-2021. Titel van activiteit: Datum: Organisatievorm: hele klasgroep met 04/01/2019 00:27:00 Last modified by: Ilse Banck Company: ODISEE.
  4. ECTS Arteveldehogeschool. Alle opleidingsprogramma's van elke opleiding in de Arteveldehogeschool kunnen geraadpleegd worden via een uitgebreide zoekmachine of via een eenvoudige zoekmachine met modeltrajecten
  5. De doelstellingen van de opleiding en de inhouden en werk- en evaluatievormen (uitgedrukt in studiepunten en uren studiebelasting) zijn in detail uitgeschreven in de ECTS-fiches, die uitgebreid aan bod komen op je eerste lesdag. Jaar 1: 2019-2020. Leiding geven Data: 17 september, 1 en 15 oktober 2019
  6. bachelor verpleegkunde aalst studenten cam dagonderwijs examenvereisten zingeving en companionship 2018-2019 marc.peersman@odisee.be uit ects evaluatie er zij
  7. Data academiejaar 2020-2021 Te doen mei 2019 - vóór 11 september 2020 Een jimmy.gorteman@odisee.be. + in papieren versie in zwarte doos stoppen op september 2020 Indien nodig afspraak maken met stagecoördinator voor een geïndividualiseerd stagetraject Aangepaste ECTS- stage Aangepaste stageovereenkomsten vragen.

Na deze activiteit en nog in de kleuterklas, noteer je met balpen kort (in puntjes, korte aantekeningen ) en in de tekst van deze AV zelf, bij de betreffende fase in de activiteit, jouw reflectie op/evaluatie van deze activiteit (en bijsturing op korte termijn) September 2019. 2 1 Accounts Een Odisee-account (voornaam.familienaam@student.odisee.be) Je gebruikt dit account voor toegang tot PC's op de campus en voor het gebruik van Odisee-specifieke toepassingen. • ECTS fiche (niet van toepassing) • cursusleiders • uw ro Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 - 1000 Brussel Tel. 02-608 49 34 STAGEHANDLEIDING EDUCATIEVE BACHELOROPLEIDING VOOR LAGER ONDERWIJS 1ste OPLEIDINGSFASE CONCRETE AFSPRAKEN OEFENSCHOLEN Bijlage bij de ECTS-fiche Praktijk: didactische stage 1 Academiejaar 2019-2020 Onderwijsgroep Professionele Opleidingen Studiegebied Onderwij detail uitgeschreven in de ECTS-fiches, die uitge-breid aan bod komen op je eerste lesdag. Jaar 2: 2020-2021 Ethisch handelen Data: 13 en 27 oktober en 10 november 2020 • Inleiding tot relevante ethische kaders. • Handvaten voor het voeren van ethische discussies. • Casuïstiek: actuele ethische topics binnen de GZ. Teammanagement en. ODISEE Brussel ects. Bachelor in de ergotherapie (Brussel) Bachelor in de medische beeldvorming en radiotherapie (Brussel) Bachelor in de oogzorg (Brussel) Bachelor in de verpleegkunde 4J; Bachelor in de voedings- en dieetkunde (Gent) Bachelor in de vroedkunde (Sint-Niklaas Met ongeveer 10.500 studenten is Odisee bij de grootste onderwijsinstellingen van Vlaanderen

ECTS Archief Informatie Odise

T. 02-608 14 44, info@odisee.be, Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel PRACTICAL INFORMATION Tuition fee The tuition fee for all students who wish to enroll for the Bachelor of Business Management at Odisee is 938,80 EUR (2019-2020). The E.U. Issuu company logo At Odisee, students and staff can participate in several exchange programmes Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Digitale Marketing (HBB22E) op de Odisee Hogeschool. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar 4 VOORAF Toepassingsgebied van dit reglement Dit specifiek Onderwijs- en Examenreglement is van toepassing op de postgraduaatsopleidingen en op de trajecten van permanente vorming van Odisee. De studieprogramma s en bijhorende ECTS-fiches zijn terug te vinden op de website van de betrokken centra permanente vorming. Dit specifiek Onderwijs- en Examenreglement is ondergeschikt aan de decretale. Bachelor of Business Administration (Brussels) 180 ects. Preparatory Programme: Master of Business Administration (Programme being phased out as from 2019-2020) (Brussels) 60 ects. Bachelor of Business Administration: Double Degree Kedge (incoming) (Brussels et al) 241 ects. Courses for Exchange Students Faculty of Economics and Business (Brussels Is included in these courses of study. Master in de handelswetenschappen (nieuw programma vanaf 2018-2019) (Brussel) 60 ects. Master of Business Administration (New programme as from 2018-2019) (Brussels) 60 ects. Master of Business Administration: Double Degree Montpellier (incoming and outgoing) (New programme as from 2018-2019) (Brussels et al) 120 ects

Erasmus+ Policy Statement. Underlying this opportunity is the Erasmus University Charter for Higher institutions ( ECHE - Driestar educatief ), which means that the whole institution is committed to the agreement. Read more on the Erasmus+ programme in the Erasmus Policy Statement. The Erasmus+ ID code of our university is: NL GOUDA03 Thomas More hogeschool Alle bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen. Graduaat opleidingen Kom kennismaken. Volg een openles Odisee Gent Onderwijs. Odisee zet hun BRM Original 100160 lasermachine in om studenten te leren hoezij producten kunnen ontwerpen. De lasermachine is een essentieel onderdeel.. Lees meer. 28 oktober 2020 . Grafisch Lyceum Rotterdam Onderwijs. Het Grafisch Lyceum is een

The label was renewed in May 2009 and December 2013. ECTS stands for European Credit Transfer System.As such it is Europe's own system for the accumulation and transfer of credits Archief ECTS-fiches Odisee. Academiejaar 2019-2020; Academiejaar 2018-2019; Academiejaar 2017-2018; Academiejaar 2016-2017; Academiejaar 2015-2016 ; Academiejaar 2014-20 Al jaren op rij staat het diploma Logopedie en Audiologie op een topplaats in de lijst van de best scorende opleidingen (schoolverlatersrapport VDAB, 2018-2019-2020). Je kan starten in dienstverband of als zelfstandige met dezelfde RIZIV-honoraria als afgestudeerden met een masterdiploma Is included in these courses of study. Master in de handelswetenschappen (nieuw programma vanaf 2018-2019) (Brussel) 60 ects. Master in de handelswetenschappen (nieuw programma vanaf 2018-2019) (Brussel) (People en change management) 60 ects. Master of Business Administration (New programme as from 2018-2019) (Brussels) 60 ects. Master of Business Administration (New programme as from 2018. Het postgraduaat Content Marketing van AP Hogeschool, onder de naam Content Rules?!, is een brede basisopleiding waar je een theoretische basis meekrijgt in verschillende subdomeinen: branded content, native advertising, content advertising en brand journalism. Daarnaast werk je, samen met topprofessionals uit de wereld van advertising, marketing, media en communicatie, aan jouw strategische. Odisee Hogeschool biedt het Postgraduaat Toegepast diergedrag aan. Deze unieke en officieel erkende opleiding beoogt cursisten te vormen die op een professionele manier en gebaseerd op wetenschappelijke inzichten probleemgedrag van honden, katten, konijnen en paarden kunnen voorkomen en oplossen

To this aim a number of basic features of language are laid bare which occur in any variant (Dutch, English, dialect, etc.). Partial goals are: (a) providing insight in the meaning of function words (conjunctions, determiners, prepositions) by studying parts of logic; (b) acquiring insight in compositionality, i.e; the way in which the meaning. ERASMUS PROGRAMME 2020 (updated 24.9.2019 by Laura Koskinen). Turun ammattikorkeakoulu / Turku University of Applied Sciences. Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma / Degree Programme in Radiography and Radiotherap Politisering in het sociaal werk. Postgraduaat. Samenwerking tussen de opleidingen Sociaal Werk van Arteveldehogeschool, HOGENT, Howest en UGent met ondersteuning van de Associatie Universiteit Gent, 20 studiepunten, Van september 2021 tot januari 2022 (donderdag), Campus Sint-Annaplein Bezig met B000067 Staatsrecht aan de Universiteit Gent? Op StuDocu vind je alle samenvattingen, college-aantekeningen en uitwerkingen voor dit vak ACADEMIEJAAR 2019-2020 VOOR HOUDERS VAN EEN BACHELORDIPLOMA Educatieve bachelor in het Secundair onderwijs - verkort traject www.odisee.be Verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs Denk je eraan . Nadere informati

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid, en is de officiële instantie die een deskundig en objectief oordeel geeft over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. In september 2017 ontving Hogeschool PXL een excellent kwaliteitsrapport van de NVAO Odisee Campus Schaarbeek, Schaarbeek (Schaerbeek). 2,106 likes · 284 talking about this · 791 were here. Odisee is een hogeschool met campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas Brussels Guide 2019 - 2020 by Brik - issuu. 1. 2019 - 2020. Your input is welcome! Please help us improve this guide for fellow international students. Let us know if this guide was helpful.

programmagids en ects-fiches UCL

Info voor EhB-studenten. Deze pagina verzamelt nuttige informatie voor jou als EhB-student. We verzamelen een aantal snelle links die je op weg helpen tijdens de eerste dagen en die ook later in je studiecarrière van nut kunnen zijn. Er zijn verschillende communicatiekanalen tussen jou en de hogeschool. Sommige hebben te maken met de cursussen. HBO5 Gent. 120 studiepunten, Werken en studeren combineren mogelijk, Afstandsonderwijs mogelijk, VDAB-traject mogelijk, Starten in februari mogelijk, Campus Kantienber Vanaf het academiejaar 2019-2020 zijn de graduaten in de plaats gekomen van de HBO5-opleidingen. Wie voor 1 september 2019 in een HBO5 opleiding startte, kan deze nog afwerken

ECTS – ODISEE

Hier vind je de beste samenvattingen om te slagen voor Bedrijfsorganisatie (HBB33F) op de Odisee Hogeschool. Er zijn o.a. samenvattingen, aantekeningen en oefenvragen beschikbaar 4 Feminisme en diversiteit in transnationaal historisch perspectief (UGent) 5 ECTS - Sem. 1 Diversity, equality and inclusion in organizations (UHasselt) 5 ECTS - Sem. 2 Gender en diversiteit in EU en international politiek (UAntwerpen) 5 ECTS - Sem. 2 Gender en diversiteit: wetenschap en zorg (KU Leuven) 5 ECTS - Sem.

ICT en Accountancy - ODISE

Vind een VTS-opleiding op jouw maat. Wil je echt iets bijleren over sport, training, prestatie, fitheid, beheer van sportinfrastructuur of (jeugd)sportbeleid? Wil je extra competenties verwerven als trainer of sportbegeleider? De Vlaamse Trainersschool is het enige officiële erkenningsorgaan voor sportkaderopleidingen in Vlaanderen en. Academic year 2021-2022. Congratulations! You are enrolled in the Postgraduate Programme International Educating Class at Hertogstraat Campus in Heverlee (Leuven), home to our faculty of Teacher Education (LER). Below you can find all the information you need to get started at UC Leuven-Limburg (UCLL)

Frans 1 - ODISE

Achieved learning outcomes: good practice #odisee. Students are informed about these expectations via online available ECTS information guides. 4. Once in a six yearly quality cycle, assessment procedures of all degree programmes and course units are thoroughly screened by a panel of external peers and representatives of the labour market Fase 2-formulier voor ECTS-fiche opleidingsonderdeel Gebruik dit formulier voor de 2018-2019 WIJZIGINGEN 2019-2020 OPO TITEL SP SEM UREN OPO TITEL SP SEM UREN NIEUWE SOORT ACADEMIEJAAR 2018-20199 Bijlagen onderwijs- en examenreglement CAMPUS HOGER INSTITUUT VOOR GEZINSWETENSCHAPPEN www.odisee.be CAMPUS HIG SCHAARBEEK. ACADEMIEJAAR 2019-2020 OP SCHOOL ÉN OP DE WERKPLEK Graduaat in Maatschappelijk werk www.odisee.be Graduaat in Maatschappelijk werk Werk je graag met mensen, 2019 2020 EDUCATIEVE BACHELOR SECUNDAIR ONDERWIJS leraar gezondheidsopvoeding EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM IS EEN KORTE DOCH VOLLEDIGE ECTS-FICHE MODULE Didactische.

Wat – ODISEE

Odisee University offers a professional bachelor programme of business management with a major in marketing, teaching in fully English language. Students will spend three years there as a full time student, until they have earned 180 ECTS. Odisee University is known as being international marine drugs Article Aerosolizable Marine Phycotoxins and Human Health E ects: In Vitro Support for the Biogenics Hypothesis Emmanuel Van Acker 1,* , Maarten De Rijcke 2, Jana Asselman 1,3, Ilse M. Beck 4,5, Steve Huysman 6, Lynn Vanhaecke 6, Karel A.C. De Schamphelaere 1 and Colin R. Janssen 1 1 Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, Department of Animal Sciences and Aquati Become an active ECTS member, part of a dynamic community, Join or renew your membership now ECTS Webinar: Fundamental and clinical aspects of Bone & Cancer. 17 December 2019 4pm CET by Gabriel van der Pluijm & Peyman Hadji, Register here ECTS Academy - Applications open for new positions for clinicians. Deadline: 15 December 2019 Title: Jaarverslag 201 Author: ECT Tiel Subject: ��Ge�ntegreerde, persoonsgerichte eerstelijs Zorg Created Date: 7/16/2020 9:48:32 A

Brochure Technologie 2019-2020 by Odisee - Issuu

Het bevat de totale uitwerking van de doelstellingen voor het examen van zwangerschap 1. Wil je goed voorbereid het examen ingaan en leren wat de school van je verwacht neem dit document dan door. Veel succes met je examen&excl Afterthat, fill out the course code (as mentioned in your host university), the course name, the teaching languageandthenumber of ECTS. The credit conversion for your university is shown above. Add a link to the course description (next to Url:) or upload a pdf or Word document which describes the course (next to Description) + overview of all available courses abroad 2019/2020. BA-BINBV2002U BSc IB Internship, 15 ECTS. Apply the knowledge and skills related to the concepts, principles and methodologies of the IB program in a professional setting. Apply higher order thinking skills, such as critical thinking, analysis, synthesis, evaluation, complex problem solving, to real-life situations

Marketing insights - ODISE

Intercommunautair uitwisselingsprogramma voor toekomstige taalleerkrachten. VADEMECUM. Academiejaar 2019-2020. Situering. De beheersing van verschillende talen is niet alleen een belangrijke troef op de arbeidsmarkt, maar slaat ook bruggen tussen de verschillende culturen en maakt het mogelijk elkaar beter te begrijpen en beter samen te werken en te leven Study guide 2019-2020 can be found at . www.ehb.be. ECTS course descriptions 2019-2020 can be found at . www.ehb.be. Examination board. Odisee organises the first 90 credits, EHB the last 90 credits. In order to facilitate smooth cooperation between the two institutions,. 12 maart 2019 Ann Van Der Kelen Geef een reactie. heldere en volledige informatie in de ECTS-fiche en de overeenstemming ervan met andere informatiekanalen. De suggestie is om rond het doorstroombeleid ervaringen uit te wisselen met andere opleidingen binnen Odisee die met een gelijkaardige uitdaging te maken hebben

Kerndoelen voor OPO - webapps

Werkveld screent examens van de opleiding Energietechnologie. Elk academiejaar worden er door de dienst Onderwijs en Kwaliteit Externe toetscommissies georganiseerd. Een externe toetscommissie screent de toetsen van een bepaalde opleiding op kritische wijze. Daarbij zijn steeds minimaal twee vertegenwoordigers uit het werkveld aanwezig 21 september 2020 Aaron Soens Geef een reactie. 12 maart 2019 Ann Van Der Kelen Geef een reactie. Docenten dienen zorg te dragen voor correcte, heldere en volledige informatie in de ECTS-fiche en de overeenstemming ervan met andere informatiekanalen 24 oktober 2019 - 12:30 - 17:00 We gaan in op de omzetting van de EU-richtlijnen, de doelstelling en procedures aangaande single permit, gastovereenkomst, derdelanders; we geven een stand van zaken over rechten en plichten en bespreken hoe universiteiten en hogescholen omgaan met deze moeilijke materie Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Consumentenpsychologie, geschreven door Guido Valkeneers. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over marketing, psychologie, Consumentenpsychologie, consumenten, consumentengedrag, consumentenpsychologie, therapie & Leerprocessen

Univerzitet Odisee, Belgija. Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet Odisee u Belgiji En bekijk thuis rustig het aanbod. De opleiding start 1 september 2021 en 1 februari 2022. Met het vernieuwde onderwijsprogramma van hbo-v deeltijd aan de HAN volg je via je persoonlijke studieroute de weg tot de verpleegkundige van nu, klaar voor de toekomst. Deeltijd Bachelor 4 jaar , verkorting is mogelijk. Bachelor Voltijd (4 jaar Studenten van Odisee worden geëvalueerd via examens, opdrachten, projecten, permanente evaluaties, stages en bachelorproeven. Elke opleiding nodigt echter op bepaalde tijdstippen een paar werkveldvertegenwoordigers uit voor een 'toetscommissie' waarin al deze evaluatievormen worden gescreend op o.a. hun overeenstemming met het werkveld en de praktijk duration 2 weeks. credits 3 EC. fee EUR 950. Brussels, Belgium. EU Policy Making. online course. Explore both the old and the new centre of Diplomacy in Europe with this 5-ECTS summer school. The intensive two-week programme is held from Monday 5 to Friday 16 July 2021. The Br.. Thomas More hogeschool Alle bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen. Toegepaste Psychologie - Professionele bachelor opleidingen. Volg een openles

ECT

PROGRAMA ERASMUS+ CONVOCATÒRIA CURS 2020/21 Competences (ITC)‐ 30 ECTS Es recomana als alumnes de 4t que vulguin anar a cursar assignatures optatives com a mestres generalistes Bèlgica ODISEE UNIVERSITY COLLEGE B BRUSSEL48 45 Ed. Primària (només pe 0:00 / 6:46. Live. •. Wanneer je je in onze hogeschool inschrijft voor een bacheloropleiding, schrijf je je meestal in voor 180 studiepunten. Het tolerantiekrediet waar je dan recht op hebt bedraagt 10% van deze 180 studiepunten, met een maximum van 18 studiepunten. Je kan ook aan de opleiding beginnen met vrijstellingen (EVK's) Kiezen voor bachelor en graduaat bij AP Hogeschool in Antwerpen is kiezen voor veel of massaal veel praktijk. Nieuw bij AP vanaf september 2019: graduaten in Antwerpen, Mechelen en Turnhout De stap naar het hoger onderwijs is een stap vol verwachtingen. En jij wil natuurlijk de beste keuze maken. Kom daarom ontdekken, twijfelen, vergelijken en beleven tijdens een van onze vele infomomenten! #expectmore Download de brochure & schrijf je in

Academic calendar - ECTS Information Package

Kerndoelen voor OPO - Odise

De Sport Vlaanderen app. Via deze app heb je toegang tot meer dan 25.000 sportclubs, 2.000 andere sportorganisaties zoals sportfederaties, sportdiensten, sportraden, enz. en ongeveer 20.000 sportinfrastructuren in meer dan 1.000 sporttakken in Vlaanderen. Ongetwijfeld ook in de buurt van jouw woonplaats Beschrijving cursus. Aanvaarde kredieten. Cursussen. School. --- Antwerp Management School Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Artevelde Hogeschool Ecole de Gestion de l'Université de Liège Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales Ecole Supérieure des Affaires Ehsal Management School Enseignement de Promotion et de Formation Continue. Je krijgt je opleiding in het nieuwe VIVES Autotechnologiecentrum in Kortrijk waar we beschikken over moderne apparatuur en een uitgebreid wagenpark met onder andere ook elektrische en hybride voertuigen. VIVES Kortrijk. Graduaat. Nederlands. eerste semester, tweede semester, verschillende instapmomenten. Meer weten

Brochure Bedrijfskunde 2019-2020 by Odisee - IssuuBrochure Kleuteronderwijs 2019-2020 by Odisee - IssuuStudent transfers 2019/2020 – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Je hebt een Vlaams diploma secundair onderwijs (of behaalt dit in september 2019) of een diploma of toelatingsbewijs daarmee gelijkgesteld. Je voldoet aan de voorwaarden i.v.m. taal, leerkrediet en verblijf. Meer info; Het verloop van de examens per vak vind je terug op de respectievelijke ECTS-fiches Learning by doing. Je leert om moderne, kwaliteitsvolle en veilige software te ontwikkelen en te testen in zowel de Microsoft.NET als de JAVA programmeeromgeving.. Zo heb je de beste toegang tot de IT-sector. Uiteraard met de nodige aandacht voor databeheer, security en analysetechnieken. Eenvoudige analyses en ontwerpen kan je zelf maken, complexe analyses kan je lezen en interpreteren Word jij student aan Arteveldehogeschool? Ben jij geïnteresseerd in een specifieke opleiding of meerdere opleidingen aan onze hogeschool? Of wil je graag op de hoogte blijven van infodagen, workshops en andere activiteiten die je helpen bij je studiekeuze Odisee Energiedeskundige Type A (EPC) 2021 - 2021. ECT AUTOCAD TEKENEN. 2020 - 2020. Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant Jan 2019 - Oct 2020. totaalrenovatie van 7 1 tot 3 Slpk app inclusief garage - tuin en gemene delen + kelde