Home

Welke schoondochter van Naomi ging mee naar Bethlehem

Welke schoondochter van Margriet en Pieter is getrouwd met Floris? (5) Welke schoondochter van de Bijbelse Naomi ging met haar mee naar Bethlehem? (4) Plaats van de puzzel: De Gelderlander. Datum: 08 februari 2020 19:45. Tags: schoondochter, bijbelse, naomi, haar, mee, naar, bethlehem Antwoorden van alle andere puzzelaars Zoek overige vragen . Lijst vernieuwen . 795784. Welke schoondochter van de Bijbelse Naomi ging met haar mee naar Bethlehem? (4) Plaats van de puzzel: De Gelderlander. Datum: 08 februari 2020 19:45. Tags: schoondochter, bijbelse, naomi, haar, mee, naar, bethlehem. Gelijkluidende vragen: Geplaatst door. Welke schoondochter van de Bijbelse Naomi ging met haar mee naar Bethlehem? (4) Plaats van de puzzel: De Gelderlander. Het is een kleine overgang van een attractie in Bethlehem naar Bartlehiem (9) Plaats van de puzzel: zelf.pxd. Datum: 18 december 2014 Dank alle (Anoniem) Reageren is niet meer mogelijk. Actualiseer. Lijst vernieuwen.

1 RUTH Naomi en haar schoondochters In de dagen dat de richters richting gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom trok een man uit Bethlehem in Juda weg om als vreemdeling in de velden van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon. Naomi is getrouwd met Elimelech en heeft twee zonen: Machlon en Kiljon. Zij trokken als gezin vanuit Judea naar Moab omdat er in Judea een hongersnood was. De beide zonen huwen een Moabitische vrouw, Ruth en Orpa. In de loop van een tiental jaren komen Elimelech en de zonen te overlijden, en blijft Naomi met haar beide schoondochters alleen achter Naomi was al jaren weduwe, maar kort geleden waren ook haar twee zonen, Chiljon en Machlon, gestorven. Ook Ruth had veel verdriet; Machlon was haar man. Zij en Naomi waren samen op weg naar Bethlehem in Israël. Toch had Ruth er een ander gevoel bij dan Naomi: Naomi ging naar huis, maar Ruth ging het onbekende tegemoet

Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, 8 zeide Naomi tot haar beide schoondochters: Gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder; de Here bewijze u liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij; 9 de Here geve u, dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man Bijbelse achtergrond: zie: van distels plukt men geen rozen. (Lukas 6 vers 44; 8 vers 7 en 14) Door de drukking komt de bote De oplossing voor deze puzzel is 4 letters lang en begint met R Hieronder vindt u het juiste antwoord op Welke schoondochter van de Bijbelse Naomi ging met haar mee naar Bethlehem? Kruiswoordraadse Ze heeft iets gezien van een echte vrouw, met echte problemen, die naar haar echte God ging met vragen. Naomi had geen 'zondagsgezicht', ze was echt. Dat heeft Ruth aangesproken. Naomi was gebroken, had pijn, was onzeker, en toch zag Ruth iets in haar dat haar aansprak om achter Naomi en haar God aan te gaan

11 Het boek Ruth verhaalt hoe de weduwe Naomi liefderijke goedheid ontving van haar Moabitische schoondochter Ruth, die eveneens weduwe was. Toen Naomi besloot naar Bethlehem in Juda terug te keren, legde Ruth liefderijke goedheid en vastberadenheid aan de dag door te zeggen: Waarheen gij gaat, zal ik gaan, en waar gij de nacht doorbrengt, zal ik de nacht doorbrengen En welke lessen leren we van hun voorbeeld? De antwoorden op die vragen laten zien dat 'Jehovah dicht bij mensen met een gebroken hart is' en dat 'hij personen die ontmoedigd zijn redt' (Ps. 34:18, vtn.). JOZEF WREED EN ONRECHTVAARDIG BEHANDELD. 3-4. Wat maakte Jozef mee toen Naomi terug naar Bethlehem, en Ruth ging met haar mee. Zij woonde aanvankelijk in Moab. Daar trouwde zij met een zoon van Naomi, die tijdens een hongersnood met haar gezin van Bethlehem naar Moab getrokken was. De beide zonen en de man van Naomi stierven in Moab. Naomi ging met haar schoondochter Ruth terug naar Bethlehem. Daar trouwde Ruth met de rijke boer Boaz De weg tot God was door het volk Israel, in dit geval door Naomi. Israel was het zegenkanaal voor de heidenen om tot God te komen. Dit was onder de bedeling van de wet. Dus Ruth gaat met Naomi mee naar Bethlehem. Als Naomi en Ruth in de stad komen is de hele stad ontroerd over Naomi en zij vragen zich af of dit Naomi is (vers 19) De hand van de Heere van M. van Kooten voor €9.95 - Ruth is een klein Bijbelboek met een rijke inhoud. Naomi vertrekt vanwege hongersnood met haar man en zonen uit Bethlehem naar Moab. Daar sterven man en kinderen. Berooid keert ze met Ruth, haar schoondochter, terug naar Bethlehem. Deze maakt als arme weduwe..

Kingcomments | Ruth. Inleiding 1 - 2 Hongersnood in Bethlehem 3 - 4 Trouwen met Moabitische vrouwen 5 - 6 Naomi gaat terug naar Israël 7 - 13 Naomi en haar schoondochters 14 - 15 De keus van Orpa en Ruth 16 - 17 De 'geloofsbelijdenis' van Ruth 18 Naomi berust erin dat Ruth meegaat 19 - 22 Naomi en Ruth komen in Bethlehem Ruth 1:22a: Alzo kwam Naómi weder, en Ruth, de Moabietische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden Moabs wederkwam. De vakantie loopt ten einde. Velen van ons zijn terug van 'weggeweest'. Een goede reis gehad, mooie dingen gezien, heerlijk ontspannen genoten en een veilige thuiskomst gehad. De reis van Naomi naar Moab was geen [ BOAZ ZIET RUTH. In Bethlehem woonde Boaz, een familielid van Naomi's man. Hij was schatrijk. Op een dag zei Ruth tegen Naomi: Zal ik naar één van de akkers gaan om aren te verzamelen, die de maaiers laten vallen? Dat is goed, kind, ga je gang, zei Naomi. De akker waar zij naar toe ging, bleek van Boaz te zijn

RUTH. Naomi en haar schoondochters - PDF Gratis downloa

Naomi - Wikipedi

Alle mannen gingen dood in Moab en Naomi keerde berooid en bekaaid met haar schoondochter Ruth naar Bethlehem terug toen de hongersnood voorbij was. Asielzoekster Ruth en rijke boer Boaz worden verliefd, trouwen en krijgen een kindje, Obed, de grootvader van koning David Orpa Orpa is de Moabitische schoondochter van Naomi, de schoonzus van Ruth. Alle maar Naomi stuurt Orpa terug naar het huis van 1:19-21 Niet helemaal alleen Naomi verliet Bethlehem.

Naomi koos ervoor om terug te keren naar haar huis in Bethlehem en drong er bij Ruth op aan om bij haar eigen volk te blijven, zoals Orpah al gauw had gedaan. Maar Ruth was vastbesloten met haar mee te gaan en aan haar zijde te blijven tot de dood hen zou scheiden. Ze kwamen in Bethlehem aan op het moment van de oogst Ds. J.J. van Eckeveld - Danken in het licht van het lijden www.prekenweb.nl 2/12 Alzo kwam Naomi weder, en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, die uit de velden van Moab wederkwam; en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gersteoogst. Het thema van de prediking is: Danken in het licht van het lijden De beslissing van Ruth om met Naomi mee te gaan vonden de deelnemers niet opvallend. Je trouwe en gehoorzame schoondochter. De woorden die ze daarbij uitspreekt (1:16-17) duiden wel op een heel nauwe band tussen Ruth en Naomi. Het initiatief van Naomi om terug te gaan naar Bethlehem, Moab achter zich te laten en z Daar komt Ruth vandaan. Ze was weduwe van een der zonen van Naomi. Met Naomi en Orpa gaat ze op reis naar Bethlehem. En Naomi, die wel verachterde, nochtans geoefende vrouw, doet al het mogelijke om Orpa en Ruth te bewegen om niet mee te gaan, maar terug te keren tot haar volk en haar huis. Beproeving uit liefde Naomi zei bij haar terugkomst in Bethlehem tot haar volksgenoten: noem mij maar Mara (= 'bitterheid'). In de tijd van de gersteoogst ging Ruth aren lezen op het gebied van Boaz (= 'in hem is sterkte'), een losser van Elimelech en een rijk man, een zoon van Rachab

Ruth en Naomi — „Waarheen gij gaat, zal ik gaan Echt geloo

21 Ík ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? 22 Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan he Tien jaar later vertrekt Naomi met haar twee schoondochters uit Moab. Bij de grens raadt Naomi de beide vrouwen aan, terug te keren. Orpa bezwijkt voor deze aanbieding en gaat terug naar haar volk. Ruth echter roept uit: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Als Naomi te Bethlehem aankomt herkennen de mensen haar bijna niet meer

Gelukkig zit ze daar niet alleen, in dat leegstaande pandje in Betlehem. Ruth, haar Moabitsiche schoondochter, is met haar mee teruggekeerd naar de stad van haar jeugd. Ruth is opgegroeid in een heel andere cultuur dan Naomi. Andere waarden worden er hooggehouden. In Moab is vruchtbaarheid alles. Het gaat er om groei en winst, om succes en. Zo ging Naomi listig te werk om haar toekomst en die van Ruth zeker te stellen. En Boaz en Ruth weten heel goed waar de kinderen vandaan komen. Toch zoeken wij in dat alles ook naar de hand van God; naar hoe Hij de hand in ons geluk heeft Dus, wat Boaz toezegt is niet alleen met Ruth te willen trouwen, hij zegt ook toe om de grond van Naomi te lossen. Maar, nogmaals, hij staat op de 2 e plaats er is namelijk een losser dat nauwer verwant is dan hij. Ruth 4:1-22 - 1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten Naomi keert verbitterd terug naar Bethlehem. Maar Ruth, haar schoondochter, wil met haar mee; ze neemt de God van Israël aan in haar leven. En die God staat haar ook bij. Als ze werk zoekt komt ze bij Boaz op het veld. En hij blijkt familie te zijn. En Boaz houdt ook van zijn God en kent de wetten Die reis van Ruth naar Bethlehem was ook maar een En dan­ staat daar zo mooi wat de reactie is van Naomi. «Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter: Gezegend zij hij door de dat we allebei een ande­re kant­ op gingen. Ruth ging verder mee en ik ging terug naar Moab. En­ toen gingen er jaren voorbij dat we niets van.

Daar komt Ruth vandaan. Ze was weduwe van een der zonen van Naomi. Met Naomi en Orpa gaat ze op reis naar Bethlehem. En Naomi, die verachterde, nochtans geoefende vrouw, doet al het mogelijke om Orpa en Ruth te bewegen om niet mee te gaan, maar terug te keren tot haar volk en haar huis. Beproeving uit liefde. Beiden gaan echter mee Moab uit, en. Naomi is uit Bethlehem naar Moab verhuisd. In Moab sterven haar man Elimelech en haar beide zonen. Staat Naomi er nu helemaal alleen voor? Ze besluit terug te gaan naar Bethlehem. Ruth, haar Moabitische schoondochter, gaat met haar mee. In Bethlehem mag Ruth aren rapen op het land van Boaz. Week 20 13/05 - 17/05 Blijf je hier Naomi is de schoonmoeder van Ruth. Indertijd is zij vanwege een hongersnood in Israël naar Moab gekomen. Maar in Moab wordt zij weduwe. Bovendien sterven haar beide zonen, zowel Machlon als Chiljon. Naomi, Ruth en de andere schoondochter - Orpa - reizen vervolgens naar Bethlehem. De hongersnood die daar was, is inmiddels achter de rug Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar

Ruth en Boaz trouwen Echt geloof - JW

 1. Ik neem mee naar de samenkomst, waar ik ben geweest en waarmee ik ben bezig geweest. Als antwoord op de vraag van Naomi noemt Ruth niet de plaats waar ze heeft gewerkt, maar de naam van de man bij wie ze heeft gewerkt: Boaz. Het betekent voor Ruth nog iets speciaals, behalve dat het een vriendelijke man is die haar rijk heeft gezegend
 2. 22 Zo keerde Naomi terug, en met haar Ruth, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug. En zij kwamen in Bethlehem, aan het begin van de gersteoogst. - Ruth 1:22
 3. Ruth 2:2-3: Laat mij toch in het veld gaan, en van de aren oplezen Zo ging zij heen, en kwam en las op in het veld, achter de maaiers De twee weduwen komen in Bethlehem aan. Die oudere en door het leven getekende en die jongere: Naomi en haar schoondochter
 4. Zij gaat mee. Soms worden er engelen op ons pad gegeven. Ruth is zo'n engel op het levenspad van Naomi. Zij is ook getekend. Zij heeft al jong haar man verloren. Ruth laat Naomi niet alleen. Inmiddels zijn ze samen in Bethlehem aangekomen, Naomi en Ruth. Bethlehem maakt zijn naam weer waar: broodhuis. Zwoegend is men bezig voor de oogst
 5. Hier lezen wij welk een schadelijke invloed het afgodische Moab had gehad op het geloofsleven van Naomi. In plaats van haar schoondochters aan te moedigen om dichter bij God te komen, probeert zij haar te doen terugkeren naar het land van Moab en zijn afgoden, en wenst haar dat ze daar mannen zullen vinden
 6. God neemt er één uit, een vrouw, Ruth en voert haar terug naar Bethlehem. Zo is het ook vaak in ons leven, denk niet dat het zaad wat wij strooide, bijvoorbeeld in het hart van onze kinderen, zonder nut is. De Bijbel zegt dat Gods Woord nooit ledig weer zal keren. maar het zal doen wat God behaagt (Jes.55:11)

het verslag van Naomi's reis naar Moab, met haar echtgenoot Elimelech, en haar terugkeer naar Bethlehem met haar schoondochter Ruth; het huwelijk tussen Boaz en Ruth; en de geboorte van Obed, de grootvader van David. Volgens Aan welke koning gaf Abraham tienden Waar ging de neef van Abraham wone Naomi & ik Een mentor Woorden van wijsheid De zoon van Ruth en Boaz was Obed, die de vader was van Jesse, die weer de vader was van David en de voorvader van Jezus. Naomi kreeg de gelegenheid om de voorvader te begeleiden van de komende redder, Jezus Christus. Mijn gebed vandaag Dank u Vader voor dit voorbeeld van liefde die mogelijk is tussen twe

Digibron.nl, Op de grens tussen Moab en Bethlehe

Een man van Bethlehem in Juda ging heen om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2) De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon, Efratieten van Bethlehem in Juda. Ze kwamen in het veld van Moab en waren daar Schoondochter Ruth blijft haar schoonmoeder trouw en gaat mee, ook al had dat niet gehoeven. De terugkomst van Naomi geeft een schok bij de mensen in Bethlehem. Naomi vertelt hen dat ze boos op God is en laat zich vanaf dan Mara noemen, dat 'verbitterd' betekent. Kernpunt - De goedheid van Boaz is heel bijzonder, zelfs voor d 5 Inhoud Vooraf 9 Tekstgebruik 11 Afkortingen 11 Vertalingen 11 Verwijzingen 11 Haakjes 12 Het boek Ruth 17 Ruth 1 21 verzen 1-2 Hongersnood in Bethlehem 21 verzen 3-4 Trouwen met Moabitische vrouwen 25 verzen 5-6 Naomi gaat terug naar Israël 26 verzen 7-13 Naomi en haar schoondochters 27 verzen De keus van Orpa en Ruth 31 verzen De geloofsbelijdenis van Ruth 32 vers 18 Naomi berust erin dat. Volken, vorsten en profeten - Readers DigestDe mensen van de bijbel - hun leven, hun geloofFragment:Ruth, zorgzaam en dapper.Overgenomen uit: 'Volken, vorsten en profeten´Uitgave van: ´Reader´s Digest´.De jonge weduwe uit het vijandelijke Moab verwerft respect in Juda doo

Bijbelstudie over het leven van Ruth

Haar schoondochter Ruth weigerde echter om haar in de steek te laten en trok met haar mee. Ze deed dat met de prachtige woorden uit Ruth 1: 16-17, Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. In Bethlehem aangekomen zorgt hun aankomst voor veel opzien. Naömi zegt dat ze denkt dat de Heer zich tegen heeft gekeerd en dat haar naam voortaan niet. Het boek Ruth is het boek van redding en (ver)lossing; de lossing van mens en land. Het boek Ruth geeft een prachtig beeld van de verloren zondaar, die uit de heidenwereld komt tot de God van Israël. Het boek Ruth geeft ook een prachtig beeld van de geschiedenis en de toekomst van het volk en het land van Israël, dat door God - na een periode van verval - tot herstel gebracht wordt

Ruth uit de Bijbel, een bijzondere vrouw Volg hun geloof n

Wanhoop van Naomi; maar zij hield zich staande door haar geloof aan een hereniging na de dood in het hemelse Jeruzalem. 41 Ruth, twijfelend aan de zin van haar door God gewild huwelijk, zag in de slaap Machlon's geest verschijnen, die haar geruststelde en opdroeg: 'Blyf by Naomi tog' (blz. 64). 42 - Nog hoger steeg de nood, toen veepest Naomi van haar kudden beroofde en Ruth's familie alle. kwestie van tijd, dat Hij jou zou roepen. Hij bestemde ons om straks boven met Christus te zijn en mee te werken in Zijn liefdevol voornemen. Hij bedacht dat allemaal en nu ben je je bewust geworden van iets dat die grote God gepland heeft. Wij kunnen danken en bidden, opdat verder duidelijk wordt, wat Hij bedoelt. Een beken

Ruth, een Moabitische vrouw, gaat met haar schoonmoeder Naomi mee op reis naar het land Israël. Ze wil bij het volk en de God van Naomi horen. In Israël trouwt ze met Boaz en krijgt een zoon: Obed. Uit deze familie wordt later de Heere Jezus geboren. Bijbelgedeelten Ruth 1:1-2:23 Ruth 4:13-22 Bijbeltekst bij de kernboodsch 1 Intussen ging Boaz naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boaz gesproken had, Hij wil niets met Naomi en Ruth te doen hebben. Hij kon niets met het land van Naomi doen en wilde er ook niets mee doen. Die houding komt aan het licht door zijn gesprek met Boaz. Boaz roept hem erbij, de man van Bethlehem Ruth 2. 13. En zij zeide: Laat mij genade vinden in uw ogen, mijn heer, dewijl gij mij getroost hebt, en dewijl gij naar het hart uwer dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk een uwer dienstmaagden. 14. Als het nu etenstijd was, zeide Boaz tot haar: Kom hier bij, en eet van het brood, en doop uw bete in den azijn van alle leeftijden, voor kinderen én volwassenen. een man uit Bethlehem naar het land Moab te gaan. Zijn vrouw en zijn twee zonen gingen mee. Je hebt dit kind gekregen van je schoondochter. Zij houdt veel van je. (...) Ze noemden het kind Obed. Ruth 4:13-17 Nodi Na het eten ging Ruth weer aan het werk. Boaz zei tegen de knechten: 'Laat haar overal koren verzamelen, zeg er niets van. Jullie moeten juist wat extra koren voor haar laten liggen.' Ruth werkte door tot de avond. Toen schudde ze de graankorrels uit het koren dat ze opgeraapt had. Het was wel 30 kilo. Ze nam het allemaal mee terug naar de.

Bijbelse vrouw 4 letters - puzzelwoordenboek typ een

 1. 1) Boaz nu ging op naar de poort. Daar ging hij zitten. En zie: de losser ging voorbij over wie Boaz had gesproken. Hij zei: Kom hier aan de kant zitten, zus en zo! Hij kwam aan de kant zitten. 2) Toen nam hij tien mannen uit de oudsten van de stad en zei: Ga hier zitten. En zij gingen zitten. 3) Hij zei tot de losser: Het stuk veld van onze.
 2. Reken maar dat ze daar heel de tijd van de gerste- en tarweoogst duurde in gedachten mee bezig is geweest. Toen Ruth die eerste dag van Boaz' veld thuiskwam - uitgerekend van alle akkers rondom Bethlehem van zijn land - schoot het door haar heen: Die man is één van onze lossers! (2,20) Ja, dat moet ik wel even uitleggen
 3. Controleer 'schoonmoeder' vertalingen naar het Albanees. Kijk door voorbeelden van schoonmoeder vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 4. Neem de kinderen gewoon mee naar de kerk, zodat de kinderen ook 'leren' dat we dit zo doen in de kerk En ook Boaz' eigen motivatie lijkt trouw in de richting van Naomi te zijn. Als het hem om Ruth ging, dan zou hij wel eerder toegehapt hebben. Wij hoeven dus niet hoogstpersoonlijk alle nood van alle mensen lenigen
 5. Geen categorie, Ruth 3 14 december 2012. Ruth. Zes volle maten, bijna zeven maten. gaf hij mij van zijn pas gedorste graan. Mét zijn belofte die ik heb verstaan, heb ik hem in de schemering verlaten. Zes maten, dat betekent: wacht nog even, maar in zijn ogen was het volle ja. O, Bethlehem, o, veld van Efratha

Een bijzondere vrouw — Watchtower ONLINE LIBRAR

PREEK 2 DECEMBER e Advent - ds. Christien Crouwel PGN NUENEN Thema: Jouw pad is mijn pad Lezing: Ruth 1 Inleiding bij het thema We gaan deze weken tot aan kerst lezen uit het bijbelboek Ruth. Misschie Althans, de ene schoondochter keert alsnog om naar Moab, maar Ruth gaat met Naomi mee. In Bethlehem lost Boaz de bezittingen van de man van Naomi, en huwt Ruth, zodat door lossing er toch nageslacht is voor Elimelech, de man van Naomi (zie het Bijbelboek Ruth). Je zou het kunnen vergelijken met iemand die een schitterende boot maakt Ze is de weduwe van een geëmigreerde Judeeer die met haar schoonmoeder Naomi naar Bethlehem ging waar ze huwde met Boaz, familie van haar overleden echtgenoot. Ze werd stammoeder van het koningshuis Juda en van de Messias, Matth. 1:5. Ruth is een schoondochter van Noömi. Noömi was oorspronkelijk afkomstig uit Bethlehem Naomi die met haar man en twee zonen uit Bethlehem vertrekt, omdat er hongersnood is. Maar als zij jaren later weer terugkeert naar haar thuisland, heeft ze alleen nog een schoondochter over. Haar man en haar zonen zijn gestorven. Vandaag was er aandacht voor de ellende van Naomi, en aan het einde van de preek sprak de dominee over Gods hoop Zo ging het tenminste wel met Naomi. Maar de vrouwen van Bethlehem zijn er wel mee beneden de maat gebleven. Ja, neem gerust je schoondochter mee. Trouwens,trek maar voor een tijdje bij ons in. Dan kun je op je gemak uitkijken naar onderdak en alles weer op orde brengen

In een staat van armoede en vergezeld door haar voormalige schoondochter, Ruth de Moabitische, reisde Naomi terug naar Bethlehem, Juda. Toen Naomi het land van haar overleden echtgenoot in Juda en de landgoederen van haar zonen verkocht, stelde ze de voorwaarde dat haar financiële verlosser ook met haar voormalige schoondochter zou trouwen Bethlehem Juda ligt 2 uur gaans van Jeruzalem zuidwaarts. Een Bethlehemiet is iemand afkomstig van Bethlehem. Uit Bethlehem kwamen Elimelech en Naomi, die met hun zonen naar Moab trokken, omdat er in Bethlehem hongersnood was. Nadat ze haar man en zonen had verloren, keerde ze met haar Moabietische schoondochter Ruth terug naar Bethlehem

Ruth was een vreemdelinge, ze kwam uit het land van de vijand. Maar ze ging met haar schoonmoeder Naomi mee. Uw God is mijn God zei ze tegen haar. Daar kan je al horen dat het eigenlijk een verhaal over God is. Samen kwamen ze in Bethlehem, waar Naomi vroeger woonde. Daar ging Ruth aren lezen op de akker van Boaz. Dat hebben we vorige. Het belangrijkste van dit boek is misschien wel dat in alle besluiten van mensen God Zijn verborgen weg gaat. Elimelech en Naomi kiezen om economische redenen voor het heidense Moab. In Bethlehem (huis van brood) is geen werk, geen brood, geen toekomst meer. Het gezin verwijdert zich meer en meer van het land der belofte, van de God der vaderen Zo ging zij weg van de plaats waar zij geweest was en haar beide schoondochters gingen met haar mee. En Naomi antwoordde haar schoondochter Ruth: Het is goed, Terugkeren naar Bethlehem staat centraal in Ruth 1. Door Dt. Jesaja wordt bWv in verschillende betekenissen gebruikt. Op vier plaatsen gaat het om terugkeren. Vindplaatsen van huisvrouw in het Oude Testament. Het woord komt er 191 keer voor, in 179 verzen. Genesis 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van den HEERE verkregen!. Genesis 4:17 En Kaïn bekende zijn huisvrouw, en zij werd bevrucht en baarde Henoch; en hij bouwde een stad, en noemde den naam dier stad naar den naam zijns.