Home

Eindwerk syndroom van Down

Het Syndroom van Down werd voor het eerst beschreven in 1866 door Seguin als 'Mongoolse idiotie' mongools omdat, hij dacht dat de achtergrond etnisch was. Tegenwoordig weten we dat de wettelijke achtergrond genetisch is en is 95% van de gevallen veroorzaakt wordt door het drievoudig 21e chromosoom. Vandaar dat het Syndroom van Down ook wel trisomie 21 wordt genoemd Bij kinderen met het syndroom van Down daalt het IQ, bij hen is sprake van een vertraging van de ontwikkeling. Dit is misleidend, de IQ- daling bij mensen met het syndroom van Down is niet het gevolg van een biologische wetmatigheid, maar eerder het gevolg van een psychologisch proces. (Wishart

Thesis Eindwerk syndroom van down . Scriptie van 15 pagina's voor het vak Anatomie aan de Lessius Hogeschoo Dit eindwerk is uitgewerkt bij 4 vrouwen met een matige verstandelijke beperking met het syndroom van Down. Deze dames zijn allen uniek en hebben hun eigen karakter, opvoeding en temperament. Toch zijn er enkele gemeenschappelijke kenmerken. Personen met het syndroom van Down hebben specifieke en herkenbare lichamelijke kenmerken

Werkstuk Verzorging Syndroom van Down (3e klas vmbo

Downsyndroom is een aangeboren aandoening die ontstaat door de aanwezigheid van een extra chromosoom in de cellen van de baby. Chromosomen zijn kleine deeltjes die voorkomen in iedere cel in alle weefsels in ons lichaam. De meeste mensen hebben twee kopieën van elk chromosoom. Mensen met downsyndroom hebben drie kopieën van het 21ste chromosoom Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling? Bij jongens en meisjes met Downsyndroom verloopt de seksuele ontwikkeling gelijk aan die van leeftijdsgenoten, al is enige vertraging mogelijk. Wel zijn bijna alle jongens onvruchtbaar, de meisjes zijn meestal wel vruchtbaar Syndroom van Down. Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking waarbij het chromosoom 21 in drievoud in plaats van in tweevoud in elke cel voorkomt. Daarom spreekt men ook van trisomie 21. De verschijnselen bij iemand met dit syndroom zijn een verstandelijke beperking en een aantal opvallende uiterlijke kenmerken Onderzoek bij kinderen met het syndroom van Down Mensen met het syndroom van Down hebben een langere reactie tijd op pijnprikkels dan mensen zonder een beperking. Door een hogere sensorische pijndrempel is er een vertraagde pijnexpressie. Ook hebben mensen met het syndroom van Down meer problemen met het lokaliseren van een koude prikkel

Scriptie Biologie Syndroom van Down (4e klas vwo

Uit het kwantitatief onderzoek kan geconcludeerd worden dat 10 % van de kinderen met het syndroom van Down, binnen deze onderzoeksdoelgroep, niet tot lezen komen. Ongeveer 60% van de kinderen krijgt voornamelijk picto-lezen aangeboden op school en 30% van de kinderen is bezig met het leren lezen van letters, woorden en/of zinnen. Uit het kwalitatie Centraal staat het rekenen bij een kind met Downsyndroom binnen een inclusief onderwijstraject. De Rekenlijn (Hedianne Bosch, 2004), een orthodidactische methode om kinderen met Downsyndroom in kleine stappen te leren rekenen, wordt hiervoor bestudeerd en praktisch toegepast Voor een kind met Downsyndroom vraagt leren rekenen een extra inspanning. Om tot rekenen te komen moet een kind eerst getalbegrip hebben. Door de reeds gekende vertraagde taal- en spraakontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom zal dit meer tijd in beslag nemen

21 maart 2021: Wereld Downsyndroom Dag - 25 februari 2021. Op 21 maart is het Wereld Downsyndroomdag. We hebben hiervoor weer leuke dingen gepland. Op zaterdag 20 maart is onze online familiedag. Lekker thuis vanuit je luie stoel elkaar ontmoeten, hoe leuk is dat! Klik hier voor meer informatie Ziekte van Alzheimer Volwassenen met Downsyndroom ontwikkelen veel vaker al op jonge leef - tijd de ziekte van Alzheimer dan mensen in de algemene bevolking. Het is belangrijk rekening te houden met de relatie tussen Downsyndroom en de ziekte van Alzheimer, zodat vroege symptomen tijdig opgespoord kunnen worden Een andere naam voor het Dowsyndroom is het Syndroom van Down. Soms worden mensen met het Downsyndroom ook mongolen genoemt. Omdat het Mongoolse volk ook een huidplooi tussen de ogen hebben. Maar wat je moet weten is dat het Mongoolse volk helemaal niets te maken heeft met het Downsyndroom. 1 op 800 baby's wordt geboren met het Downsyndroom

Het syndroom van Down of trisomie-21 is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen, en die veroorzaakt wordt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud) Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking. Mensen met downsyndroom hebben enkele typische uiterlijke kenmerken, en vaak ook (dezelfde) afwijkingen en problemen. Ze hebben een verstandelijke handicap, met milde tot zware beperkingen. Mits goede ondersteuning van hun zelfredzaamheid kunnen de meesten van hen een gelukkig leven leiden Downsyndroom is een aangeboren aandoening waarbij sprake is van een chromosomenafwijking: trisomie 21. Per jaar worden er in Nederland zo'n 250 geboren met Downsyndroom, daarom besteden we graag aandacht aan deze kids. Want wat is het syndroom van Down eigenlijk? Hoe groot is de kans dat jullie een kindje met Down krijgen Mensen met het syndroom van Down hebben 47 chromosomen in plaats van de 46 die andere mensen hebben. Dit gebeurt al bij de bevruchting - dus nog voor er een baby is - als beide ouders chromosomen meegeven aan hun toekomstige kind. In een chromosoom zit erfelijk materiaal. Dat geeft aan wie je bent en hoe je eruitziet Naast werken voor mijn eindwerk en mee de pakketjes maken help ik regelmatig in verschillende klassen of spring ik in als de vrijwilliger er niet is om met E te werken. E is een duvelke van 6 jaar met het syndroom van Down. De laatste tijd komt hij veel naar mij en zijn we dikke vrienden geworden

  1. Andere kinderen hebben meer hulp nodig bij het drinken, het leren eten van de lepel of het leren. kauwen. Inmiddels is er veel ervaring met prelogopedie bij kinderen met het syndroom van Down en zien we dat vroege interventie en. adviezen voor het eten en drinken een goede invloed hebben op de bewegingen van de tong en de verdere ontwikkeling van
  2. Het syndroom van Down, ook bekend als 'trrisomie 21', is de voornaamste genetische oorzaak van een verstandelijke handicap. Het risico neemt sterk toe met de leeftijd van de moeder (vanaf 35 jaar) maar de overgrote meerderheid van de kinderen met het syndroom worden geboren uit jongere vrouwen omdat er nu eenmaal veel meer jongere moeders zijn
  3. g van de ei- of zaadcel 24 chromosomen ontstaan. Er is als het ware een chromosoom blijven 'vastplakken' aan een ander, dit verschijnse

1Hoogstraat 109700 OUDENAARDEGeïntegreerdeProefPersonen met hetDownsyndroomJarne DeweirdtGezondheids- enWelzijnswetenschappenTweede leerjaar derde graadSchooljaar 2017-2018 WOORD VOORAFAls het laatste jaar Gezondheids- en Welzijnswetenschappen kreeg ik de opdracht eeneindwerk te maken over kwetsbare groepen in de maatschappij Maar ouders van de 'gewone' kinderen in de klas zijn bang dat dat ten koste gaat van de ontwikkeling van hun eigen kind. Annemijn (4), de dochter van Marieke, heeft het Syndroom van Down. Sinds kort gaat Annemijn naar een gewone basisschool, ze vindt het fijn en ze doet het goed. Marieke: Op school is ze als een prinsesje ontvangen Downsyndroom is een van de meest voorkomende en meest bestudeerde oorzaken van een verstandelijke beperking en wordt vaak geassocieerd met het stereotype beeld van een goedlachs, vrolijk kind. De realiteit is echter complexer en kinderen met Downsyndroom kunnen (net zoals alle kinderen) onderling sterk verschillen en kunnen wel degelijk gedragsmatige en emotionele moeilijkheden vertonen Down the road Inhoudstafel Wat is het syndroom van Down? Eerste gedachten Ontdekking Maatschappij Bestemming Wat is het? Wat? - Aangeboren afwijking - Verstandelijke beperking - 3x chromosoom 21 Eerste gedachten September 2017: eerste kijk op het syndroom van Down.

Personen met het Down syndroom hebben slappe banden, gewrichten en spieren (dit wordt hyperlaxiteit genoemd) Bij iemand met het Down syndroom kan één, dwarse, handplooi worden waargenomen. In veel gevallen zal er een kootje ontbreken aan de ringvinger van een persoon met het Down Syndroom Scriptie van 15 paginas voor het vak Anatomie aan de Lessius Hogeschool Courses, modules, and textbooks for your search: Press Eindwerk syndroom van down . Scriptie van 15 pagina's voor het vak Anatomie aan de Lessius Hogeschool. Preview 2 out of 15 pages. View exampl Ziekte van Alzheimer Volwassenen met Downsyndroom ontwikkelen veel vaker al op jonge leef - tijd de ziekte van Alzheimer dan mensen in de algemene bevolking. Het is belangrijk rekening te houden met de relatie tussen Downsyndroom en de ziekte van Alzheimer, zodat vroege symptomen tijdig opgespoord kunnen worden Downsyndroom is in 1866 voor het eerst beschreven door de Britse arts John Langdon Down (Down, 1866) en bijna een eeuw later legden Lejeune, Gautier en Turpin (1959) het verband tussen het syndroom van Down en trisomie 21. Het syndroom van Down is de meest voorkomende chromosomale afwijking bij pasgeborenen waarbij de prevalentie in Nederlan Een beschrijving van opvallend terugkerende denk- en gedragspatronen moet ertoe leiden dat wij - ouders, broers,zussen én hulpverleners - de eigenheid van mensen met Down syndroom beter leren (h)erkennen. Hierbij leg ik de nadruk op het leren zien en begrijpen van hun specifieke kwetsbaarheden

Down? De emotiedoos bij personene met een matige

Leven met Down - Downsyndroom Vlaandere

Syndroom van Down. Bij kinderen met Downsyndroom verloopt de taalontwikkeling trager. Met logopedie kun je al heel vroeg beginnen met oefeningen en je kind helpen de mond, tong en gezichtsspieren op een goede manier te gebruiken. Een (pre)logopediste helpt je daarbij Chromosomen. Mensen met het syndroom van Down hebben 47 chromosomen in plaats van de 46 die andere mensen hebben. Dit gebeurt al bij de bevruchting - dus nog voor er een baby is - als beide ouders chromosomen meegeven aan hun toekomstige kind. In een chromosoom zit erfelijk materiaal. Dat geeft aan wie je bent en hoe je eruitziet Symptomen syndroom van Down. Als er in de zwangerschap geen onderzoek gedaan is wordt het syndroom van Down meestal snel na de geboorte ontdekt omdat veel symptomen die bij het syndroom horen dan al zichtbaar zijn. Kinderen met Down hebben bijvoorbeeld scheefstaande ogen en een extra huidplooi over de binnenste ooghoeken Wanneer je een kind hebt met het syndroom van down, dan is de opvoeding hiervan lang niet altijd gemakkelijk. Er zijn zaken waar je op moet letten en de verzorging kan voor veel extra druk in het gezin zorgen. Hoe kun je een kind met downsyndroom het beste opvoeden? Deze vraag wordt beantwoord in dit artikel over het opvoeden van kinderen met een downsyndroom

Downsyndroom - Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling

  1. Wereld Downsyndroom Dag. Datum: maandag 21 maart 2022. Sinds 2006 wordt op 21 maart wereldwijd Wereld Downsyndroom Dag (World Down Syndrome Day) gehouden. Op deze dag wordt er extra aandacht besteed aan mensen met deze afwijking, maar ook aan de mensen die aan hen zorg verlenen. Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende.
  2. Soms kom je een verhaal tegen dat je wel moet delen. Dat gevoel kreeg ik bij dit liefdevolle verhaal van een moeder van drie kindjes. Alle drie haar kindjes hebben het syndroom van Down. En hoe zij hier over vertelt geeft mij een warm gevoel. Mijn kinderen zijn mijn wereld, ze betekenen alles voor mij!
  3. Informatie Verstandelijke Handicaps. Down syndroom komt betrekkelijk vaak voor, namelijk bij 1 op elke 650 geboorten. Autisme komt ook betrekkelijk vaak voor (6 op de 1.000 kinderen). Daarom zou op grond van het toeval bij 1 op elke 170 (= 0,6%) kinderen met Down syndroom tegelijkertijd ook sprake moeten zijn van autisme
  4. Een kind met downsyndroom: een kwestie van dubbel klikken. Ons leven is voorbij dachten we. Ik kende dat totaal niet dus je gaat meteen uit van het ergste. Je denkt 'oh my god', wat moet ik hier mee doen? Ik kan dat niet.Jaarlijks worden ongeveer honderd mensen in België ouder van een kind met downsyndroom. Voor zo goed als elke ouder is de geboorte van zijn of haar kind een.

Endocrien • Premenstrueel syndroom Gedrag/psychiatrie • Vanaf het 2e jaar: hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsiviteit • Ook fladderen met de handen, bijten in de handen, verlegenheid en mijden van oogcontact • Hyperactiviteit È • Agressieve uitbarstingen ten gevolge van angst en onzekerheid (mannen 5 Inleiding In het kader van mijn opleiding Office management met als afstudeerrichting medical management assistant, maak ik een bachelorproef over de communicatie met patiënten met het syndroom van Down in az groeninge. De bedoeling hiervan is om een brochure te ontwikkelen die in de toekomst zou kunnen gebruikt worden door medical management assistants van het az groeninge Iemand met downsyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Vandaar dat downsyndroom ook wel trisomie 21 wordt genoemd. Er is dus een chromosoom teveel en er is daardoor ook teveel DNA. Hierdoor raken allerlei processen in het lichaam in de war

Ik hoor geregeld van andere moeders dat ze te maken krijgen met afwijzingen wanneer ze hun Down kindje aanmelden voor een basisschool. Omdat het kindje het syndroom van down heeft, durven scholen het niet aan of hebben leerkrachten geen zin en tijd om er energie in te steken. Vreselijk om dat te moeten horen Downsyndroom kan niet genezen. Wel is behandeling mogelijk van de medische problemen en problemen in de ontwikkeling. Er zijn teams die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van kinderen met downsyndroom. Hierin zitten dokters en therapeuten die medische en psychologische begeleiding geven aan kinderen met downsyndroom

Syndroom van Down by Chiara Meylemans

Anatomie en fysiologie van de mens - Syndroom van Dow

Syndroom van down kenmerken Syndroom van down: symptomen en kenmerken. Het syndroom van down is een aangeboren afwijking, die vooral verstandelijk een achterstand/ beperking geeft. Tegenwoordig wordt er tijdens een zwangerschap al gecontroleerd op het downsyndroom middels een combinatietest Mensen met het syndroom van Down hebben een andere lichaamsbouw en daardoor ook andere maten die moeilijk in de gewone winkelrekken terug te vinden zijn. Topstylist Harald Ligtvoet gaf negen modellen een volledige restyling, en tips om zich beter naar hun figuur te kleden.. Het resultaat zie je hier. Heb je interesse in de stijltips van stylist Harald Ligtvoet Vanuit de Stichting Downsyndroom (SDS) interviewden wij 28 reguliere scholen. Bij deze scholen zijn de afgelopen jaren kinderen met Downsyndroom aangemeld; bij 23 ook geplaatst. In totaal gaat het om 36 geplaatste leerlingen. Ervaringen zijn er met kl (16), middenbouw (12) en bovenbouw (8)

Syndroom van Down byIsabel Hermes on Prezi

Het syndroom van Down of trisomie-21 is een aangeboren afwijking die gepaard gaat met een verstandelijke beperking, typerende uitwendige kenmerken en bepaalde medische problemen, en die veroorzaakt wordt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt (in plaats van in tweevoud).. Het syndroom komt voor op ongeveer 4,6 van de 10.000 geboortes en in alle bevolkingsgroepen gedragsontwikkeling open vragen als meerkeuze zowel een gedrag kn kwalificeren als situeren in de tijd (maand) voor de motorische ontw moet je de mijlpale

Verborgen pijn bij kinderen met het syndroom van Down

Syndroom van Down en de ziekte van Alzheimer Hoewel de exacte relatie tussen beide aandoeningen nog niet bekend is, bestaat er een verband tussen de ziekte van Alzheimer en het syndroom van Down. De karakteristieke veranderingen die door de ziekte van Alzheimer in het hersenweefsel worden veroorzaakt, worden ook aangetroffen bij alle ouder wordende mensen die aan het Downsyndroom lijde eindwerk Titel: Uitwerking van het stippendieet bij licht-mentaal gehandicapten waaronder Down Syndroom en Praeder-Willi Auteur: Van Overstraeten, Ivo; Hogeschool GentDepartement Gezondheidszorg Vesalius Promotor: Verschraegen, Mia Jaar: 2004 Onderwerp: Dieetleer Dieet Personen met een verstandelijke beperking Syndroom van Down Downsyndroo

Video: Welke problemen ondervinden kinderen met Downsyndroom

Syndroom van Down by Anne Weber

Syndroom van Down Mensen met het syndroom van Down hebben nog altijd moeite een plaatsje in de maatschappij te vinden, al zit er de laatste jaren wel vooruitgang in, de toekomstkansen van deze mensen te verbeteren. Er zijn wel nog steeds beperkingen en angsten, waar mensen met het syndroom van Down mee te maken krijgen. Leeftijd van de moede Bij CBS De Brug vinden wij het belangrijk om ouders en verzorgers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen onze school en het onderwijs. Hiervoor maken we gebruik van onze website en een speciale app. Digitaal onderwijs. Vacatures. Kwaliteit. Onderwijs bij CBS De Brug

Stichting Downsyndroo

Syndroom van Down de les by Bas Ooms on Prezi

Weetjes syndroom-van-dow

eindwerk. 3. Albinisme : een witte kijk op het leven. Auteur: Syndroom van Down : een chromosoom teveel. Auteur: Hogeschool West-Vlaanderen. Simon Stevin; Naert, Sarah Het syndroom van Gilles de la Tourette : dat heb je niet in de hand. Auteur: Hogeschool West-Vlaanderen Eindwerk onderwerpen wetenschappen. 58 leermiddelen gevonden over eindwerk, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Voor wiskunde moeten we dit jaar een eindwerk maken (Wetenschappen-Wiskunde 7h) en het thema mag vrij gekozen worden. Ik zou graag een concreet onderwerp kiezen dat in de richting van fysica gaat, maar heb. Ze doet er onderzoek en geeft vorming over dementie en verstandelijke beperking. Dit boek is de Nederlandstalige versie van Understanding Learning Disability and Dementia. Developing Effective Interventions. Het werd vertaald op initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, SEN - Steunpunt Expertisenetwerken en Downsyndroom Vlaanderen

Syndroom van Down - YouTube

Downsyndroom, Syndroom van Down - MediRecor

GIP Lauran Van Coillie by Lauran Van Coillie - issuu. GEINTEGREERDE PROEF BOEKHOUDENINFORMATICA 2009 - 2010. LAURAN VAN COILLIE 6BI 06. Woord vooraf Dit eindwerk is gemaakt in het kader van onze. Alle jongeren met het syndroom van Down zijn in grote mate afhankelijk en hebben hun leven lang begeleiding en hulp van anderen nodig. Ook jongeren met het syndroom van Down op het hoogste niveau, en die bijvoorbeeld kunnen koken en boodschappen kunnen doen, hebben duidelijk moeite met zelfstandig functioneren in het dagelijkse leven

Syndroom van Down · Gezondheid en wetenscha

Over Down syndroom. Het syndroom van Down (Down syndroom) is een aangeboren afwijking. Het beïnvloedt zowel verschillende lichamelijke kenmerken als verstandelijke vermogens. Het Down syndroom ontstaat door een afwijking in het erfelijk materiaal. Elk mens heeft normaal gesproken 46 chromosomen in elke cel Wij maken een profielwerkstuk over de ontwikkeling van een kind met het Syndroom van Down. Het betreft kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar. Hierover willen we jullie graag een aantal vragen/probleemstellingen voorleggen. Dit kan ons helpen bij ons onderzoek voor het profielwerkstuk. De enquête bestaat uit 20 vragen en probleemstellingen

Downsyndroom - Wat is het en hoe ontstaat het? - Oudersenz

Passend onderwijs voor kind met syndroom van Down. Kinderen met het syndroom van Down hebben recht op een passende onderwijsplek. Dit kan in het speciaal onderwijs, of met extra begeleiding op een reguliere school. Lees hier meer over de mogelijkheden van onderwijs voor kinderen met Downsyndroom Kinderen met Downsyndroom ontwikkelen zich anders, zowel verstandelijk als lichamelijk. Er is een grote variatie mogelijk. Naast aanleg zijn de mogelijkheden die een kind krijgt essentieel bij de ontwikkeling. Vanuit onze eigen praktijk aan huis en vooral bij de kinderen thuis en op school begeleiden wij kinderen met het Syndroom van Down Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking, die samen gaat met een verstandelijke beperking. Je hersenen ontwikkelen dan niet snel genoeg, ze ontwikkelen niet met een normaal snelheid en kunnen meestal ook nooit een normaal niveau bereiken. Dit alles wordt veroorzaakt, doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt.

Syndroom van Down - Jeugdbibliotheek 9-12 jaa

Eindwerk syndroom van down (1) €5,49. 2x verkocht. i Bekijk extra informatie x. Scriptie • 15 pagina's • door VickyVanderElst • geupload 14-04-2014; Snel bekijken. i x Lessius Hogeschool •. Ik ben afgestudeerd als gespecialiseerde voetverzorger met grote onderscheiding. Ik heb ervaring met voetverzorging bij mensen met het syndroom van Down, mijn eindwerk schreef ik ook hierover. Ik ben tevens tewerkgesteld als ergotherapeute in een instelling voor mensen met een beperking 16de zelf onder een hoogspanningsmast van 75mt gaan staan. Deze stond op het land van een oom. Voetje voor voetje. Ik begreep er niets van. Waarom was ik daar nu zo bang voor? Van het woord fobie had ik nog nooit gehoord. Het duurde tot zeker mijn 35ste jaar voordat ik er nagenoeg vanaf was. Bang voor alles. Durfde op school niet naar het toilet ontdekken voor het toedienen van vaccinaties, vandaar ook de titel van dit eindwerk. In diezelfde periode maakte ik kennis met de NES-therapie. Ik was hier zeer enthousiast over, het combineerde alles waarin ik in die tijd geloofde. Ik volgde de opleiding en schafte de NES-scan aan Eindwerk begint op mijn zenuwen te werken. Ga naar meest recente reactie. Spooky. doodgraag wilde ik mijn eindwerk over kinderen doen omdat het mijn droom is hiermee te werken. na maanden zagen en zeveren heb ik dan uiteindelijk een thesisonderwerp toegewezen gekregen. volle moed ben ik er in juni aan begonnen omdat ik de scholen voor juli.

Syndroom van Down by Devika Desadien

Voor filmregisseur Gust Van den Berghe mag het best rommelig zijn op de set. Het academie-eindwerk van regisseur Gust Van den Berghe (1985, gespeeld door acteurs met het syndroom van Down Mensen met het syndroom van Down willen trouwen. Mensen met een verstandelijke achterstand met kinderen. dvd. Seksuele verlangens bij gehandicapten. Koppen XL. Handicap en relatie. TV1, Koppen 2005. De Prijs van de liefde + Personen met een verstandelijke handicap en seksualiteit. 2002. 't Klikt. Canvas, 2001. Mogen gehandicapten een relatie. Encefalocele. Encefalocele betekent letterlijk hersenbreuk, deze baby's hebben een spleet in hun schedel. Op die spleet vormt zich een zakvormige structuur waarin de hersenen zich bevinden. Deze zakvormige structuur bevindt zich meestal op het achterhoofd maar kan ook voorkomen aan de voorkant Hij heeft het Syndroom van Down. Ik heb namelijk besloten om mijn eindwerk, voor mijn opleiding als Bachelor in de Orthopedagogie, te wijden aan Brent en zijn ploegje. Het onderwerp zou worden Teamsport als middel ter bevordering van de integratie voor jongeren met een verstandelijke handicap Mijn naam is M. en ik zit op de middelbare school Wico Campus Sint-Jozef te Lommel. Omdat ik in het laatste jaar zit kregen we de opdracht op een eindwerk te maken, ik heb gekozen voor het onderwerp het Syndroom van Down. Een deel van mijn eindwerk gaat over het zelfbeeld van mensen het het Downsyndroom

Eindwerk aangeboden tot het bekomen van het bachelor diploma sociaal werk (maatschappelijk assistent) Hasselt Academiejaar 2015-2016. Departement Social Work Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk retardatie zijn: het syndroom van Down, autisme, dyslexie, Asperger-syndroom, etc. Dieter Coppens (41), vroeger nog lay-outer bij Flair, vertelt over het papa, echtgenoot en televisiegezicht zijn. Dieter Coppens (41) is terug op ons scherm met een tweede seizoen van het bekroonde 'Down The Road'. Dat vooral vrouwelijk Vlaanderen daar heel blij van wordt, is nieuws voor het televisiegezicht Door de verkoop van de wafels en snoep geraakten we aan een budget van 800 euro. Aan de spelnamiddag hebben 48 mensen deelgenomen onder wie 12 met het syndroom van Down Er bestaan ruim vijftig vormen van dementie, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Bekijk dit thema. Meer over. Narcisme. Achter het imponerende masker van de narcist liggen leegte, angst en depressiviteit op de loer. Bekijk dit thema. Meer over. Depressie Toolkit Ouderen. Op deze pagina vind je informatie uit de Toolkit Ouderen van de VGN. Daarbij is de informatie verwerkt tot kennisproducten over ouderen met verstandelijke beperkingen (VB), speciaal voor begeleiders in en/of organisaties van de langdurige gehandicaptenzorg. De toolkit richt zich ook op het sociaal domein, waaronder.